Planlægger til Energiøernes programkontor

Vil du være med understøtte og drive Energistyrelsens program til realiseringen af verdens første energiøer? Har du erfaring med projektstyring og er du samtidig god til at arbejde på tværs af programdiscipliner? Så er stillingen som planlægger (planner) i verdens første Energiø-program måske noget for dig.

Om jobbet 
Med de politiske aftaler fra juni 2020 og februar 2021 er det besluttet, at Danmark skal udbygge sin position som foregangsland i den grønne omstilling ved at etablere verdens første energiøer. Med energiøerne kommer Danmark i endnu højere grad til at tænke vores udbygning med vedvarende energi sammen på et regionalt plan og bidrage til energiens frie bevægelighed på tværs af landegrænserne. På den måde viser Danmark vejen for Europa ved at bidrage til den grønne omstilling i vores nabolande. Samtidig stimulerer vi grøn innovation og erhvervspotentiale. Energistyrelsen skal i løbet af de næste 10-12 år realisere den politiske vision bag energiøerne gennem ét samlet program, som består af et antal underliggende projekter. Der er tale om et komplekst program med stor politisk såvel som kommerciel bevågenhed. Realiseringen af et sådant program kræver en tæt styring og koordination af de mange underliggende projekter på tværs. Til det formål har vi oprettet et antal styregrupper samt et såkaldt Program Management Office (PMO).

Du bliver centralt omdrejningspunkt i realiseringen af energiøerne. Som planlægger (planner) tager du ejerskab af PMO’ens driftsstruktur og er dermed en helt central ressource, der kommer til at få et unikt indblik i Danmarkshistoriens største anlægsprojekt.Vi søger dig, der brænder for at få ting til at ske i et komplekst, men også historisk ambitiøst og interessant program, hvor projekterne er afhængige af hinanden. Konkret vil du sammen med dine entusiastiske kollegaer i PMO’en skulle sikre den samlede eksekvering og fremdrift.

Det gør du ved at være en central del i vores arbejde med: 

  • planlægning og styring af programmets forskellige styringsdokumenter, herunder navnlig vores tidsplaner for projekterne inkl. afhængigheder samt vores udviklingsplan for hele programmet
  • processtyring og kvalitetssikring af materiale til styregruppemøder og statusrapportering
  • som sekundære opgaver vil du kunne støtte øvrige kollegaer i forbindelse med f.eks. kommunikation, interessenthåndtering og risikostyring, hvor dine kompetencer inden for projektstyring kommer i spil.

I  dine tværgående projektopgaver skal du drive og bidrage fagligt til en effektiv governance og bistå til håndtering af udviklingsopgaver i programmet. Andre fokusområder vil være udvikling af fælles metoder og processer for koordinering og opfølgning på tværs af PMO og program. Du får en stor spillebane, men er aldrig alene om opgaverne – vi er et team og en styrelse præget af holdånd og godt kollegaskab.

Om dig 
Vi forestiller os, at du har minimum et par års relevant erhvervserfaring eller alternativt er nyuddannet med relevant erfaring fra praktik eller studiejob. Vi forventer, at du:

  • er projektuddannet, fx PRINCE2 eller lignende og/eller har erfaring med kompleks projektledelse eller -deltagelse, hvor daglig drift og arbejdsgange kræver aktiv styring
  • er struktureret og trives med systematik og overblik, og kan skabe fremdrift
  • har gode formidlingsevner på dansk og gerne også engelsk, både i skrift og i tale.

Vi vægter desuden følgende kvalifikationer, men de er ikke egentlige krav:

  • erfaring med den grønne omstilling, særligt havvind
  • erfaring med planlægnings- og koordinationsopgaver i politiske organisationer, gerne på store infrastrukturprojekter
  • erfaring med Kanban/Kaizen og lignende metoder og rammeværk til opgave- og driftsstyring.

Du vil blive taget godt imod som vores nye kollega i programmet. Der vil være tæt oplæring og løbende sparring. Da vi er et nyoprettet team i Energiø-programmets PMO, har du gode muligheder for at påvirke den videre udvikling sammen med os.

Om os  

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er ca. 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker som fuldmægtig eller konsulent efter kvalifikationer i henhold til AC-overenskomsten indgået mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger om stillingen der skal besættes, kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Morten Lund, på mrld@ens.dk eller mobil: 3395 0953 eller til kontorchef Mads Krogh på mail: mag@ens.dk.

Energistyrelsen ønsker at fremme ligestilling, og alle kvalificerede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder opfordres til at søge stillingen.  

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 5. juli 2021
Ansøgningsfrist: 12. august 2021
Forventet start: 1. oktober 2021
Arbejdsgiver
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Københavns Kommune, Danmark