Arbejdsmiljøleder for byggeprojekter – DTU Campus Service

DTU´s centrale arbejdsmiljø- og beredskabsfunktion (CAS AB) i Kgs. Lyngby søger en dygtig og dedikeret person, der kan varetage arbejdsmiljøledelse i forhold til vores byggeprojekt portefølje i Campus Service (CAS).

DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte, der udfolder sig i faciliteter på tværs af en lang række lokaliteter i Danmark og Grønland. Vores over 600.000 m² dækker over en meget varieret bygningsmasse, der rummer alt fra kontorer og auditorier, til state-of-the-art laboratorier, vindtunnel, lyddøde rum mv.

I rollen som arbejdsmiljøleder for byggeprojekter har du ansvar for at støtte og vejlede projektledere i projekterings-, bygge- og idriftsættelsesfaser i forhold til sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter indenfor bygge- og anlægsområdet. Derudover vil du også arbejde med at rammesætte og skabe organisatorisk arbejdsmiljømæssig kapacitetsopbygning i forhold til vores projektorganisation.

Dine opgaver vil typisk udføres i samarbejde med projektledere, og herudover vil du skulle samarbejde med mange forskellige interessenter på tværs af hele DTU, samt med eksterne rådgivere, arkitekter og entreprenører.

Vi tilbyder
En stilling i DTU´s centrale arbejdsmiljø- og beredskabsfunktion, hvor du får 9 dedikerede og velkvalificerede kolleger. Du kan forvente en dynamisk arbejdsplads med mange varierende opgaver og spændende udfordringer, samt gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi værdsætter høj faglighed og nysgerrighed, samt dialog og samarbejde i opgaveløsningen. Vi har en uformel omgangstone og prioriterer et godt kollegaskab, hvor vi lægger vægt på tværgående samarbejde og er fælles om at skabe gode resultater. 

Afgørende nøgleord hos os er tillid, fællesskab og samarbejde. Vi stoler på hinanden og er bevidste om, at det er en vigtig prioritet, at vi altid er klar til at hjælpe hinanden. Som en del af et bæredygtigt arbejdsliv, tilbyder DTU rammer og jobindhold, der understøtter, at privatliv og arbejdsliv balancerer. Netop dét, tror vi er hemmeligheden bag vores høje trivsel og arbejdsglæde.

Opgaver og ansvarsområde

 • Koordinering og rådgivning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i alle projektfaser for nybyggerier og renoveringsprojekter
 • Bistå arbejdsmiljøkoordinatorer med valg af løsninger ift. eksisterende brugermasse, logistik, procesoptimering, planlægning af byggepladsplaceringer og overordnet indretning
 • Arbejde strategisk og rammesættende med et højt fagligt niveau, samt kommentering på projekter ift. arbejdsmiljø, drift mm.
 • Kunne tilgå og varetage relevant myndighedsbetjening, samt understøtte at gældende lovgivning følges
 • Indgå i tværorganisatorisk samarbejde om at optimere trafikal logistik og løsninger på vores campusser både på operationelt og strategisk niveau
 • Løbende rapportering ift. nær-ved hændelser og ulykker, samt vedligeholde og udvikle paradigmer vedrørende arbejdsmiljø

Faglig uddannelse og erfaring

 • Uddannelsesmæssig baggrund kan være bygningskonstruktør, ingeniør eller maskinmester - anden uddannelse kan også være relevant
 • Du er formentlig uddannet arbejdsmiljøkoordinator og har erfaring med arbejdsmiljøledelse/-koordinering i alle projektfaser
 • Du må gerne have ledelseserfaring, samt erfaring i koordinering mellem flere byggepladser samtidig
 • God til kommunikation og formidling, både mundtligt og skriftligt (dansk og engelsk)
 • Erfaring med håndtering af pludseligt opstået hændelser, herunder koordinering i forhold til interne interessenter samt med myndigheder

Personlige kompetencer

 • Er fleksibel, positiv og serviceminded
 • Kan arbejde selvstændigt, holde overblik og navigere i en stor organisation
 • Stræbe efter et højt fagligt niveau, formå at omsætte faglig viden til resultatskabende adfærd og søge at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen
 • Formå at udvise handlekraft og træffe beslutninger i opgaver og sager, ofte i samråd med kolleger og interessenter
 • Kommunikere åbent, fordomsfrit og respektfuldt med kollegaer, samarbejdspartnere og ledelse

Organisatorisk placering
Sektionen for Arbejdsmiljø og Beredskab, Campus Service, med primær fokus på at understøtte projektorganisationen. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst.

Stillingen er på 37 timer og til besættelse snarest muligt. 

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 21. juni 2024
Ansøgningsfrist: 21. juli 2024
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Danmarks Tekniske Universitet
Energivej, bygning 409
2800 Kgs. Lyngby
Lyngby-Taarbæk Kommune, Danmark