Vi søger en Finance Business Partner til Divisionsledelsen

Kan du agere trusted advisor for regionsledelsen? Vil du bruge din erfaring med projektøkonomi i en udadvendt rolle, hvor du får dyb indsigt i forretningen og stor mulighed for indflydelse? Som businesspartner i en af organisationens 3 forretningsenheder, er du en uvurderlig sparringspartner for ledelsen, når du hjælper med økonomistyring af forretningen, herunder vores mange projekter – både mindre og større.

For vores kunde søger vi en Business Partner til projekt-controlling. Du indgår i et team med 7 controller kolleger, og du referer til chefcontrolleren.

Virksomheden er en af Danmarks største teknik-og anlægsentreprenører med regionale afdelinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland og mere end 1.350 medarbejdere. Virksomheden udfører store teknikentrepriser såvel som små fagprojekter inden for en lang række tekniske fagområder. Arbejdsstedet er på kontoret i Aarhus.

Trusted advisor med mange snitflader
Som Business Partner til projektcontrolling er du rådgiver for en række ledere – lige fra regionsdirektøren, til regionscheferne til afdelingschefer og projektledere, og du spiller en afgørende rolle for økonomistyringen på de enkelte projekter.

I hverdagen er du den tætteste sparringspartner for divisionsdirektøren, og du er en naturlig del af divisionens ledergruppe, hvor du agerer trusted advisor, både på projekt- og serviceforretningen. En del af dit job er at mødes med organisationens ledere på 1:1-møder og klæde dem på til at have det økonomiske overblik lige fra budgetter til reg. af time osv. Både qua din erfaring og din personlighed formår du at møde forretningsledelsen i øjenhøjde, og du giver dem redskaber, værktøjer og kompetent sparring, så de kan træffe de rigtige beslutninger. Rollen har mange snitflader både internt og eksternt, og du skaber let tillid og relationer på tværs af organisationen – fra øverste leder til håndværkerne på byggepladsen.

Nærmere bestemt sørger du for at:

  • følge op på vores projekter, supportere den daglige eksekvering og sikre transparens på de økonomiske nøgletal
  • udarbejde månedsregnskab, budgetter og prognoser for regionen og sikre validering af rapporteringen
  • deltage i styregruppen på større projekter
  • udarbejde løbende analyser, business cases og ledelsesinformation
  • Udarbejdelse af afvigelsesanalyser og interne kontroller
  • Udarbejde oplæg til revisionen

Om dig
Ideelt set kommer du fra branchen med min. 5 års erfaring med project-controlling, og du motiveres af ansvar, indflydelse og frihedsgrader i rollen.

Alternativt – findes der andre veje til rollen: Måske har du erfaring som projekt-controller fra en mindre organisation, inden for bygge- og anlægsbranchen – eller du kommer fra en lignende rolle i en relateret projekt-virksomhed, som ikke nødvendigvis er inden for bygge- og anlægsbranchen. I rollen her ser du muligheden for at tage skridtet op i en af Danmarks største entreprenør-virksomheder. Måske kommer du fra en mindre organisation i en lederrolle inden for økonomi/regnskab, og du ønsker fremadrettet at fokusere på det, der for dig er det sjoveste nemlig samarbejdet og værdiskabelsen i forretningen.

Uanset baggrund er det vigtigt, at du har erfaring med at styre økonomien på projekter og lyst til en udadvendt rolle, hvor din evne til at skabe netværk og relationer bliver afgørende.

Du har en teoretisk baggrund inden for økonomi, eksempelvis cand.merc. i økonomistyring, og din erfaring har gjort dig stærk i IT-systemer og Excel.

Drømmer du om faglig sparring og et liv i balance?
Rollen som business partner til project-controlling giver mulighed for at få en afvekslende og varierende hverdag med stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Kulturen i teamet er præget af faglig sparring og en ”vi hjælper hinanden” mentalitet. Hvis du samtidig også motiveres af at komme til en organisation med ordnede forhold, fokus på work life balance og gode udviklingsmuligheder skulle du tage at søge jobbet – via nedenstående link.

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 1. september 2022
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Populos
Åbogade 15
8200 Aarhus
Århus Kommune, Danmark