Bygge- og anlægschef til Center for By og Miljø og Center for Ejendomme (C-BM)

Ballerup Kommune søger en samarbejdsorienteret bygge- og anlægschef til Center for Ejendomme og Center for By og Miljø.

Ballerup Kommune har et godt ry, en sund økonomi og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere, brugere og virksomheder.

Dine vigtigste opgaver

 • Udbygning af kommunens kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Personaleledelse af medarbejderne i Anlægsteamet, Byggeteamet og Vejmyndighedsteamet
 • Overordnet styring af anlægsporteføljen
 • Sikre fremdrift, koordinering og politisk beslutningsgrundlag
 • Sikre kvalitetssikring og mulighed for sparring
 • Sætte dig i spidsen for vigtige bygningsrokader og nybyggeri
 • Udvikle vedligeholdelsesplanlægning og bygningssyn 
 • Sikre samarbejde, inddragelse og koordinering på tværs af centeret
 • Sikre løbende er anlægsøkonomistyring, ressourcestyring og –allokering
 • Samarbejde i det samlede ledelsesteam for de to centre
 • Sikre udførelse af myndigheds- og driftsopgaver inden for vejområdet.

Se uddybning af dine opgaver og kompetencer i stillingsprofilen.

Det får du hos os
Ballerup Kommune er en aktiv deltager i udviklingen af hovedstadsregionen og en kommune med blus på kedlerne med et deraf følgende ambitiøst anlægsbudget. Vi søger derfor en bygge- og anlægschef, der kan lede og holde styr på kommunens bygge- og anlægsprojekter, og som kan stå i spidsen for dygtige projektledere og sammen med dem styre projekterne sikkert igennem i tæt samarbejde med øvrige ledere og kolleger i kommunen. Herudover forventes du at have flair for vejmyndighedsopgaver, som består af trafik, parkering, brug af veje og pladser, gravetilladelser mv.

Du får således ansvar for en bred bygge- og anlægsportefølje, som spænder fra mindre trafiksikkerhedsprojekter, træplantningsopgaver og tagrenoveringer til de store tværfaglige ejendomskapacitetsprojekter på eksempelvis børne- og skoleområdet, og byudviklingsprojekter som omdannelsen af Baltorpplænen med en ny klimapark i Ballerup og udvikling af en ny bydel i Kildedal. Alt i alt et årligt anlægsbudget på ca. 150 - 200 mio. kr. Teamenes opgaver strækker sig fra projektering til anlæg og afsluttes i forbindelse med overdragelse til driften.

Du vil blive en del af både Center for Ejendomme og Center for By og Miljø og. Vi er 80-90 medarbejdere i hvert center, og opgaverne spænder over udvikling og administration af kommunens ejendomme over by- og erhvervsudvikling, myndighedsarbejde inden for almenboliger, veje, natur, miljø og byggeri samt anlægs-, bygge- og driftsopgaver.

Hvem er vi
Du kommer til en kommune med tydelige visioner. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 sætter fokus på retten til at bidrage og til at være en del af fællesskabet, på samarbejdet med borgere og virksomheder i øjenhøjde og på Ballerup Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde i alle livets faser. Du kommer også til en kommune, som har store ambitioner på klimaområdet, som i høj grad vil smitte af på dagligdagen i hele organisationen.

Du skal have lyst og evne til at arbejde ud fra Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag. Det indebærer, at du sætter retning og skaber mening og resultater, og at du er ordentlig i sprog og adfærd og i stand til at skabe tillidsfulde relationer. Du skal kunne lede og motivere medarbejdere positivt, så kommunens borgere og samarbejdspartnere oplever kvalitet i opgaveløsningen.

Som bygge- og anlægschef bliver du en del af et samlet lederteam for de to centre bestående af 7 ledere og 2 centerchefer.

Vil du vide mere
Du kan læse meget mere om stillingen, om opgaverne, om Ballerup Kommune og ikke mindst om vores forventninger til dig i stillingsprofilen.

Har du uddybende spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef for Center for By og Miljø Steen Pedersen på telefon 4175 0101.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte rekrutteringskonsulent Erik Sassersen Møller på telefon 4477 3208.

Links til stillingsopslaget

Stillingsprofil af 7. september 2023
Ballerup Kommune - Vision 2029
Ledelsesgrundlag for Ballerup Kommune 

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 13. september 2023
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Forventet start: 1. december 2023
Arbejdsgiver
Ballerup Kommune
Hold-An Vej, 7
Ballerup