Byggeteknisk projektleder

Byggeteknisk projektleder til drift og vedligehold af større ejendomsmasse.

Er du byggeteknisk stærkt funderet, interesseret i drift og vedligehold af bygninger, herunder projektledelse af bygge- og renoveringsopgaver? Og vil du være en del af et spændende og udviklende ejendomsselskab med en bred vifte af erhvervs- og boligejendomme, er dette job måske noget for dig.

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S søger en projektleder, der med reference til bygningschefen skal arbejde med drift, vedligeholdelse og udvikling af selskabets bygningsmasse på mere end 200.000 m2. Vi arbejder efter devisen “vi skal gøre tingene ordentligt” og sætter tillid og samarbejde i højsædet.

Stillingen
Du bliver en del af et team på 4 personer, som varetager bygherrerollen i forbindelse med vedligehold, drift, ombygning og renovering samt mindre nybyggerier. Arbejdet udføres i samarbejde med kolleger, vores kunder (lejerne), eksternt driftspersonale og håndværkere samt eventuelle eksterne rådgivere.

Opgaverne vil være mangeartede og vil især være:

  • Varetage vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med udlejers vedligeholdelsespligt på klimaskærmen (tag, vinduer, facader etc.), herunder koordineringen med lejerne samt indhentning af tilbud fra entreprenører.
  • Udarbejde vedligeholdelsesbudgetter.
  • Projektleder (Bygherrerepræsentant) /Byggeleder på ombygningsopgaver af erhvervs  og boliglejemål, i størrelsesordenen 1-20 mio. kr.
  • Indberette ændringer/indretninger på vores ejendomme til myndigheder.
  • Servicering og vejledning af lejere i tæt samarbejde med den øvrige stab.
  • Udføre og varetage fraflytningssyn.
  • Varetage forsikringsskader, herunder anmeldelse, igangsætning af udbedring samt kommunikation med lejer, administrator og forsikringsselskab.
  • Journalisering af relevante dokumenter.

Profilen
Du har nogle års erfaring som projektleder og med driftsherrerollen, er byggeteknisk stærk funderet, har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør.

Som person er du driftssikker og kendetegnet ved en høj grad af troværdighed. Du er god til at kommunikere og dokumentere indgåede aftaler. Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og kunder.

Vi tilbyder ansættelse i et selskab, der er velfunderet og som lægger stor vægt på at agere ordentligt over for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en løn, der honorerer stillingens krav.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bygningschef Søren Østergaard på tlf. nr. 20470372 eller adm. direktør Jørgen Lang på tlf. nr. 87 15 33 61.

Supplerende oplysninger om forretningen FEAS kan læses her.

FEAS er et datterselskab af Aarhus Universitets Forskningsfond. Aarhus Universitets Forskningsfond er en privat, erhvervsdrivende fond, hvis formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. 
Selskabets virksomhed er primært rettet imod erhvervelse og drift af ejendomme til brug for Aarhus Universitet og dermed tilknyttede aktiviteter, herunder ejendomme, der har strategisk betydning i universitetets fysiske udbygningsplanlægning og understøttelse af universitetets unikke placering som byuniversitet.
FEAS har en ejendomsportefølje på mere end 200.000 kvm. primært erhvervslejemål, men også gæsteboliger til forskere ved Aarhus Universitet.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 9. november 2020
Ansøgningsfrist: 29. november 2020
Forventet start: 1. februar 2021
Arbejdsgiver
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
8200 Aarhus N
Århus Kommune, Danmark