Hvidovre Kommune søger ny ejendomschef

Er du en engageret og ambitiøs leder? Er du god til at kommunikere på flere niveauer?

 • Er du en engageret og ambitiøs leder? 
 • Er du god til at kommunikere på flere niveauer? 
 • Dyrker du det gode samarbejde, og kan du lide at have med mennesker at gøre?

Nyder du at jonglere med komplekse problemstillinger? 
Så skal du søge jobbet som ejendomschef i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune er en veldrevet og ambitiøs kommune i vækst, med mange spændende udviklingsopgaver og hvor fokus er på bæredygtig udvikling og optimering af ejendomsporteføljen. 

Bæredygtighed i byggeri og ejendomsdrift, effektiv udnyttelse af ejendomme gennem multifunktionelle kvadratmeter, alternative energikilder og videreudvikling af kommunens ejendomsstrategi ligger højt på den politiske agenda i Hvidovre Kommune. Vi tager de globale klimaudfordringer alvorligt.  

Aktuelt er vi i gang med flere større projekter for at fremtidssikre de fysiske rammer for kommunens velfærdsydelser via skoleudvidelser, flere plejeboliger, kultur- og foreningsfaciliteter, halbyggerier, idrætsanlæg, udvikling af bymidte m.m. 

Ansvarsområder og kompetencer
Du bliver ansat i Center for Trafik og Ejendomme med reference til centerchefen og er en del af den strategiske centerledelse. Du vil som ejendomschef, i tæt samarbejde med dine 3 driftsledere og som direkte leder og personaleansvarlig for de 8 medarbejdere i Projekt og Bygherreteamet få ansvaret for:

 • Udvikling og drift af kommunens ejendomme, herunder anlægsstyring 
 • Nybyg og større renovering 
 • Bygningsvedligehold 
 • Teknik- og energioptimeringer
 • Serviceområderne med rengøring, vagt og sikring
 • Bygningsservice og ejendomsservice 

En spændende, men også krævende stilling, hvor der skal skabes resultater gennem styring og tværgående samarbejde. Der vil naturligt være en meget stor tværgående kontaktflade på alle niveauer i kommunen, som indebærer megen dialog og tydelig kommunikation. Du kan informere kompetent og relevant, så centerledelsen, direktionen, kommunalbestyrelsen og andre aktører kan træffe beslutninger om drift og udvikling af kommunens ejendomsportefølje. 

Som ejendomschef er du …

 • Faglig, fleksibel og samarbejdende 
 • Arkitektonisk og bygningsteknisk erfaren og ambitiøs og har kompetencer til at rådgive overbevisende, sagligt og kvalificeret
 • Faglig troværdig uden at gå på kompromis med din personlige integritet 
 • Du kan bevæge dig ubesværet på tværs af de forskellige ledelseslag i kommunen 
 • Erfaren inden for ledelse, brugerinddragelse, innovative arbejdsmetoder 
 • En udpræget teamplayer 
 • Konstruktivt arbejdende på tværs i kommunen og dyrker de gode relationer 
 • Parat til at indgå i relevante faglige netværk udenfor kommunen for at varetage kommunens interesser bedst muligt 
 • Systematisk og rettidig, ved altid at være opdateret og stå på et velfunderet grundlag 
 • Relationsskabende og nærværende. Du er ordentlig i medmenneskelige relationer og har forståelse for, at mennesker kan være forskellige steder i livet, men alligevel være en god arbejdskraft med høj værdi for organisationen. Du ser kvaliteter og potentialer hos den enkelte medarbejder og har blik for at bringe disse kvaliteter i spil

Kommunen er funderet på værdierne åbenhed, dialog og engagement, med en anerkendende ledelsestilgang i alle relationelle forhold. Det betyder i praksis, at du som chef sætter retning og rammer for arbejdets udførelse og fungerer som katalysator i udmøntningen af arbejdet, - du får tingene til at ske ved at fremtræde autentisk og i respekt for ovennævnte værdier.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 12. maj 2023
Ansøgningsfrist: 5. juni 2023
Forventet start: 1. august 2023
Arbejdsgiver
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
Hvidovre