Erfaren anlægsprojektleder til etablering af affaldsløsninger til Teknik- og Miljøforvaltningen

Genopslag

Erfaren anlægsprojektleder til etablering af byudstyr til kildesortering

Vil du være med til at styre et stort, synligt og komplekst anlægsprojekt, der skal få kildesortering til at blive en integreret del af det københavnske byrum? Så læs endelig videre.

Frem mod 2024 skal der etableres op mod 750 sorteringspunkter på offentlige arealer i København. De skal hjælpe københavnerne til at sortere mere og bedre, og understøtte et ambitiøst mål om 70 procent genanvendelse af københavnernes husholdningsaffald inden 2024.

Den politiske beslutning er truffet, designet er fundet – og nu skal vi i gang med anlægsarbejdet. Vi har brug for en kollega til at varetage bygherrerollen fra planlægning til færdigt anlæg. Du skal fungere som bindeled mellem de parter, kommunen skal samarbejde med, både interne og eksterne interessenter, rådgivere og entreprenører og sikre fremdrift, overblik, koordinering, økonomistyring og faglig kvalitet.

Den perfekte kandidat

Vi forestiller os, at du er en erfaren anlægsprojektleder med stærke kompetencer indenfor anlægsprojektstyring. Du er udviklingsorienteret og proaktiv, vant til at indgå i teamsamarbejde og har gerne erfaring fra en politisk ledet organisation.

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, arkitekt, landskabsarkitekt eller lignende med minimum fem års projektledererfaring fra anlægsområdet fra fx en offentlig virksomhed, en entreprenør eller en projekterende rådgivervirksomhed. Det er en fordel, at du har kompetencer eller erfaring indenfor:

 • projektledelse (fokus på tid, økonomi og kvalitet)
 • udbud og kontrahering af både teknisk rådgivning og entreprenørarbejde
 • projektering af byudstyr i byens rum
 • projekteringsledelse og gennemførelse af projektering fra projektbeskrivelse til udbud
 • offentlig forvaltning og arbejde i en politisk ledet organisation
 • kommunikation og borgerdialog

Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik og stærke evner med hensyn til at strukturere og prioritere opgaver undervejs i processen, og at du derfor også kan agere fleksibelt i forhold til skiftende mål. Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. Du er optaget af at nå i mål med blikket rettet fast imod faktorerne tid, økonomi, kvalitet og proces.

Du opleves som imødekommende og konstruktiv og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver et flydende professionelt dansk.

Vi tilbyder

 • unik mulighed for at sætte et varigt aftryk på Københavns byrum og klimadagsorden gennem en opgave, der er miljømæssigt ambitiøs med et klart politisk mandat og opbakning
 • en arbejdsplads med fagligt engagerede kolleger med høje ambitioner
 • godt arbejdsklima med høj arbejdsglæde og kollegialt sammenhold
 • gode muligheder for kompetenceudvikling gennem opgaveløsningen og muligheder for at præge arbejdsopgaverne
 • flekstid og god balance mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv

Du indgår i et team af udviklings-, projekt- og byggeledere samt byrumsfaglige personer, som varetager anlægsopgaven i tæt dialog. Du vil arbejde med udbud og kontrahering med rådgivere og entreprenører, kontrakt-, økonomi- og tidsstyring, politiske indstillinger og konstruktiv kommunikation med borgere, myndigheder og andre interessenter.

Om os

Stillingen er forankret i forvaltningens afdeling for plan, analyse, ressourcer og CO2-reduktion (PARC). Ansættelsen er i enheden for bæredygtigt byggeri og genbrug. Du har desuden kontakt til andre enheder og afdelinger i forvaltningen. Vi holder til i Njalsgade på Islands Brygge i København.

Om sorteringsløsningerne og Cirkulær København

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget Cirkulær København, som er en ambitiøs ressource- og affaldsplan for perioden frem til 2024. Planen indeholder høje mål for genbrug og genanvendelse, som samtidig skal bidrage til at København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad. Et af nøglegrebene i planen er at hjælpe københavnerne til at sortere langt mere af deres affald end de gør i dag. Det skal bl.a. ske gennem etablering af 750 såkaldte sorteringspunkter på offentlige arealer. Et sorteringspunkt er en række beholdere til forskellige affaldsfraktioner opstillet samlet i en lille ø.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune. Du vil blive ansat på en flekstidsordning med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentlig inklusive frokostpause, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Stillingen er en fastansættelse med forventet start den 1. oktober 2020.

 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 8. juli 2020
Ansøgningsfrist: 16. august 2020
Forventet start: 1. oktober 2020
Arbejdsgiver
Københavns Kommune - Teknik- og miljøforvaltning
Njalsgade 13
2300 København S
Københavns Kommune, Danmark