Planchef til Center for By, Erhverv og Miljø (genopslag)

Ballerup Kommune søger dig, der brænder for større by- og erhvervsudviklingsprojekter i en stilling, hvor udvikling står højt på dagsordenen.

Ballerup Kommune tilbyder dig

 • En unik mulighed for at være med til at skabe flere nye by- og erhvervsudviklingsprojekter fra starten
 • At blive en del af et team af dygtige medarbejdere, gode kolleger, et samarbejdende lederteam og gode samarbejdspartnere
 • Mulighed for at bringe både dine faglige og dine ledelsesmæssige kompetencer i spil
 • En organisation med korte beslutningsveje og et unikt godt samarbejde mellem det politiske niveau og administrationen.

BALLERUP KOMMUNE
Ballerup Kommune har et godt ry, en sund økonomi, og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere og virksomheder.

Ballerup Kommune er en aktiv deltager i udviklingen af hovedstadsregionen og en kommune med blus på kedlerne i forhold til byudvikling. Vi har brug for en planchef med interesse for by- og erhvervsudvikling, udvikling af erhvervsparker, arkitektur og regional udvikling. En chef, der kan lede og holde styr på mange strategiske processer, og som kan stå i spidsen for et planteam med dygtige projektledere og sammen med dem styre plan- og udviklingsprojekterne sikkert igennem i tæt samarbejde med øvrige chefer og kolleger i Center for By, Erhverv og Miljø.

Nu og i årene fremover arbejder vi med fortætning af kommunens bymidter, udvikling og omdannelse af erhvervsområder samt en helt ny barmarkssatsning KILDEDAL, som er blandet by og erhverv. Målene med KILDEDAL er 1.000 boliger og 10.000 arbejdspladser.

Vi har en overordnet opgave i at omdanne 1970’ernes forstad til en blandet by med bydele, der hver især har en stærk identitet og kan fremstå tidssvarende de næste mange år. Med fem S-togs sta­tioner, gode vejforbindel­ser og som knudepunkt for kollektiv trafik er forudsæt­ningerne på plads for, at Ballerup Kommune kan tage del i hovedstadens vækst, og vi oplever da også meget stor investorinteresse.

I Center for By, Erhverv og Miljø er vi ca. 70 medarbejdere med mange forskellige arbejdsopgaver og kompetencer. Opgaverne spænder fra by- og erhvervsudvikling over myndighedsarbejde inden for almenboliger, veje, natur, miljø, byggeri til anlægs- og driftsopgaver. I centeret har vi en tradition for tætte samarbejder og videndeling, og det skal du kunne se dig selv som en del af.

DE LEDELSESMÆSSIGE OPGAVER
Du kommer til en kommune med tydelige visioner. Som den vigtigste er Vision 2029, hvor vi sætter fokus på, at borgere, virksomheder og kommunen i fællesskab bidrager til fremtiden og finder de gode løsninger sammen. Vi møder hinanden i øjenhøjde og har et fælles mål om at sikre Ballerup Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde i alle livets faser. Du skal med udgangspunkt i Vision 2029 have lyst til at inddrage borgere og virksomheder i løsningen af centerets opgaver.

Stillingen indebærer personaleansvar for planteamet, som pt. består af fem plan­læggere med forskellig faglig baggrund. Vi forventer derfor, at du synes, ledelse er en disciplin i sig selv. Du refererer til center­chefen for Center for By, Erhverv og Miljø, og du bliver en del af et lederteam på i alt syv kolleger.

SOM AFSNITSLEDER VIL DINE OVERORDNEDE OPGAVER VÆRE

 • At være personaleleder for Team plan
 • At styre og koordinere de planlægningsmæssige opgaver og processer med investorkontakt, projektudvikling, planlægning mv.
 • At samarbejde tæt med kollegerne i centeret, men også med centre fra andre dele af vores arbejdsplads
 • At være kon­takt­led mellem planmedarbejderne, de øvre ledelseslag og politikerne
 • At være opsøgende overfor potentielle investorer og samarbejdsparter.
 • At sikre Ballerup Kommunes samlede interesser i udviklingen af kommunen

DINE FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Solid erfaring med byudvikling og fysisk planlægning i øvrigt
 • Solid erfaring inden for byplanfaget, fx kommuneplan og lokalplaner
 • Solid ledelseserfaring
 • Erfaring med samarbejde med udviklere og investorer
 • Interesse for og erfaring med den regionale udvikling i hovedstaden
 • Viden om relevant lovgivning inden for planområdet og offentlig forvaltning 
 • Politisk tæft, så du ubesværet kan omsætte politiske visioner til fysisk planlægning
 • Du skal mestre at have det forkromede overblik og blik for de arkitektoniske værdier samtidig med, at du har blik for detaljen i de projekter, vi præsenteres for
 • Du ser og handler på værdien i tværfaglige samarbejder både på centerniveau, men også i hele organisationen.

DINE PERSONLIGE KOMPETENCER

 • Du er synlig, nærværende og lyttende
 • Du engagerer dig og skaber engagement
 • Du har let til smil og et godt grin
 • Du sætter tydelig retning og finder løsninger

Du skal have lyst og evne til at arbejde ud fra Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag. Det indebærer, at du sætter retning og skaber resultater, at du er ordentlig i sprog og adfærd, og at du er i stand til at skabe tillidsfulde relationer. Endelig skal du kunne lede og motivere medarbejdere positivt, så kommunens borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever kvalitet i opgaveløsningen.

LØN OG ANSÆTTELSE
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst og efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Ballerup Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Ansættelsen vil være betinget af, at referencerne er tilfredsstillende.

Forventet tiltrædelse: 1. januar 2021.

YDERLIGERE INFORMATION
Har du uddybende spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Centerchef Steen Pedersen på mobil 4175 0101 / mail spe1@balk.dk
Erhvervsudviklingschef Jette Rau på mobil 4175 0220 / mail jrau@balk.dk

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 2. oktober 2020
Ansøgningsfrist: 25. oktober 2020
Forventet start: 1. januar 2021
Arbejdsgiver
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Ballerup Kommune, Danmark