Projektleder til hovedstadens klimasikring

Udadvendt projektleder med erfaring fra spildevands- eller anlægsprojekter

Hovedstadsområdet forandres, regnmængderne stiger og befolkningstallet vokser. I takt hermed ekspanderer HOFOR via flere anlægsprojekter, der skal følge med forandringerne. Vi søger nu en erfaren projektleder til de kommende års projekter.

HOFOR arbejder for at gøre byerne bæredygtige, energiforsyningen CO2-neutral, skabe forsyningsstabilitet og klimasikre. Det gør vi via små, store og enorme anlægsprojekter i Storkøbenhavn. Hvert projekt bindes sammen af en dygtig projektleder med stort overblik.

Projekterne bliver typisk til i vores planafdeling efter aftale med ejerkommunerne. Oftest bliver projektet således delegeret til dig, når rammerne er på plads. Herfra leder du projektet i mål i samarbejde med dine projektmedarbejdere.

Dine opgaver
Du får ansvaret for flere anlægsprojekter på klimasikrings- og spildevandsområdet. Hvert projekt har typisk en anlægsramme på 10-100 mio., og du vil lede 1-3 projekter af varierende størrelse. Dine opgaver vil være:

  • Lede og engagere projektgruppen bestående af typisk 5-7 specialister
  • Skabe overblik over projektet og styre det helt i mål
  • Håndtere alle projektets in- og eksterne interessenter
  • Udarbejde beslutningsoplæg ved behov for rammeændringer

Ledelsesopgaven løser du i tæt samspil med dine 13 projektlederkolleger, der udgør spildevandsteamet. De er ingeniører, biologer, geologer eller noget helt andet og arbejder fra HOFOR’s storrumskontorer på Ørestads Boulevard. Afhængig af projektets karakter vil du referere til en styregruppe eller projektchef.

Din profil
Vi leder efter en dygtig projektleder med relevant erfaring fra ledelse af anlægsprojekter. Du har sikkert en akademisk uddannelse, men erfaringen er væsentligere end uddannelsen. Samlet forestiller vi os om dig:

  • Erfaring med ledelse eller projektledelse - relateret til anlægsprojekter
  • Udadvendt og effektiv til interessenthåndtering - skaber følgeskab og gode relationer
  • Begavet og med stort overblik – forstår hurtigt kernen
  • Relevant uddannelse som f.eks. ingeniør, geolog, biolog, bygningskonstruktør, diplomingeniør - eller en anden baggrund, der godtgør, at du vil kunne lykkes som projektleder hos os

Det første projekt og dagligdagen
I din første tid får du indblik i HOFOR’s projektledelsesmodel. Samtidig får du dit første mindre projekt, som f.eks. kunne være at anlægge en mosaik af regnvandssøer i Egelundsparken: Projektet til 20-30 mio. kr. skal forsinke regnvandet, passes ind i landskabet, sænke grundvandet, krydse cykelstier, rense vandet og opnå udledningstilladelse. Projekteringsfasen er ikke indledt, men vi er færdige med rådgiverudbud, inden du starter. Over tid vil du få flere og større projekter passende til dine kompetencer.

På en almindelig uge vil du typisk være på kontoret tre dage, ude på projektet en dag og måske have en hjemmearbejdsdag - afhængigt af, hvad der passer dig bedst.

Vil du vide mere?
Læs først den uddybende jobprofil og kontakt dernæst Snorre Andersen fra Mercuri Urval på 60 37 80 63 for en fortrolig samtale om stillingen og dine muligheder. Vi foretrækker, at alle ansøgere har været i dialog med Mercuri Urval inden ansøgning. Vi indkalder til samtale løbende og tager opslaget ned, når den rette er fundet.

Løn og ansættelsesforhold
Du fastansættes som projektleder med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og kontor i vores bæredygtige lokaler i Ørestaden lige foran metrostationen. Hos os er det ikke kun energien, der skal være grøn - det skal også være bæredygtigt at gå på arbejde: Vi gør os umage for uformelle og fleksible arbejdsforhold. Løn og vilkår kan du læse om i den uddybende jobprofil.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 20. marts 2024
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Mercuri Urval
Philip Heymans Alle 29, 1.th
2900 Hellerup
Københavns Kommune, Danmark