Sektionsleder til Plan, Miljø og Industri

Brænder du for strategisk planlægning og elsker du at arbejde med medarbejdere med høj faglighed inden for myndighedsområdet, så har vi stillingen til dig her i Thy.

I Thisted Kommune sætter vi de bedste rammer for planlægning og udvikling og for sikker og solid myndighedsbehandling. Lige nu er der fokus på vores nye kommuneplan og for planlægning af projekter for vedvarende energi. Vi søger en sektionsleder for Plan, Miljø og Industri, som har lyst til at komme med på rejsen, og som kan understøtte medarbejderne i deres høje fagligheder i myndighedsbehandlingen og støtte dem i de politiske processer. Vi vil fortsætte den gode udvikling, så Thisted Kommune bliver ved med at være et sted, hvor man gerne vil bo og drive sin virksomhed.

Hvem er vi
Sektion Plan, Miljø og Industri er en del af Plan- og Miljøafdelingen, som sammen med Drift og Anlæg har til i administrationsbygningen i Hurup, hvor hele det tekniske område er samlet. Som sektionsleder for Plan, Miljø og Industri bliver du leder for 19 medarbejdere fordelt på to teams, hvor samarbejde og vidensdeling er en vigtig del af hverdagen. Vi arbejder projektorienteret på tværs af hele organisationen, og vi arbejder med mange forskellige fagligheder. Dialog med borgere, erhvervsliv og rådgivere er en stor del af dagligdagen og kommunikation kombineret med en stærk faglighed er nøgleordene for os. I afdelingen løfter alle medarbejdere og sektionsledere opgaverne i flok og arbejder med et fælles ansvar. Det er to velfungerende teams både fagligt og socialt, og den fortsatte udvikling og trivsel skal du som ny sektionsleder være med til at understøtte.

Sektionens opgaver spænder bredt fra både GIS, plan-, miljø-, myndigheds- og udviklingsopgaver. Vi udarbejder lokalplaner, kommuneplaner m.v., som sætter rammerne for byggeri og anlæg. Vi servicerer og hjælper borgere og erhvervsliv og er med til at administrere lokalplaner i forbindelse med byggesager, kommunale projekter m.m. Vi fører tilsyn med virksomheder, og udfører mange spændende opgaver inden for fagområderne industri, grundvand, spildevand, jordforurening, affald m.fl. Vi har flere opgaver, der går på tværs af både sektionen og afdelingen. Lige nu er det især opgaver inden for miljøvurdering af både planer og projekter i relation til bl.a. biogasanlæg, vindmøller og andre VE-anlæg.

Med andre ord har vi mange forskellige opgaver liggende på skrivebordene, som alle kræver mange forskellige fagligheder. Det er opgaver, som kræver solidt myndighedsarbejde med forståelsen for, at det er med til at give rammerne for den fremtidige udvikling for kommunen. Vi vil gerne, at sektionslederen forsat skal sikre det gode arbejdsmiljø og myndighedsdrift, men også have blik for vigtigheden af disse opgaver i den fremtidige udvikling af kommunen. Du skal derfor også kunne løfte blikket og se myndighedsbehandlingen ind i strategiske og udviklingsmæssige sammenhænge.

Som leder for sektionen er det derfor vigtigt, at du

 • Kan give faglig sparring og sammen med medarbejderne finde de bedste løsninger og prioriteringer af sager.
 • Kan opretholde og udvikle gode rammer for medarbejdernes opgaveløsning og trivsel.
 • Kan finde vej til den gode og pragmatiske løsning.
 • Giver opbakning og støtte til medarbejderne i svære beslutninger og komplekse sager.
 • Kan sætte den klare faglige retning i samarbejde med medarbejderne.

Som sektionsleder hos os bliver du en del af et ledelsesteam bestående af 5 andre sektionsledere, to chefer og en direktør. Du har personaleansvar for medarbejdere i sektionen, men skal sammen med de andre sektionsledere og cheferne drive den daglige ledelse af afdelingen. Du træder ind i en lederrolle, som har en bred berøringsflade med mange andre afdelinger, og hvor du bliver en vigtig sparringspartner for de to afdelingschefer.

Vi forestiller os, at du

 • har en relevant uddannelse, f.eks. byplanlægger, ingeniør, landinspektør, biolog (eller anden naturvidenskabelig baggrund) eller lignende.
 • har erfaring med ledelse eller interesse for ledelse.
 • har erfaring inden for et eller flere af vores fagområder og kan sætte dig ind i nye fagområder.
 • har forståelse for, hvad det betyder at arbejde i en politisk styret organisation.
 • har evnen til at kommunikere klart og forståeligt - både mundtligt og skriftligt.
 • kan se sagerne fra flere perspektiver og kan finde løsninger, der tilgodeser flere interessenter.
 • kan indgå konstruktivt i tværfaglige sammenhænge og løse opgaver selvstændigt.

Tiltrædelse
1. oktober 2024 el. snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Kontakt chef for Plan og Miljø Kim Daniel Larsen på telefon 99 17 21 47.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 2. juli 2024
Ansøgningsfrist: 14. august 2024
Forventet start: 1. oktober 2024
Arbejdsgiver
Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune, Danmark