Programleder til ambitiøst anlægsprojekt for Odense Kommunes bygninger

Er du programleder med dokumenteret projektledererfaring? Kan du lede et komplekst anlægsprojekt? Har du sans for samling, formidling og overblik? Evner du at motivere og skabe resultater både på egen hånd, sammen med og gennem andre?

Så tilbyder vi et spændende job pr. 1. maj 2021 som programleder for et ambitiøst anlægsprojekt for Odense Kommunes bygninger.
Du får en central rolle i et matrix-organiseret styringssetup for et ambitiøst anlægsprojekt for Odense kommunes bygninger. Du skal lede forvaltningens samlede program og være bindeled mellem de forskellige projektgrupper både internt og på tværs af forvaltninger samt rapportere til forvaltningens strategiske ledelse. 

Om opgaven
Odense Kommune har sat lys på kommunens ejendomme og vil igennem det 10-årige projekt Velfærdens Fundament modernisere, udvide og renovere de kommunale faciliteter, så de er i bedre overensstemmelse med fremtidens behov, for byens borgere. Udviklingen af Velfærdens Fundament sker gennem strategiske, borger- og interessent-inddragende outreach-processer.
Byrådet i Odense har med aftale af 15. september 2020 besluttet rammen for den administrative udmøntning af Velfærdens Fundament.

For at komme i mål med disse mangeartede projekter søger vi dig, som brænder for program- og projektledelse og som kan lykkes med implementering i kontekst af en kompleks, kommunal drift.
Vi søger derfor dig, som også i et komplekst setup evner at motivere og skabe resultater på egen hånd, sammen med og gennem andre.

Du kommer til at drive en innovativ projektudvikling i en eksisterende organisation, der er præget af stærkt tværfagligt samarbejde samt udfordrende opgaver. 
Samtidig indgår du i et styringssetup på tværs af kommunens forvaltninger, hvor du vil skulle levere beslutningsgrundlag, status på igangværende opgaver og være med til at danne retning på implementering af politiske beslutninger for projektet. 

Vi forventer derfor, at du kan træde i karakter som programleder og levere resultater baseret på de aftaler, som du har indgået med dine projektejere og dine kolleger.
Vi forventer, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye fagområder, se den rigtige vej gennem komplekse problemstillinger samt kan dokumentere at have gennemført flere programmer og/eller projekter med stor succes.

Hvis opgaven har din interesse, så vil vi gerne høre fra dig.

Om os
By- og Kulturforvaltningen dækker for Odense Kommune alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til ejendomsdrift og anlægsopgaver. Dermed spiller vi i en helt central rolle i byens udvikling og i borgernes hverdag – fra den første planlægning og myndighedsbehandling af fremtidens projekter til selve anlæggelsen.

Drift og Anlæg driver og udvikler Odense Kommunes ejendomme, veje og grønne områder samt de kommunale bygge- og anlægsaktiviteter. Dermed er afdelingen central i Odenses transformation, hvor der er gang i investeringerne og deraf følgende travlhed på alle områder for afdelingens godt 800 medarbejdere.

Om jobbet
Du vil få formel reference til forvaltningens Drifts- og Anlægschef, mens dine opgaver og arbejdsfelt vil være understøttende på tværs af organisationen. 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

 • Overordnet ledelse af samtlige af By- og Kulturforvaltningens delprojekter under Velfærdens Fundament – herunder lede forvaltningens samlede program og være bindeled mellem de forskellige projektgrupper både internt og på tværs af forvaltninger
 • Strukturering af hele program- og projektforløbet - herunder sikre udvikling af målrettede styringsprincipper og -redskaber samt risikostyring
 • Innovativ projektudvikling i den eksisterende organisation med stærkt tværfagligt samarbejde og udfordrende opgaver 
 • Samarbejde om udvikling og gennemførsel af projektet med projektledere indenfor teknikområdet, brugerne og driftsorganisationen
 • Løbende rapportering til programmets styregruppe

Om dig
Som faglige kvalifikationer skal du have: 

 • Videregående uddannelse
 • Uddannelse og/eller certificering indenfor anerkendt program- eller projektledelsesmetode
 • Dokumenteret erfaring med at arbejde på chefkonsulent-niveau i en politisk styret, kommunal organisation
 • Erfaring fra tidligere job med projektledelse og -koordinering indenfor udvikling af kommunal drift - gerne indenfor teknik- og miljøområdet. 
 • Gode, kommunikative evner både mundtligt og skriftligt - herunder også med borgere og brugere 
 • Evner for at motivere og skabe resultater på egen hånd, sammen med og gennem andre
 • Naturlig tilgang til og interesse for IT til projektstyring
  Erfaring med risikostyring og iværksættelse af korrigerende handlinger
 • Erfaring med at vægte forskellige fagligheder og interesse til det fælles bedste

Som person ønsker vi os, at du: 

 • Har en (meget) struktureret tilgang til opgaverne
  Blik for at sikre sammenhængen på tværs med samtidigt blik for detaljen
 • Trives med udfordrende opgaver og en til tider hektisk hverdag 
 • Er forandringsorienteret og selvledende 
 • Udviser stærke samarbejdsevner
 • Trives i kraftfeltet mellem ønsker, kvalitet, tid og økonomi 
 • Er bevidst om at arbejde relativt med egen faglighed  

Vi tilbyder

 • En selvstændig og ansvarsfuld rolle i udviklingen af Danmarks mest spændende by 
 • En blanding af store og små, spændende og udfordrende projekter 
 • Godt socialt arbejdsmiljø 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med den relevante, faglige organisation.
Indplacering sker på chefkonsulentniveau. 
Jobstart ønskes senest 1. maj 2021.

Vil du vide mere?
Læs mere om projektet på www.odense.dk/velfærd
Har du spørgsmål til stillingens opgaver eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer i forhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Drift og Anlæg Henrik Littau-Jensen på 2398 9500 eller hli@odense.dk

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 12. februar 2021
Ansøgningsfrist: 28. februar 2021
Forventet start: 1. maj 2021
Arbejdsgiver
Odense Kommune
Flakhaven 2
5500 Odense C
Odense Kommune, Danmark