Kollegaer til arbejdsmiljøkoordinering og forhandling med ledningsejere

Er du god til at samarbejde og forhandle, og vil du indgå i et stærkt team med dygtige kollegaer? Så er du måske vores nye kollega!

Vi søger 1-2 nye medarbejdere til henholdsvis arbejdsmiljøkoordinering (AMK-P) og til at gennemføre de tekniske forhandlinger med de mange ledningsejere, som har ledningsnet, der berøres af Vejdirektoratets kommende vejinfrastrukturprojekter.

Dine arbejdsopgaver kan enten være som arbejdsmiljøkoordinator (projektering) eller bestå i forhandling med ledningsejerne. Dine arbejdsopgaver kan også være en kombination, hvor du noget af tiden arbejder som arbejdsmiljøkoordinator og noget af tiden forestår udarbejdelse af de tekniske ledningsprotokoller efter forhandling med ledningsejerne.

  • Som arbejdsmiljøkoordinator vil dit fokus være på projekteringsfasen (AMK-P), hvor du følger projekteringsprocesserne, udfordrer projektteams på deres løsninger og forestår udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og arbejdsmiljøkrav i det enkelte entrepriseudbud. Der kan også være mulighed for at følge projektet i anlægsfasen (AMK-B) eller i driftsfasen.
  • Samarbejdet med ledningsejerne består i at få aftalt de ledningsomlægninger eller ledningsbeskyttelse, som skal gennemføres i forbindelse med anlæg af ny vej, ombygning eller udvidelse af eksisterende statsveje. Forhandlingen med hver ledningsejer afsluttes med en teknisk ledningsprotokol, der beskriver de aftalte løsninger og tidsplanen for, hvornår de skal gennemføres. Lednings­ejerne er alt fra de små private vandværker til de helt store energiselskaber.

Samarbejdsorienteret og faglig viden
Som arbejdsmiljøkoordinator vil du være i tæt dialog med mange dygtige kollegaer med hver deres fagligheder. Det er derfor vigtigt, at du er god til at samarbejde og til at kommunikere i øjenhøjde.

”Som arbejdsmiljøkoordinator får du stor indflydelse på sikkerheds- og sundhedsområdet i Vejdirektoratet og hos vores samarbejdspartnere. Vi arbejder med et strategisk fokus på arbejdsmiljø med en vision kaldet ”Arbejdspladser uden ulykker”, hvilket konkret bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladserne,” fortæller afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen.

Vi lægger vægt på, at du har den formelle arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse, eller at du har erfaring fra bygge-/anlægsarbejde, herunder erfaring med ledelse af bygge-/anlægsprojekter, så du opfylder kravene til at kunne gennemføre uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator.

I forhold til samarbejdet med ledningsejerne er de væsentligste kvalifikationer, at du god til at samarbejde, er kompromissøgende og har interesse for anlægsteknik. Dine møder med ledningsejerne vil normalt være sammen med en vejingeniør, som har den tekniske viden om det konkrete anlægsprojekt. Det er derfor ikke er et krav, at du har en dyb vejteknisk viden.

For både arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen og samarbejdet med ledningsejerne forventer vi, at du kan bevare overblikket i travle perioder og kan indgå i parallelle processer, da du vil indgå i flere projekter på samme tid.

Din nye arbejdsplads
Du vil blive ansat hos Vejdirektoratets Projekt og Vejteknik område, som står for at projektere og udbyde større og mindre anlægs- og driftsprojekter. Området har ca. 120 medarbejdere, som omfatter projektledere, vej- og afvandingsingeniører, tekniske designere, eksperter indenfor trafikafvikling, vejudstyr og vejvisning samt udbudsspecialister.  

Dine løn og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende statslig overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter dine kvalifikationer. 

Vi tilbyder arbejdsvilkår med fokus på faglig udvikling, fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejdsdage.

Vi ser frem til at byde dig velkommen 1. oktober 2024.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Du kan blive ansat på et af vores kontorer i Aalborg, Skanderborg, Middelfart eller Hedehusene ved Roskilde. 

Læs mere om os
Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.  

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen på telefon 2426 9289 eller mail mian@vd.dk.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 27. juni 2024
Ansøgningsfrist: 18. august 2024
Forventet start: 1. oktober 2024
Arbejdsgiver
Vejdirektoratet
Skanderborg, Aalborg, Middelfart eller Hedehusene
Danmark