VVS’er til undervisning på VVS-energiuddannelsen på TEC

Er du uddannet VVS’er og kunne du tænke dig at undervise unge? – så er det dig, der skal være med til at uddanne vores elever på VVS-energiuddannelsen på TEC.

TEC – Technical Education Copenhagen søger en kompetent VVS’er til undervisning. Vi har støt stigende tilgang af elever til uddannelsen og vil gerne udvide medarbejderstaben.

På VVS-energiuddannelsen beskæftiger vi os med vand og afløb, varme og tag- og facadearbejde. Eleverne undervises i de teoretiske baggrunde for arbejdets udførelse, såvel som i de håndværksmæssige kompetencer. Vi ser det som en fordel, hvis du fagligt kan dække disse områder eller har særlig stor erfaring inden for et speciale.

I vores hverdag fokuserer vi til stadighed på at fastholde og udvikle et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det gør vi gennem et tæt samarbejde med branchen, via kolleganetværk og ved at deltage i faglig og pædagogisk efteruddannelse.

Opgaver 
Du vil indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer om elevernes uddannelse. Dine arbejdsdage vil aldrig være ens. Nogle dage underviser du, andre dage forbereder du dig enten alene eller sammen med dit lærerteam. I perioder arbejder vi med særlige faglige eller pædagogiske indsatsområder. 
 
Erhvervsuddannelsesområdet er i konstant udvikling, og på TEC samarbejder vi engageret for at sikre, at eleverne bliver så dygtige som muligt. Det betyder, at vi er optaget af læring og undervisning, baseret på vores faglige baggrund. Vores uddannelser kræver mange forskellige ekspertiser inden for VVS- og el-området.

Du indgår i tæt samarbejde i lærerteamet omkring udvikling, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Dine kollegaer vil tage godt imod dig og hjælpe dig på vej. Der vil være mange nye ting, du skal forholde dig til, og her vil vi guide dig og lægge en opstartsplan, der passer til dig. 
 
Profil 
Vi forventer, at du: 

  • har en bred erfaring indenfor VVS-faget, med eventuelle spidskompetencer inden for særlige områder
  • har et godt kendskab til VVS-branchen som helhed 
  • er interesseret i at udvide dine VVS faglige kompetencer, så du med tiden kan undervise i flere fag 
  • er interesseret og nysgerrig på at arbejde med en ny faglighed som underviser 
  • har en naturlig interesse i at gå i dybden i de VVS-faglige fag samt det pædagogiske arbejde
  • er en god rollemodel for elever og kursister
  • er empatisk og rummer forskellighed 
  • er fortrolig med brugen af it og online-medier

Vi forventer, at du har minimum fem års relevant dokumenteret erhvervserfaring.  
 
Vi tilbyder 
På TEC tilbyder vi dig en arbejdsplads med gode rammer for et levende og innovativt lærings- og arbejdsmiljø. Vi har en åben og ærlig dialog baseret på tillid, hvor vi er tilgængelige for hinanden i hverdagen. Vi arbejder sammen om at levere undervisning, der tiltrækker, motiverer og fastholder elever. Vi samarbejder lokalt, nationalt og globalt, og er nysgerrige på hinandens undervisning.

Som ny lærer vil du få hjælp og støtte af erfarne kolleger i dit team og hele afdelingen. Som en del af din kompetenceudvikling betaler vi for, at du får en pædagogisk uddannelse på diplomniveau, som foregår i arbejdstiden. Ansættelse er betinget af, at du består denne pædagogiske diplomuddannelse.

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler for erhvervsskolelærer på tjenestemandslignende vilkår.

Ansættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på fuldtid.

Du ansættes på TEC med primært arbejdssted på skolen i Gladsaxe.

Du skal være opmærksom på, at der ved ansættelse i denne stilling vil blive indhentet børneattest, hvorfor det er en betingelse for ansættelse, at du samtykker til indhentelse af denne.

TEC ønsker en sund arbejdsplads. Derfor indfører vi røgfri arbejdstid fra 31. juli 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos uddannelsesleder Jan C. I. Pedersen 25453670 eller jcip@tec.dk
 
TEC er en moderne skole, der tilbyder og udvikler uddannelser, som imødekommer arbejdsmarkedets og de uddannelsessøgendes ønsker og behov. Vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker og har en høj faglig og pædagogisk standard. Vi har fem forskellige fagretninger til erhvervsuddannelser med over 30 hovedforløb, et htx-gymnasium og en mangfoldighed af kursusaktiviteter fordelt på fem adresser.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg via e-mail
Datoer
Oprettet: 29. juni 2021
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
TEC - Teknisk Erhvervsskole Center
Tobaksvejen 19
2680 Søborg
Gladsaxe Kommune, Danmark