Opsøgende virksomhedskonsulent til bygge- og anlægsuddannelserne

NEXT søger lige nu en virksomhedskonsulent til at understøtte vores EUD-elever på tømrer-, murer-, og boligmonteringsuddannelsen med at finde en læreplads. Kom med på holdet og vær med til at gøre en forskel.

Hvem er vi?
Du bliver en del af afdelingen Virksomhedsservice og vil arbejde med bygge- og anlægsområdet. Du vil referere til chef for Virksomhedsservice Thomas Andersen.
 
Virksomhedsservice er en stabsenhed under området Virksomheds – og uddannelsesservice, hvor også skolens system-, kursus- og uddannelsesadministration er organiseret.
 
Vi samarbejder bredt med hele organisationen, så vores hverdag er præget af at have kontakt til mange forskellige kollegaer. Vi arbejder selvstændigt i hverdagen og med en høj grad af frihed og tillid til, at vi løser vores opgaver. Vores opgaver er meget alsidige og spænder fra telefonopfølgning, virksomhedsbesøg, elev-workshops og interne/eksterne møder. Vi har et fælleskontor i Ishøj, men også mindre satellitkontorer ude på de enkelte skoleadresser. Vi mødes derfor rundt på adresserne og holder fast møde hver 14. dag på fælleskontoret. Derudover er der mulighed for hjemmearbejde og fleksible mødetider.
 
I 2020 kom ”Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar”, så ambitionerne er høje og målene tydelige. Trepartsaftalen vil kræve meget af os som skole. Derfor har Virksomhedsservice også gennemgået en større forandring de sidste par år, som vi fortsat er ved at implementere, og som vi ikke har set det fulde potentiale af endnu.
 
Primære arbejdsopgaver
Du vil bidrage med at sikre, at flere unge mennesker får en erhvervsuddannelse ved at understøtte eleven i af finde en læreplads. Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

  • understøtte eleverne og møde dem i øjenhøjde, så der sker det rigtige match mellem elev og virksomhed
  • motivere og inspirere eleverne i deres egen søgeproces, gerne gennem oplæg og workshops
  • skabe nære relationer til virksomheder, herunder yde dem professionel rådgivning og hjælpe dem med papirarbejdet  
  • Som virksomhedskonsulent vil du internt arbejde tæt sammen med både administrationen, vores nyoprettede telefoniske Virksomhedsrådgivning samt uddannelsesområderne. Eksternt vil du arbejde tæt sammen med virksomheder, faglige udvalg og faglige interesse- og erhvervsorganisationer.

Vi søger en profil, som

  • har gennemslagskraft, stærke samarbejdsevner og trives i en rolle med mange forskellige samarbejdsflader
  • arbejder selvstændigt, struktureret og formår at følge op på opgaven
  • har kendskab til erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesområdet eller er villig til at sætte sig grundigt ind i det
  • forstår værdien af at arbejde systematisk og målrettet med sine kunder via en CRM-løsning
  • er i stand til at reflektere over egen praksis/tilgang til arbejdet
  • har kørekort og kan stille egen bil til rådighed


Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på fuldtid og placeret i Ishøj. Du skal påregne skiftende arbejdssteder. Du bliver ansat iht. gældende overenskomst.

Vi håber, at du kan starte d. 1. april 2023 eller snarest muligt.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om NEXT
NEXT – Uddannelse København har en mission om at uddanne til fremtiden med rødder i fortiden. Det gør vi med udgangspunkt i tre pejlemærker; at tænke og agere bæredygtigt, skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur og sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund. Vores institution rummer over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire gymnasieretninger, 17 Eux-uddannelser samt 10. klasse og efteruddannelseskurser.

NEXT har tobaks- og røgfri skole- og arbejdstid. Læs mere på https://nextkbh.dk/roegfri-skole/.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 18. januar 2023
Ansøgningsfrist: 1. februar 2023
Forventet start: 1. april 2023
Arbejdsgiver
Next
Vejlebrovej 65
2635 Ishøj
Ishøj Kommune, Danmark