Projekterende konstruktør til nye, spændende sikringsprojekter

Sæt dit præg på Banedanmarks sikringstekniske projekteringsopgaver og processer.

Har du flair for tekniske løsninger og formår du at kombinere teknisk faglighed med evnen til at indgå i et tværfagligt samarbejde? Så har du nu chancen for at blive en del af en afdeling i stor udvikling, hvor du får mulighed for at præge arbejdsgange og processer og blive en del af nye, spændende sikringsprojekter.

Din indsats skal bl.a. understøtte sikringsprojekter som sporfornyelser, store stationsombygninger, overkørsler og overgange fra de eksisterende anlæg til de nye digitale sikringssystemer ERTMS og CBTC. Det er stort for Danmark. Vil du være med?

Teknisk håndtering af store og spændende projekteringsopgaver
Som sikringsteknisk konstruktør eller specialist får du ansvar for håndteringen af en række konkrete projekteringsopgaver inden for relæbaserede sikringsanlæg, ATC og i snitfladen til ERTMS og CBTC.

Dine primære opgaver bliver at:

  • Projektere, hvor du får mulighed for at grave dig ned i teknikken og finde de helt rigtige løsninger i samarbejde med dine kollegaer og din leder
  • Deltage aktivt i udviklingen af dine egne og dine kollegaers arbejdsprocesser ud fra Lean-tankegangen
  • Sikre at projekteringen altid overholder Banedanmarks banenormer, normaltegninger (KN, PN, AN mv.) og tekniske meddelelser relateret til sikringsanlæg
  • Indgå i løbende dialog med sikringstekniske validatorer omkring projekteringsopgaven
  • Kvalitetssikre dine egne og dine kollegaers projekteringsopgaver

Ingeniør- eller teknisk uddannet og flair for tekniske løsninger
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som elektroingeniør, svagstrømsingeniør eller sikringstekniker. Hvis du samtidig har erfaring med sikringsteknisk projektering, vil det være en fordel, men det er ikke et krav. Vi ansætter gerne nyuddannede ingeniører eller sikringsteknikere, der endnu ikke har projekteringserfaring.

Det vigtigste er, at du er motiveret og har drive og flair for tekniske løsninger. Derudover ser vi rigtig gerne, at du:

  • Er god til at tilegne dig viden
  • Formår at kombinere teknisk faglighed med evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde
  • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig er god til at skabe gode samarbejdsrelationer til eksterne såvel som interne interessenter

Uanset din erfaring med projektering, tilpasser vi dit introforløb, så du får de rigtige redskaber og kompetencer til at projektere og arbejde efter Banedanmarks interne processer.

Løn og ansættelsesvilkår
Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.  

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Hvis du allerede er tjenestemand, vil du, efter konkret vurdering kunne bevare din tjenestemandsansættelse.

 

Vær med til noget stort i Banedanmark
I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.500 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 19. januar 2023
Ansøgningsfrist: 8. februar 2023
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Københavns Kommune, Danmark