Afdelingsleder for bygninger

Har du lyst til at have det overordnede ansvar for vedligeholdelse af Giesegaard og Juellunds bygninger? Har du som en dygtig projektleder et godt helhedssyn på såvel kvalitet, rettidig omhu og forretningssans? Vil du være med til at sikre, at vores bygninger og kulturarven bevares?

Giesegaard og Juellund søger en afdelingsleder, som vil få det daglige ansvar for boliger og driftsbygninger. Det overordnede formål med den nyoprettede stilling er at skabe overblik og struktur for ejendommenes bygningsopgaver med fokus på bæredygtighed, økonomisk ansvarlighed og bevarelse af kulturarven. 

Godsets historie kan dateres tilbage til 1700-tallet og det samme kan en række af ejendommene og bygningerne. Giesegaard søger en medarbejder til ledelse af bygningsafdelingen, som vil indgå i den øvrige ledergruppe med reference til direktøren. 

Som afdelingsleder bliver det din opgave at organisere, strukture og optimere processerne for vedligeholdelse af bygningsmassen (hovedbygning, driftsbygninger og ca. 95 beboelser). Du får også ansvaret for 4-5 medarbejdere, som du på en motiverende og anerkende måde får ledelsesansvaret for. 

Ingen dag vil være ens:
Du vil få en varieret arbejdsdag, som bl.a. vil bestå af følgende:

 • Projektledelse af vedligeholdelsesopgaver på beboelses- og erhvervsejendomme 
 • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, budget og prioritering af opgaver 
 • Udførsel af årligt bygningssyn for alle ejendomme
 • Tidsplanlægning og tidsopfølgning for interne håndværkere samt ekstern arbejdskraft
 • Ind- og udflytningssyn på lejeboliger
 • Dialog med lejere om vedligeholdelsesopgaver, fraflytning mv.
 • Sikre et godt samarbejdende arbejdsmiljø i egen afdeling og i samarbejdet med den øvrige organisation.

Din baggrund kan være:
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men kan f.eks. være en af følgende: Bygningskonstruktør, relevant håndværksfaglig baggrund, eller anden teknisk erfaring indenfor ejendomsdrift. 

Vi forventer, at du har god økonomisk forståelse samt ledelseserfaring. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring med myndighedssamarbejde og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger.  

Som person ser vi gerne, at du har:

 • En tillidsskabende personlighed
 • Fremstår professionel både overfor medarbejdere, den øvrige ledergruppe og samarbejdspartnere
 • Er løsningsorienteret og lydhør
 • Har gode kommunikative egenskaber 
 • Er struktureret og detaljeorienteret med fokus på kvalitet
 • Kan håndtere at have flere igangværende projekter og opgaver på samme tid
 • Forstår vigtigheden af at være virksomhedens ansigt udadtil
   

Vi glæder os til at høre fra dig
Kan du se dig selv i ovennævnte rolle, vil vi meget gerne modtage dit CV og ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du er den rette kandidat som godsernes kommende leder af bygningsafdelingen.  

Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer. Tiltrædelse aftales nærmere. 

 

Giesegaard Gods
I 1668 fik skatkammersekretær Frederik Giese overdraget jordbesiddelser som “afslag på tilgodehavende hos Kronen”, og i 1705 blev godset Giesegaard oprettet ved en kongelig bevilling.Admiral Christian Gabel overtog godset i 1719, og der var i de kommende år betydelige tilkøb. I 1736 købte enkegrevinde Anna Sophie Schack fra Schackenborg godset og opførte i 1750 den nuværende hovedbygning.

I 1752 blev Juellund m.fl. tilkøbt, og i 1776 oprettedes stamhuset “de grevelige Schackske fideikommisgodser”.I starten af 1920’erne, bl.a. i forbindelse med den danske lensafløsningslov, blev store besiddelser frastykket, og godset består i dag af Giesegaard og Juellund godser, i alt ca. 3.400 ha.

Den nuværende ejer af Giesegaard er landbrugskandidat Michael greve Brockenhuus-Schack. Juellund og Giesegaard Skovdistrikt ejes og drives af Frands Brockenhuus-Schack.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 14. marts 2023
Ansøgningsfrist: 10. april 2023
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Nymann HR
Strandvejen 70, 2. sal
2900 Hellerup
Ringsted Kommune, Danmark