Er du klar på at drive og stå på mål for spændende projekters overordnede succes indenfor det almene

Kan du svare ja til det, og samtidig se en mulighed i at arbejde i en virksomhed med fokus på bæredygtighed og tværfaglig lighed mellem arkitekter og ingeniører – så læs trygt videre om jobbet hos AI.

Som projektleder i AI’s arkitektafdeling navigerer du effektivt mellem interne og eksterne interessenter på projekter fra A-Z, oftest i samarbejde med AIs egne ingeniører. Du kommer helt tæt på beslutningerne i projekterne og vil opleve en stor bevægefrihed og eget ansvar med dertilhørende mandat på dine projekter.

Med et engageret team og en pipeline, hvor der allerede ligger spændende og store projekter over de næste år, er banen kridtet op til, at du kan gøre det du er bedst til fra første dag.

Du vil blive projektleder på alt fra mindre opgaver til store helhedsplaner og fungere som både totalrådgiver og bygherrerådgiver. Som den kompetente projektleder du er, vil du opleve, at du skaber værdi hos AI, når du har opnået succes med følgende:

  • Varetager projektledelse fra de helt tidlige faser, hvor der forventningsafstemmes og projektet skæres til, til kvalificering af forslagene med bygherre og evt. Landsbyggefonden samt deltage i beboermøde. Du er efterfølgende projektleder i projekterings- og byggefasen, mens du tager ansvar for tid, økonomi, kvalitet og det tværgående samarbejde. Du deltager på møder med bygherre og tager ansvar for at bygherre er opdateret.
  • Fungerer som daglig motivator og sparringspartner for dine kollegaer i projektteams på alt fra 1 til 10 kollegaer og, i relevante situationer, som mentor for mindre erfarne kollegaer. Forretningslederen for det almene oplever, at du har bidraget på de interne linjer og løfter en større rolle i området.
  • Bidrager til tilbudsgivning, og muligvis også bygherrerådgivningsopgaver, og hvis du har den rette profil og evner til at bringe den kompetence i spil, er der også mulighed for at blive DGNB certificeret.

Lyder det som noget for dig så vil vi glæde os til at drøfte stillingen og mulighederne nærmere.

Vi forventer at du…

… har +10 års anciennitet på bagen og heraf mindst 5 års erfaring med projektledelse. Du er uddannet enten ingeniør, arkitekt eller konstruktør. Du har indgående kendskab til det almene og du vakler ikke når du står foran store beboergrupper.

Du bliver en del af….

….100 kreative og visionære medarbejdere, der bidrager til bæredygtige og energirigtige løsninger i markedssegmenterne bolig, skole og hotel. På tværs af segmenterne fokuseres der på det lokale – på det lokale klima, de lokale brugere og det lokale materialevalg. AI er bevidst om det fodaftryk, de sætter i verden og arbejder derfor aktivt med FN’s verdensmål.

Derudover har AI skabt en kollegial kultur og sparring med korte kommandoveje, nærværende ledelse og en flad organisation.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 22. juni 2020
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: 1. september 2020
Arbejdsgiver
AI A/S
Refshalevej 147
1432 København K
Københavns Kommune, Danmark