Kan du stå i spidsen og sikre en effektiv facade- og lukningsentreprise?

Per Aarsleff A/S er for PensionDanmark i gang med at udvide Chr. Hansen A/S hovedsæde i Hørsholm med cirka 15.400 kvadratmeter. Her vil du være projektleder for facade- og lukningsentreprisen i samarbejde med et dygtigt produktionsteam, hvor I sammen skal skabe fremdrift på projektet, der løber frem til primo 2023.

Stillingen 
Overordnet bliver du produktionsansvarlig for facade- og lukningsentreprisen, herunder også styring af økonomi, tid, kvalitet og risici.

Dit ansvar bliver blandt andet at:

 • sikre overholdelse af facade- og lukningsentreprisens budget i udførelsesfasen
 • sikre at facade- og lukningsentreprisen udføres inden for de aftalte rammer for økonomi, tid og kvalitet
 • fremskynde og sikre et godt arbejdsmiljø
 • sikre høj bygbarhed og koordinering i forhold til øvrige entrepriser
 • styre projektets dokumentstyring
 • kvalitetssikre facadeentreprisen i udførelsesfasen.

Vi forventer
Du har først og fremmest flere års erfaring som bygge- eller projektleder inden for facade- og lukningsentrepriser på større projekter – eller tilsvarende relevant erfaring. Din solide erfaring og dit kendskab fra større byggeprojekters logistik og koordinering er din vigtige indgang til denne stilling.

Det falder dig naturligt løbende at have et opdateret overblik over entreprisens økonomi og tidsfaser. Det sker blandt andet gennem tæt dialog og kontinuerlige produktionsopfølgningsmøder med facadeentreprenøren i udførelsesfasen.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • er uddannet tømrer og eventuelt efterfølgende uddannet bygningskonstruktør eller -ingeniør
 • har erfaring inden for lette facader, lukningsarbejder og processtyring 
 • er forhandlingsvant
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • arbejder struktureret og formår at skabe resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af at arbejde i et team og trives i rollen som organisator og tovholder.

Det tilbyder vi 
Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring på tværs af virksomheden.

Derudover kan vi tilbyde dig: 

 • en spændende mulighed hos en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
  en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet.

 

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 13,3 milliarder kroner om året – heraf 32% i udlandet. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer. For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper, som er udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede. Aarsleff- Koncernen beskæftiger 7.200 medarbejdere.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg via e-mail
Datoer
Oprettet: 18. februar 2021
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Madesa Consulting
Lautruphøj 5-7
2750 Ballerup
Hørsholm Kommune, Danmark