Ingeniør, jurist eller lignende til Trafik, Vej og Grønne byrum

Har du lyst til at blive en af vores nye Kollegaer? Og ved du en hel del mere om veje end, at de er til at køre på? Så er det måske dig vi leder efter til vores nye enhed.

Vej-, trafik og parkområdet i Tårnby Kommune er midt i en organisationsændring, og der skal bygges en ny enhed op, hvor alt omkring veje og andre offentlige arealer , herunder grønne områder samles i én enhed fra anlægs- og myndighedsopgaver til drift og vedligeholdelse. En del af det arbejde er at opbygge et nyt team omkring myndigheds- og anlægsopgaverne på vejområdet.

Vi søger derfor dig, der har viden, lyst, og gerne erfaring med arbejdet med vejmyndighedsopgaver, anlægsopgaver, signalanlæg eller afvandingsledninger.

Om os
Tårnby Kommune er en kommune, der på mange måder er præget af store infrastrukturanlæg. lufthavnen, motorvejen og Øresundsbroen kender de fleste, men de udgør kun en mindre del af infrastrukturen i kommunen.

Cirka 240 km veje kræver myndighedsbehandling, udvikling, reparationer og vedligeholdelse. Herudover arbejder vi med kollektiv trafik, trafiksikkerhed, belysning, supercykelstier og meget mere.

For tiden har vi gang i omlægning af Gemmas Allé til klimavej i samarbejde med Tårnby Forsyning, renovering af tunnelen under landingsbanerne i lufthavnen, krydsombygninger ved Tårnby Torv, udbygning af kommunens lade infrastruktur og gennemgribende renoveringer af vejkassen på Amager Strandvej. Forude venter etablering af en kommunevej i vores nye erhvervsområde og vejomlægninger, der understøtter kommunens fortsatte byudvikling.

Parallelt med dette svarer og behandler vi mange forskelligartede spørgsmål og henvendelser som myndighed på både offentlige veje og private fællesveje.

Du kommer til at arbejde med
Alt efter din erfaring og uddannelse forstiller vi os, at du kommer til at arbejde med en eller flere af disse opgaver:

 • Implementering af vejinfrastrukturprojekter
 • Tilsyn med vedligeholdelses- og anlægsprojekter
 • Trafik- og sikkerhedsanalyser og signalanlæg
 • Myndighedsbehandling jf. Lov om offentlige veje og Privatvejsloven mv,
 • Besvarelse af borgerhenvendelser
 • Kollektiv trafik og trafikplanlægning

Om dig

 • Du har en relevant videregående uddannelse som fx ingeniør, jurist, landinspektør eller det kan også være noget andet.
 • Du har viden og erfaring fra vejområdet eller tilgrænsende områder, og med lyst til at udvikle dig inden for vej- og trafikområdet.
 • Du har evne til at arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre.
 • Du kan formidle komplekst stof i øjenhøjde til både borgere og politikere
 • Du har en positiv tilgang til den fælles opgaveløsning og dine kollegaer
 • Du forstår at sammen kan vi mere og lægger derfor vægt på tværgående samarbejde

Vi tilbyder dig/jer

 • En fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage.
 • Masser af faglige udfordringer.
 • Spændende og afvekslende arbejdsopgaver
 • Stor indflydelse på egne opgaver og på teamets opgavefordeling
 • Et socialt miljø med en uformel og humoristisk omgangstone

Du bliver en del af et team, der udover anlægs-, myndigheds- og vedligeholdelsesopgaver også arbejder med gravetilladelser og råden over vej – herunder sportslige og kulturelle arrangementer.

Du bliver en del af den nye enhed for Trafik, Vej og Grønne Byrum, der udover vejteamet, parkeringsteamet og landskabsarkitekterne på rådhuset også omfatter kommunens drift af veje og grønne områder fysisk ude i byen.

Enheden er en del af Center for By, Miljø og Klima, hvor det at arbejde sammen og på tværs omkring opgaveløsningen til gavn for kommunens borgere og brugere er vigtige pejlemærker. Sammen skaber vi de fysiske rammer for byens udvikling og funktionalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Centerchef Betina Grimm på telefon 32471500.

Vi forventer at afholde samtaler løbende. Når rette kandidat er fundet, fjernes stillingsopslaget fra Tårnby Kommunes hjemmeside.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 27. februar 2024
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Tårnby Kommune, Danmark