Erfaren byg­nings­plan­læg­ger og pro­ces­le­der til Aarhus Bi­bli­o­te­ker­ne

Vi søger en kollega der kan agere både tovholder, udvikler, bygherre og procesleder for bibliotekerne i eksisterende og kommende byggeprocesser.

Aarhus Kommunes Biblioteker består af 19 biblioteker spredt ud over Aarhus Kommune. Vi arbejder hele tiden med at skabe det rigtige bibliotek til netop det lokalsamfund biblioteket ligger i, både i eksisterende rammer og gennem mulighederne for nye eller forandrede biblioteker.

Over de næste år vil flere biblioteker skulle igennem nybyggeri, ombygning eller nyindretning – ofte i fysisk samspil med andre organisationer eller lokale samarbejdspartnere.

Senest har vi bygget nyt bibliotek i Gellerup i samarbejde med en lang række aktører. I øjeblikket står vi med meget forskelligartede projekter på forskellige stader i Egelund, Højbjerg, Tranbjerg og Solbjerg.

Det er opgaver, der kræver erfaring med byggeprocesser, procesledelse og evnen til at arbejde med lokal kontekst og biblioteksudvikling.

Om jobbet:
Du bliver bibliotekernes projektleder i byggeprocesserne og skal agere både rådgiver, udvikler og tovholder for ledelsen i Bibliotekerne og samarbejdspartner for eksterne aktører og rådgivere.

Vi leder således ikke blot efter et erfarent byggemenneske, men i lige så høj grad efter en person der med stærke proces- og projektledelseskompetencer er i stand til at indtænke biblioteksudvikling, udvikling af lokalområdet og samarbejde med både kommunale og private aktører. Samarbejdsfladen bliver både ind i organisationen og ud i omverden. Borgerinddragelse og inddragelse af samarbejdspartnere er en stærk del af bibliotekernes DNA og du vil skulle koordinere disse processer og sikre at erfaringerne bringes ind i byggeprocesserne.

Du bliver Bibliotekernes faste repræsentant i styregrupper, følgegrupper, arbejdsgrupper og projektgrupper. Som bygherrerepræsentant vil du skulle sikre opfølgning på økonomi, udbud, godkendelser, tilladelser, trafikale forhold, lokalplaner og kommuneplan, kommunikation, opfølgning på fejl og mangler og meget andet. Du vil have en organisation i ryggen med kompetencer på mange af områderne, men din rolle vil være at styre processerne og inddrage de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter.

Dine opgaver bliver, at have det faglige ansvar og koordinere og styre alle aspekter og elementer i en række større byggeprojekter helt fra den indledende idéfase, idéudvikling, inddragelse af borgere og medarbejdere, projektering, budgettering, udarbejdelse af indstillinger, planlægning, sagsbehandling, tilsyn, kvalitetssikring og opførelse samt al opfølgning efter opførelsen.

Din hverdag bliver kompleks, og du kommer til at samarbejde og rapportere til mange forskellige interne og eksterne aktører samt til forskellige niveauer i organisationen. Dine vigtigste personlige evner bliver kontekstforståelse, procesledelse og evnen til at kombinere de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt.

Du skal strukturere og stå i spidsen for de grupper, der arbejder med de enkelte projekter.

Mange projekter har ikke-offentlige bygherrer eller interessenter, f.eks. idrætsforeninger, fonde og lignende. Du kommer til at samarbejde med disse, samt varetage kommunikationen med alle relevante myndigheder og aktører.

Desuden bliver du Borgerservice og Bibliotekers bygningsfaglige sagsbehandler og repræsentant i en række kommunale mødefora. Du bliver bl.a. ansvarlig for at besvare høringer og lokalplansforslag på vegne af Borgerservice og Biblioteker. Du kommer desuden til at arbejde med en række renoveringer af eksisterende bygninger samt indstillinger vedrørende finansiering og anlægsmidler.

Dine opgaver:

 • Være bibliotekernes menneske i bygge-, renoverings- og indretningsprocesser.
 • Føre skitseplaner fra idé til virkelighed.
 • Formulere strategiske rammer og projektlede byggeprojekter indenfor disse.
 • Facilitere ideudvikling i relation til brug og indretning af de fysiske rammer.
 • Samarbejde med ledelse og medarbejdere om udviklingen af et projekt.
 • Involvere brugere og samarbejdspartnere i hele processen.
 • Omsætte planønsker til realistiske byggeplaner.
 • Håndtere planlægning, tekniske og økonomiske forudsætninger.
 • Have styr på økonomien i projekterne.
 • Have styr på dokumentationen i projekterne. 

Du vil referere til Leder af Drift og Ressourcer for Aarhus Kommunes Biblioteker, men din daglige tætte snitflade vil være med relevante teamledere, Chefen for Aarhus Kommunes biblioteker, leder af biblioteksservice, bibliotekernes sekretariat samt Team Bygning. Stillingen er nyoprettet og vi vil løbende tage stilling til hvorvidt organisering og tilknytningsforhold har behov for justering i takt med opgavernes omfang og kompleksitet.

Din profil:
Du skal have:

 • En relevant uddannelse – gerne byggeteknisk viden kombineret med byplanlægning eller lokalsamfundsudvikling.
 • Relevant faglig erfaring inden for realisering af større byggeprojekter / totalentrepriser i det offentlige.
 • Relevant viden inden for det byggetekniske felt, jura, økonomi, projektering, godkendelser osv.
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Erfaring med at udvikle og samarbejde med frivillige og private interessenter i projekter inden for byggeri og planlægning.
 • Erfaring med procesledelse, tværfagligt samarbejde og facilitering af samarbejdsprocesser.
   

Dine kompetencer:

 • Du har en udpræget kontekstforståelse og evnen til at lytte.
 • Relevante faglige kompetencer.
 • Præcis og målrettet kommunikation med godt overblik.
 • Sans for de store linjer og for detaljer.
 • Du trives med at have mange bolde i luften samtidigt.
 • Stærke samarbejdsevner på alle niveauer.
 • Struktureret, med overblik over både de store linjer og de små detaljer.
 • God til at forudse problematikker og finde løsninger på dem.
 • God til at overholde deadlines og til at prioritere opgaver.

Vi tilbyder:
Spændende udviklingsopgaver i en organisation med stærke kompetencer og lokal forankring. En travl hverdag med stort ansvar og alsidige opgaver. Velfungerende administrative strukturer og en uformel omgangstone. En organisation og ledelse, der bakker op om nytænkning og innovative processer og har erfaring med byggeprojekter. Et job med en meget bred vifte af samarbejdspartnere og interessenter. 

Du kan læse nærmere om bibliotekspolitikken her: Stærke fællesskaber i trygge rammer (aakb.dk)

Du kan læse nærmere om Aarhus Kommune og den attraktive arbejdsplads her:  Den attraktive arbejdsplads (aarhus.dk)

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Lønniveauet er ca. 650.000 kr. årligt inkl. pension alt efter kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest og en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bibliotekschef, Marie Østergård på telefon 5157 6463, mandag den 16. maj kl. 14.30 - 17.

Om os
Aarhus Bibliotekerne er den af Kultur og Borgerservice, hvor vi tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.

Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front

Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling. 

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 10. maj 2022
Ansøgningsfrist: 25. maj 2022
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Aarhus Bibliotekerne
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Århus Kommune, Danmark