Visionær leder til tømreruddannelsen

NEXT søger en uddannelsesleder, som vil være med til at drive og udvikle vores grundforløb på tømreruddannelsen. Fremtiden kalder på grønne faglærte, og den nye uddannelsesleder skal sætte retningen for tømreruddannelsen, som skal være et fyrtårn for bæredygtigt byggeri.

Hvem er vi?
Du bliver en del af ledelsesteamet på NEXT Byg, Sikkerhed og Service med fem uddannelsesledere og en uddannelsesdirektør, der bliver din nærmeste leder. Derudover indgår du i den samlede ledelsesgruppe på tværs af NEXT, hvor der er fokus på ledelse og udvikling - også af dig – så du har gode muligheder for at udvikle dig inden for ledelse, pædagogik og administration. Vi forventer til gengæld, at du er klar til at lægge dig i selen for at dygtiggøre dig som en del af din kontinuerlige udvikling.
 
NEXT Byg, Sikkerhed og Service er en brancheskole under NEXT, der har særligt fokus på den grønne dagsorden, hvor vi vil bidrage til den bæredygtige omstilling af byggeriet samt uddanne kvalificeret faglært arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen. Vi vil være et attraktivt uddannelsesmiljø, så endnu flere vælger vores uddannelser til, og flere af vores elever gennemfører deres uddannelse.
 
Primære arbejdsopgaver
Du får sammen med fagkoordinatoren ansvar for den daglige ledelse af tømreruddannelsens grundforløb, herunder ansvar for ledelsen af ca. 20 undervisere fordelt på 3 adresser i hovedstaden. På NEXT er undervisningen vores kerneydelse, og din fornemste opgave bliver derfor at sætte retning for den faglige og pædagogiske udvikling i samarbejde med fagkoordinatoren og underviserne, så vi leverer uddannelser af højeste kvalitet.

Vores forventning er, at du kan se og fremme potentialet hos dine medarbejdere, understøtte samskabende processer og ikke mindst formår at fremme en faglighed og pædagogik, der understøtter uddannelsens bæredygtighedsprofil og NEXT-organisationen som UNESCO verdensmålsskole. 
 
Dine opgaver bliver konkret at:

 • lede uddannelsesområdet og understøtte udviklingstiltag inden for dette
 • varetage budgetansvar og øvrige administrative opgaver
 • være en synlig drivkraft i uddannelsens arbejde med den bæredygtige omstilling inden for byggeriet
 • bidrage aktivt til og kvalificere tømrerfagets udbud inden for arbejdsmarkedets uddannelser
 • samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx lokale uddannelsesudvalg, faglige organisationer, Byggeriets Uddannelser, virksomheder og andre skoler.

Hvad søger vi?
Du har ideelt set en relevant videregående uddannelse og stærk erfaring med ledelse af et driftsområde i offentligt regi - det kan fx være fra skoleområdet, Forsvaret, i kommunalt regi eller noget helt fjerde. Du har stærk erfaring med forandringsledelse og udviklingsprocesser og formår at skabe opbakning og engagement hos dine medarbejdere. Du er vant til at navigere inden for rammerne af et budget og har erfaring med at udvikle og eksekvere strategi.
 
Desuden lægger vi vægt på, at du som leder: 

 • er tydelig i din ledelsesstil og kan sætte rammen for den pædagogiske udvikling hos lærerne i en politisk styret organisation med en skarp bæredygtighedsprofil
 • er samarbejdsorienteret og finder det naturligt at tage ansvar, hvor du er åben omkring dit eget område og engagerer dig i dine kollegers områder
 • trives med forventning om gennemsigtighed og kan sikre dokumenterede resultater
 • motiveres af, at NEXT på én og samme tid er en virksomhed og uddannelsesinstitution
 • har humor og en sund respekt for andres kompetencer og holdninger
 • er fleksibel og god til at opbygge og vedligeholde stærke relationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldtid med primær funktion i Rødovre og på Nørrebro. Du skal påregne skiftende arbejdssteder.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Vi håber, at du kan starte d. 1. april 2023.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om NEXT
NEXT – Uddannelse København har en mission om at uddanne til fremtiden med rødder i fortiden. Det gør vi med udgangspunkt i tre pejlemærker; at tænke og agere bæredygtigt, skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur og sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund. Vores institution rummer over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire gymnasieretninger, 17 Eux-uddannelser samt 10. klasse og efteruddannelseskurser.

NEXT har tobaks- og røgfri skole- og arbejdstid. Læs mere på https://nextkbh.dk/roegfri-skole/.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 19. januar 2023
Ansøgningsfrist: 6. februar 2023
Forventet start: 1. april 2023
Arbejdsgiver
Next
Tæbyvej 65
2610 Rødovre
Rødovre Kommune, Danmark