VVS’er til undervisning på hovedforløb på TEC

Søger du nye udfordringer og udvikling i et stærkt fagligt fællesskab? Er det vigtigt for dig at være en del af et team med tæt kollegaskab og sammenhold? Så kan du blive vores nye underviser og kollega på VVS-energiuddannelsen på TEC.

TEC – Technical Education Copenhagen søger en VVS’er til undervisning på vores hovedforløb på VVS-energiuddannelsen. Vi har tilgang af elever til vores uddannelse og efteruddannelser og søger derfor en ny kollega.

På hovedforløbene beskæftiger vi os med VVS-tekniske løsninger såsom fjernvarme, gas, varmepumper, køl, biobrændsel og solvarme, plastsvejsning, velfærdsteknologi, varmeløsninger, vand og afløb, AutoCAD, teknologiforståelse samt tag- og facadearbejde. Eleverne undervises i de teoretiske baggrunde for arbejdets udførelse, såvel som i de håndværksmæssige kompetencer. Det vil være en fordel, hvis du fagligt kan dække nogle af disse områder eller har særlig stor erfaring inden for et speciale-/certifikatområde.

I vores hverdag fokuserer vi på at fastholde og udvikle et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det gør vi gennem et tæt samarbejde med branchen, via kolleganetværk og ved at deltage i faglig og pædagogisk efteruddannelse. 

Opgaver 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer om elevernes uddannelse. Dine arbejdsdage vil aldrig være ens. Nogle dage underviser du, andre dage forbereder du dig enten alene eller sammen med dit lærerteam. I perioder arbejder vi med særlige faglige eller pædagogiske indsatsområder. 
 
Erhvervsuddannelsesområdet er i konstant udvikling, og på TEC samarbejder vi engageret for at sikre, at eleverne bliver så dygtige som muligt. Det betyder, at vi er optaget af læring og undervisning, baseret på vores faglige baggrund. Vores uddannelser kræver mange forskellige ekspertiser inden for VVS- og el-området.

Samarbejdet i lærerteamet handler om udvikling, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Dine kollegaer vil tage godt imod dig og hjælpe dig på vej. Der vil være mange nye ting, du skal forholde dig til, og her vil vi guide dig og lægge en opstartsplan, der passer til dig.
 
Profil 

Vi forventer, at du

  • har en bred erfaring inden for VVS-faget, med eventuelle spidskompetencer inden for særlige områder
  • har et godt kendskab til VVS-branchen som helhed 
  • er interesseret i at udvide dine VVS faglige kompetencer, så du med tiden kan undervise i flere fag 
  • er interesseret i og nysgerrig på at arbejde med en ny faglighed som underviser 
  • har en naturlig interesse i at gå i dybden i de VVS-faglige fag/specialer samt det pædagogiske arbejde
  • er en god rollemodel for elever og kursister
  • er empatisk og rummer forskellighed 
  • er fortrolig med brugen af it og online-medier, som vi anvender i mange former 
  • har minimum fem års relevant dokumenteret erhvervserfaring   

Vi tilbyder 

På TEC tilbyder vi dig en arbejdsplads med gode rammer for et levende og innovativt lærings- og arbejdsmiljø. Vi har en åben og ærlig dialog baseret på tillid, hvor vi er tilgængelige for hinanden i hverdagen. Vi arbejder sammen om at levere undervisning, der tiltrækker, motiverer og fastholder elever. Vi samarbejder lokalt, nationalt og globalt, og er nysgerrige på hinandens undervisning.

Som ny lærer vil du få hjælp og støtte af erfarne kolleger i dit team og i hele afdelingen.
Som en del af din kompetenceudvikling betaler vi for, at du får en pædagogisk uddannelse på diplomniveau, som foregår i arbejdstiden. Ansættelse er betinget af, at du består denne pædagogiske diplomuddannelse.

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler for erhvervsskolelærer på tjenestemandslignende vilkår.

Stillingen er på fuldtid.

Ansættelse pr. 1. august eller efter aftale.

Du ansættes på TEC med primært arbejdssted på skolen i Gladsaxe.

Du skal være opmærksom på, at der ved ansættelse i denne stilling vil blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos uddannelsesleder Jan C. I. Pedersen 25453670 eller jcip@tec.dk.  

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 16. april 2021
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: 1. august 2021
Arbejdsgiver
TEC - Teknisk Erhvervsskole Center
Tobaksvejen 19
2860 Søborg
Gladsaxe Kommune, Danmark