Medarbejdere med teknisk baggrund til strategisk projekt om sikring i Facility Services

Har du lyst til at bruge din tekniske baggrund og erfaring til skabe effektive løsninger for sikring i Københavns Kommune? Motiveres du af at indfri vores ambition om at løfte kvalitet og effektivitet i arbejdet med sikring på tværs af Københavns Kommune? Vil du arbejde i et team, hvor man i fællesskab gør en forskel for borgere og foreningsliv på én af landets største arbejdspladser?

Om stillingerne
Vi er på jagt efter to skarpe profiler, der sammen kan omsætte viden og erfaring om sikring, bygninger og anvendelse til effektive løsninger. I skal være frontløbere til mange af følgende opgaver og initiativer – mange med den drivende rolle

 • Forbinde punkterne fra Københavns Kommunes risikostyringspolitik med det rette sikringsniveau på forvaltnings- og ejendomsniveau og de rette sikringsløsninger indenfor tyverialarm, adgangskontrol/låse, kameraovervågning og tale-/varslingssystemer
 • Rådgive enheder og forvaltninger ved valg og projektering af ovenstående sikringsløsninger
 • Medvirke til udarbejdelse af bygherrekrav og standarder til brug ved nybyggeri og renovering af eksisterende sikringsløsninger
 • Deltage ved samling af systemejerskaber og konsolidering af leverandører og anvendte systemer på tværs af Københavns Kommune
 • Medvirke til systematisk kortlægning af anvendt sikringsniveau på forvaltnings- og ejendomsniveau
 • Medvirke til at understøtte øget tilgængelighed for borgere og foreninger i Københavns Kommunes ejendomme
 • Medvirke ved genforhandling af aftaler, gennemføre markedsdialoger og udarbejdelse af udbudsmaterialer
 • Medvirke til at reducere antallet af utilsigtede hændelser, f.eks. indbrud, hærværk, trusler m.fl. ved valg af rette sikringsløsning

Om dig

 • Vi forventer, at du har minimum 2-3 års erfaring enten fra Københavns Kommunes styreform eller en lignende politisk styret organisation eller at du har erfaring som leverandør indenfor sikringsområdet til Københavns Kommune eller en lignende organisation
 • Du er uddannet eksamineret sikringsleder og har 1-3 års erfaring som sikringsleder i enten offentlig regi eller privat virksomhed
 • Du har gerne en teknisk orienteret uddannelsesbaggrund, fx som installatør eller bygningskonstruktør
 • Du kan håndtere mange interessenter på alle planer i Københavns Kommune og evner at samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • Du har gerne erfaring med projektarbejde eller mod på at lære det
 • Du arbejder selvstændigt, struktureret og kan overholde deadlines
 • Du er god til at bevare overblikket og kan håndtere flere sideløbende projekter
 • Du er detaljeorienteret og følger dine opgaver til dørs
 • Det er et plus hvis du kan formulere dig godt både mundtligt og skriftlig

Vi tilbyder
Vi tilbyder en arbejdsplads med en høj udviklingskadence, hvor der er rig mulighed for at tage ansvar og prøve kræfter med et vigtigt udviklingsprojekt i Københavns Ejendomme og Indkøb. Hos os får du stor indflydelse på og er med til at forme indholdet i jobbet, og vi har fokus på udvikling, sparring og tillidsbaseret ledelse. Du vil blive en del af et stærkt fagligt miljø bestående dygtige og dynamiske kolleger, der arbejder med udviklingsopgaver og drift på tværs af centeret. Vi tilbyder desuden fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden med mulighed for god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Om os
Team Strategisk FM er en del af enheden Facility Services under Center for Ejendomsservice i Københavns Ejendomme og Indkøb. Team Strategisk FM har til opgave at udvikle nye løsninger på FM-området. Vi arbejder projektorganiseret og i tæt samarbejde med resten af organisationen.

Udover Strategisk FM består enheden af Team Affald, der er ansvarlig for håndtering af erhvervsaffald og Miljøledelse samt FM Drift, der driver vores lokationer rundt omkring i byen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi forventer at ansætte to medarbejdere i projektansættelser (til den 31. december 2022) med mulighed forlængelse. Stillingerne er til besættelse den 1. maj 2021 eller snarest muligt.

Du skal referere til chefen for Facility Services Mette Balling Lisby, mens du i det daglige skal koordinere dine opgaver med fagkoordinator Simon Levin.

Du ansættes efter gældende overenskomst med Københavns Kommune og efter principperne for Ny Løn. Arbejdspladsen er på Borups Alle, 2400 København NV.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingerne, er du er velkommen til at kontakte fagkoordinator og chefkonsulent Simon Levin på 3060 3673.

Om Center for Ejendomsservice
Center for Ejendomsservice udfører ejendomsservice på Københavns Kommunes ejendomme, institutioner og botilbud. Vores services er blandt andet rengøring, viceværtservice, vagttjeneste m.m. Vi har desuden ansvar for integreret Facility Management på nogle af kommunens større administrationsejendomme. Vi tager størst mulige hensyn til behovene hos de borgere og kolleger, der bor, færdes eller arbejder dér, hvor vi har ansvaret for ejendomsservice. Vi har fokus på, at vores kunder kan koncentrere sig om deres mål og kerneopgaver. Med det udgangspunkt vil vi levere effektiv og professionel ejendomsservice i høj kvalitet og med et differentieret udbud af serviceydelser. Center for Ejendomsservice er organiseret i afdelingerne Rengøring, Rådhusservice, Facility Services samt Driftsadministration og Service- og Forretningsudvikling.

Københavns Ejendomme og Indkøb
Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje og for, at vi køber effektivt ind i kommunen. Vores ca. 1.800 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m2. Ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt. Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold og en professionel indkøbsorganisering frigør vi ressourcer til, at vores 45.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 16. februar 2021
Ansøgningsfrist: 9. marts 2021
Forventet start: 1. april 2021
Arbejdsgiver
Københavns Ejendomme & Indkøb
Borups Allé 177
2400 København
Københavns Kommune, Danmark