Projektchef til installationer på Børneriget

Projektchef til installationer på Børneriget Har du engagementet, visionen og vil du være med til at udvikle et hospitalsbyggeri, der sætter nye standarder for fremtidens behandling af børn, unge og fødende?

Region Hovedstaden, Center for Ejendomme (CEJ) søger en projektchef til at stå i spidsen for byggesektionen, som varetager installationer i byggesporet for BørneRiget på Rigshospitalet. 

Om os 
CEJ er et koncerncenter i Region Hovedstaden, som siden januar 2017 har varetaget Regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter. Sammen vil CEJ skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices. CEJ er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”ventet og velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler. 

Om BørneRiget
BørneRiget er et hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende på Rigshospitalets matrikel. Det er et hospitalsbyggeri, der sætter nye standarder for fremtidens behandling og pleje, og målet er at revolutionere patientens oplevelse før, under og efter behandling. Det er et byggeri, der danner rammen om et banebrydende samspil
imellem arkitektur, organisation, bæredygtighed og drift. Man vil bygge verdens bedste hospital for børn og familier.

For at nå det ambitiøse mål har BørneRiget ved siden af byggesporet en stærk projektorganisation på organisationsdelen, der arbejder med forandringsledelse, udvikling af verdens bedste brugeroplevelse og faglighed. Der er derfor et unikt og tæt samspil med kolleger i byggespor og organisationsspor.

Om stillingen 
​I denne stilling vil du have det overordnede ansvar for alle installationer i byggeriet samt være ansvarlig for commissioning, BMS og al teknisk inventar. Det er ligeledes projektchefens ansvar at stå for alle IT-installationer.

​Du skal som projektchef samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere om kravspecificering, udbud og indkøb. 

Den nye projektchef skal også spille en aktiv rolle i etablering og udvikling af Region Hovedstadens bygherrerolle med reference til seniorprojektchef Michael Hyllegaard i CEJ. 

Du vil som projektchef få ansvar for at sikre veltilrettelagte processer, der overholder tidsplanen, budgetter og den forventede kvalitet inden for dit eget område, installation. Opgaven er stor og udfordrende og vil bl.a. omfatte ansvarsområder og arbejdsopgaver som skal uddelegeres til projektlederne. Disse opgaver er bl.a. at:

  • håndtere storentreprenører og en totalrådgiver i tæt samspil med bygherrerådgiver
  • sikre tværfagligt samarbejde og koordinering med rådgivere, brugere (kliniske sygehusafdelinger samt patientrepræsentanter), entreprenører og leverandører
  • udvikle af nødstrømsanlæg, køleanlæg. Vandbehandlingsanlæg og ventilationsteknik
  • håndtere den overordnede koordinering med drift- og teknikteam
  • sikre brandsikring og alarmsystemer
  • repræsentere Region Hovedstadens bygherre i møder med entreprenører, myndigheder, rådgivere, leverandører og interessenter

Du har således et selvstændigt ansvar for råhuset for et spændende projekt og vil referere direkte til seniorprojektchefen for BørneRiget. ​​

Organisatorisk indgår du i Plan og Byg, der er en del af CEJ, varetager alle Region Hovedstadens byggeprojekter, fra den indledende idefase til indflytning.  

Om dig
Med en teknik- eller byggefaglig baggrund har du været mindst 10 år i byggebranchen, gerne som bygherre med opførsel af hospitals-, eller laboratoriebyggeri. Du har brancheforståelse og kendskab til almindelige-, hospitalsspecifikke- og IT-installationer samt kravsspecifikationer til installeringer af hospitalsløsninger.

Du har ligeledes erfaring med commissioning og BMS, samt forståelse af udbudsprocesser og kendskab til AB-regler, herunder AB 92/ABT 93.

Du har kendskab til og/eller deltaget i gennemførelsen af komplekse og prestigefulde stand-alone byggeprojekter.

Ideelt set har du erfaring med at arbejde i eller med en politisk organisation.

Vi forventer at du har:

  • stærke kompetencer inden for projektledelse, byggestyring og koordinering
  • stærke kompetencer inden for installation af et komplekst byggeri, såsom hospital- eller laboratoriebyggeri
  • erfaring med commissioning og BMS
  • kompetencer til at kunne gøre komplekse problemstillinger enkle og operationelle

Du kan sagtens arbejde selvstændigt og gør det systematisk og vedholdende.  

Samtidig erkender du værdien af godt teamwork – internt med dine kolleger og eksternt sammen med rådgivere, entreprenører, leverandører etc.  

​Du er resultatorienteret, troværdig og i god balance med dig selv. Du er kendt for have gennemslagskraft via din direkte og positive kommunikation, men også ved at vise handlekraft når det er påkrævet. Du har en visionær tilgang og brænder for dine projekter.

Vi tilbyder
Center for Ejendomme vil tilbyde dig et indflydelsesrigt og meget selvstændigt job i et miljø præget af motiverede kolleger med en udpræget teamånd, og hvor tonen er frisk og direkte.     

​Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt.

Arbejdsstedet er Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø og Center for Ejendomme, Lyskær 13, Herlev.

Yderligere oplysninger 
Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Mogens Kornbo enten på tlf. nr.: + 45 38 66 64 01 eller på mail: mogens.kornbo@regionh.dk 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 6. februar 2020
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Københavns Kommune, Danmark