Projektleder til BO-VEST

Vil du være med til at sikre vores professionelle bygherreforretning? Har du god erfaring med projektledelse fra den almene sektor eller måske bygherrerådgivning og byfornyelse i offentligt eller privat regi? BO-VEST er Vestegnens største boligsamarbejde, derudover er vi stærkt repræsenteret i København og vi spreder os over hele Sjælland. Vi har en projektportefølje på ca. 7 mia. kr.

Hos os får du gode holdkammerater, høj faglighed og afvekslende arbejdsopgaver med mulighed for stor indflydelse på udviklingen af bygherreforretningen. 

Vi søger en erfaren projektleder, der bl.a. skal varetage 2 spændende byggesager: 
Mjølnerparken på Nørrebro i København, der gennemføres i boligselskabet Bo-Vita til en samlet ramme på godt 1 mia. kr., samt bebyggelsen Blokland i Albertslund, der gennemføres i boligselskabet Vridsløselille Andelsboligforening, til en samlet ramme på ca. 400 mio. kr.

Mjølnerparken
Mjølnerparken på Nørrebro skal transformeres fra udsat boligområde til en særdeles attraktiv, blandet bebyggelse som kommer til at indeholde både private og almene boliger. Transformeringen strækker sig over de kommende 4 – 5 år, hvor alle boliger vil gennemgå en komplet renovering. Alle tagetager skal ombygges, så der skabes nye lækre penthouselejligheder på alle 4 karreer. Der laves infill nybyggeri med ungdomsboliger. Som en del af den by-strategiske indsats, etableres et butiksstrøg langs Mimerparken, hvor der indrettes specialbutikker og supermarked. Herudover etableres nye fællesfaciliteter og nye uderum, hvor alle interne veje og gårdrum omlægges. Der etableres en gangforbindelse til Superkilen og Nordvestpassagen, så byens borgere kan bevæge sig igennem området og der skabes liv og sammenhæng i området.
Mjølnerparken har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt på Nørrebro og i den almene sektor. 
Projektet omfatter ca. 670 boliger og ca. 55.000 m2. 

Læs mere her: www.mjolnerparken.dk

Blokland
Blokland i Albertslund er et udsat boligområde med markante tryghedsudfordringer, der til dels kan tilskrives bebyggelsens arkitektur. Helhedsplanen skal transformere Blokland til et attraktivt og trygt sted at bo, og med et markant hovedgreb ændre bebyggelsen. Danmarks længste boligblok skal brydes op i 3 individuelle bygninger med hver deres arkitektoniske udtryk. De nye gennembrydninger i blokken bliver til stiforløb, som skaber bedre sammenhæng for beboerne, og kobler Blokland sammen med byen omkring. Blokland skal gennemgå en omfattende energirenovering og herudover etableres en lang række nye boligtyper i bebyggelsen. Der kommer seniorboliger, nye tagboliger og nogle etageboliger ombygges til rækkehuse. De grønne uderum forskønnes. 
Blokland er et ambitiøst projekt, som bliver et godt eksempel på holistisk og modig renovering.
Projektet omfatter ca. 300 boliger og ca. 23.000 m2.

Læs mere her: www.blokland-renovering.dk
  
Mjølnerparken og Blokland er begge komplekse projekter med spændende potentialer i forhold til bytransformation, bygningsrenovering, nybyggeri og de sociale aspekter som udsatte boligområder rummer.

Velkommen til BO-VEST
Din nye arbejdsplads bliver i administrationen i Glostrup, hvor du som projektleder bliver en del af en faglig stærk teknisk afdeling. Du får 33 dygtige og engagerede kolleger, herunder driftsfolk, projektledere, seniorprojektledere, jurister m.fl. Du indgår i et team af meget kompetente kolleger, som er dedikeret til at støtte og bringe værdi til forretningen med fokus på en professionel opgavevaretagelse i et tæt kollegialt samarbejde.

Du får som projektleder et stort medansvar for faglighed, økonomi og projektplanlægning i vores bygherreforretning. Stillingen har reference til den tekniske direktør.   

Som projektleder vil du bruge din arbejdstid, med udgangspunkt i:

 • Byggeforretningsførelse af renoveringsopgaver og nybyggeri for de boligselskaber som BO-VEST administrerer samt andre eksterne opdragsgivere
 • Ansvarlig for idé- og projektudvikling, programmering og planlægning af såvel renoveringsprojekter som nybyggerier
 • Ansvarlig for den kvalitetsmæssige, økonomiske- og ressourcemæssige overvågning og styring af sagerne i samråd med seniorprojektlederen(erne)
 • Indgå i et løbende samarbejde og faglig sparring med seniorprojektlederen, om såvel faglig- som administrativ og ressourcemæssig udvikling af byggesagsbehandlingen i teknisk afdeling
 • Ansvarlig for kontakten og dialogen med Landsbyggefonden, kommuner og øvrige interessenter i dine projekter
 • Sikre godt samarbejde med beboerdemokratiet omkring udvikling og gennemførelse af byggesagerne
 • Byggefaglig rådgivning af byggeudvalg og organisationsbestyrelser.


Du brænder for faglig kunnen og har styr på detaljerne – vi giver god sparring!
Du har en byggefaglig uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Vigtigst af alt er, at du har en del års erfaring fra en projektlederfunktion og har bred forståelse for hele processen.

Vi forventer at du:

 • Har overblik og du er god til at skabe en tillidsfuld og konstruktiv dialog
 •  Er systematisk og struktureret tilgang til arbejdsopgaverne
 • Har stærke kommunikative evner både skriftligt såvel som mundtligt
 • Er Detalje-orienteret og grundig med fokus på at nå deadlines
 • Er en Team-player, som trives i et dynamisk arbejdsmiljø
 • Har kendskab til betjening af Landsbyggefonden vil være en fordel
 • Har erfaring med projektledelse af byggesager i udførelse vil være en fordel
 • Evt. har erfaring med projektudvikling i forhold til verdensmål og/eller bæredygtighed
 • Er erfaren bruger af IT

Lyder det som noget for dig?
Vi tilbyder dig et spændende og selvstændigt job med attraktiv lønpakke efter overenskomst mellem BL og AC samt tilhørende lokalaftale. Herudover tilbyder vi gode personaleforhold med bl.a. muligheder for faglig og personlig udvikling, deltagelse i faglige netværk, sundhedsforsikring og personaleforening, kantineordning m.m. 

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 20. november 2020
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Bo-Vest
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Glostrup Kommune, Danmark