Projektchef til arkitektur og landskab på Børneriget

Har du engagementet, visionen og vil du være med til at udvikle et hospitalsbyggeri, der sætter nye standarder for fremtidens behandling af børn, unge og fødende?

Region Hovedstaden, Center for Ejendomme (CEJ) søger en projektchef til at stå i spidsen for byggesektionen, som varetager installationer i byggesporet for BørneRiget på Rigshospitalet. 

Om os 
CEJ er et koncerncenter i Region Hovedstaden, som siden januar 2017 har varetaget Regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter. Sammen vil CEJ skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices. CEJ er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”ventet og velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler. 

Om BørneRiget
BørneRiget er et hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende på Rigshospitalets matrikel. Det er et hospitalsbyggeri, der sætter nye standarder for fremtidens behandling og pleje, og målet er at revolutionere patientens oplevelse før, under og efter behandling. Det er et byggeri, der danner rammen om et banebrydende samspil
imellem arkitektur, organisation, bæredygtighed og drift. Man vil bygge verdens bedste hospital for børn og familier.

For at nå det ambitiøse mål har BørneRiget ved siden af byggesporet en stærk projektorganisation på organisationsdelen, der arbejder med forandringsledelse, udvikling af verdens bedste brugeroplevelse og faglighed. Der er derfor et unikt og tæt samspil med kolleger i byggespor og organisationsspor.

Om stillingen 
I denne stilling vil du blive ansvarlig for arkitektur og landskab for BørneRiget, og du har den overordnede ledelse af byggeriets arkitektur og inventar. Projektchefen vil ligeledes have ansvar for udførsel og arkitekturen af det omkringliggende landskab. Du skal som projektchef samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere om kravspecificering, udbud og indkøb. 

Ligeledes skal projektchefen sikre kunstudsmykningen og udviklingen af en visuel og sanselig logistik, der tilgodeser og er tilpasset børn. I tæt samarbejde med organisationssporet.

Den nye projektchef skal også spille en aktiv rolle i etablering og udvikling af Region Hovedstadens bygherrerolle med reference til seniorprojektchef Michael Hyllegaard i CEJ. 

Du vil som projektchef få ansvar for at sikre veltilrettelagte processer, der overholder tidsplanen, budgetter og den forventede kvalitet inden for dit eget område, arkitektur og landskab. Opgaven er stor og udfordrende og vil bl.a. omfatte ansvarsområder og arbejdsopgaver som skal uddelegeres til projektlederne. Disse opgaver er bl.a. at:

  • håndtere storentreprenører og en totalrådgiver i tæt samspil med bygherrerådgiver
  • sikre tværfagligt samarbejde og koordinering med rådgivere, brugere (kliniske sygehusafdelinger samt patientrepræsentanter), entreprenører og leverandører
  • stå for opførsel og visualisering af mock-up
  • udvælge materialer og sikre en høj kvalitet i forhold til den logistiske indretning tilpasset børns behov
  • benytte og løbende opdatere dRofus i forbindelse med bygningsdesignet
  • repræsentere Region Hovedstadens bygherre i møder med entreprenører, myndigheder, rådgivere, leverandører og interessenter

Du har således et selvstændigt ansvar for arkitektur og landskab for et spændende projekt og vil referere direkte til seniorprojektchefen for BørneRiget. ​​

Organisatorisk indgår du i Plan og Byg, der er en del af CEJ, varetager alle Region Hovedstadens byggeprojekter, fra den indledende idefase til indflytning.  

Om dig
Med en baggrund som arkitekt eller anden byggeteknisk baggrund eller fx antropolog, har du været mindst 10 år i byggebranchen og gerne i en bygherrerolle. Du har brancheforståelse og indsigt i entreprise- og leverandørmarkedet, leveringsbetingelser og aftalevilkår. Du har kendskab til AB-regler, herunder AB 92/ABT 93 samt dRofus.

Ideelt set har du i en årrække arbejdet som Bygge-/projektchef eller bygherrerådgiver indenfor hospitalslignende byggerier. Du har kendskab til og/eller deltaget i gennemførelsen af komplekse og prestigefulde stand-alone byggeprojekter.

Ideelt set har du erfaring med at arbejde i eller med en politisk organisation.

Vi forventer at du har:

  • stærke kompetencer inden for projektledelse og koordinering
  • stærke kompetencer inden for udsmykning og logistikindretning af et komplekst byggeri
  • erfaring med landskabsarkitektur
  • kompetencer til at kunne gøre komplekse problemstillinger enkle og operationelle

Du kan sagtens arbejde selvstændigt og gør det systematisk og vedholdende.  

Samtidig erkender du værdien af godt teamwork – internt med dine kolleger og eksternt sammen med rådgivere, entreprenører, leverandører etc.  

​Du er resultatorienteret, troværdig og i god balance med dig selv. Du er kendt for have gennemslagskraft via din direkte og positive kommunikation, men også ved at vise handlekraft når det er påkrævet. Du har en visionær tilgang og brænder for dine projekter.

Vi tilbyder
Center for Ejendomme vil tilbyde dig et indflydelsesrigt og meget selvstændigt job i et miljø præget af motiverede kolleger med en udpræget teamånd, og hvor tonen er frisk og direkte.     

​Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt.

Arbejdsstedet er Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø og Center for Ejendomme, Lyskær 13, Herlev.

Yderligere oplysninger 
Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Mogens Kornbo enten på tlf. nr.: + 45 38 66 64 01 eller på mail: mogens.kornbo@regionh.dk

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 6. februar 2020
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Københavns Kommune, Danmark