Medarbejder til drift, anlæg og vedligeholdelse

Vil du have faglig udvikling og et godt team af kolleger, der arbejder sammen om opgaverne?

Kystdirektoratet søger en ny kollega, som vil udvikle og bringe sine driftsmæssige kompetencer i spil, f.eks. i arbejdet med planlægning, drift og vedligeholdelse af bl.a. de statslige havneanlæg og afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde.  

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. Kystdirektoratets myndighedsområde omfatter Danmarks 7.300 km kyst og 103.000 km² søterritorium. Kystdirektoratet varetager samfundsmæssige vigtige opgaver på kystbeskyttelses- og infrastrukturområdet gennem forskning, projektering, opmåling, anlæg, drift og varsling. 

Team Anlæg søger en alsidig og nysgerrig medarbejder til afvekslende opgaver i forhold til kystbeskyttelse, drift og vedligeholdelse af statslige havneanlæg, sluser samt oprensning ifm. vedligehold af vanddybden i større sejlløb i Danmark. Der er pt. otte medarbejdere i teamet, der uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt spænder vidt.  

Dine kerneopgaver
Dine hovedopgaver forventer vi vil være inden for planlægning, styring, drift og vedligeholdelse af statslige havneanlæg, samt afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde. Opgaverne spænder lige fra eftersyn og udarbejdelse af vedligeholdelsesplan med udbedringsløsninger og estimater, til udarbejdelse af udbudsmateriale med efterfølgende projektstyring, budgettering, økonomistyring og tilsyn.

I lighed med det øvrige samfund, arbejdes der i teamet med implementering og anvendelse af bæredygtige løsninger og tilpasninger ift. klimaudfordringer og -mål, som vil blive en naturlig del af opgaveløsningen.

Der vil i jobbet være mange kontaktflader både internt i Kystdirektoratet og med eksterne samarbejdspartnere, som for eksempel entreprenører, havne og kommuner. 

Alt efter dine kompetencer, viden og udviklingsønsker, og i samarbejde med det øvrige team, vil andre opgaver også komme i spil. For den rette profil og over tid er der gode muligheder for spændende faglig udvikling. Du vil komme til at arbejde både som projektleder og –deltager på opgaverne i teamet.

Din profil
Det er vores forventning, at du har uddannelse som ingeniør eller tilsvarende og erfaring med drifts- og anlægsarbejde - gerne med viden om vandbygningskonstruktioner, brokonstruktioner, vejbygning eller lignende. Vi forventer endvidere, at du har et grundlæggende kendskab til udbudsregler, aftalegrundlag, projektstyring, økonomi, opfølgning og tilsyn. Erfaringer med eller viden om bæredygtighed, CO2e og klimatilpasning vil være positivt, men ikke et krav.    

Derudover søger vi en kollega som:

  • Er i særklasse, når det kommer til samarbejde - både med kollegerne og med de mange eksterne samarbejdspartnere.
  • Brænder for sit fag og kontinuerligt stræber efter at dygtiggøre sig.
  • Er fleksibel og positiv i forhold til udvikling; det kunne være i opgaver, nye fagområder osv.
  • Kommunikerer tydeligt og troværdigt, samt skaber tillid.
  • Tænker på tværs af organisationen i sin opgaveløsning.
  • Har erfaring med at styre og lede processer.
  • Arbejder struktureret, og opnår resultater inden for den aftalte økonomi, tidsfrister og kvalitet.

Vi opfordrer dig til at læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen. 

Vi tilbyder
En grundig introduktion og eventuelt oplæring til ansvarsområderne og opgaverne i Team Anlæg, samt til organisationen og omkring Kystdirektoratet. 

Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, og der vil være mulighed for efteruddannelse afhængigt af kompetencebehov. Der drøftes og aftales årligt udviklingsmål for den faglige og personlige udvikling. Vi lægger vægt på fleksible rammer for arbejdet samt balance mellem privatliv og arbejdsliv, og vi har flekstidsordning.  

Vi har en flad organisationsstruktur og en uformel omgangstone, hvor der er plads til at lave sjov, som også omfatter, at vi tager os af hinanden.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner, med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig. Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse.

Tiltrædelse er den 1. april 2023.   

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos områdechef Niels Kristian Kvistgaard, på tlf. 91 35 74 38, nkk@kyst.dk.

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på kyst.dk og Naturstyrelsen på nst.dk

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 9. januar 2023
Ansøgningsfrist: 1. februar 2023
Forventet start: 1. april 2023
Arbejdsgiver
Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig
Lemvig Kommune, Danmark