Forretningsudvikler til digitalisering og ny teknologi i byggeriet

Vil du være med til at skabe videndeling, kompetenceudvikling, innovation og forretningsudvikling inden for et område, som er er helt centralt for den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen?

WE BUILD DENMARK søger en forretningsudvikler, som skal stå i spidsen for vores indsats for at fremme digitalisering og anvendelse af ny teknologi i byggeriets små og mellemstore virksomheder. Vi tilbyder dig et spændende og selvstændigt job med interessante udfordringer og muligheder for personlig såvel som faglig udvikling – og du planlægger selv din arbejdsdag med mulighed for både hjemmearbejde og at møde ind på et af vores kontorer.
 
Som forretningsudvikler skal du understøtte de små og mellemstore virksomheder i hele byggeriets værdikæde i en øget anvendelse af data, digitalisering og nye teknologier. Det drejer sig om den interne digitale modenhed i virksomhederne i forbindelse med fx opgavestyring og kvalitetssikring. Og det gælder virksomhedernes parathed til at indgå i eksterne samarbejder, hvor anvendelse og deling af data på tværs af værdikæden i stadig højere grad bliver en forudsætning, eksempelvis for at kunne dokumentere bæredygtige løsninger.
 
Formålet med indsatsen er at fremme kvalitet og produktivitet i byggeriet og ikke mindst at styrke virksomhedernes forudsætninger for at udføre opgaver med krav til bæredygtighed, hvor digital dokumentation og datahåndtering i stigende grad vil være et krav. Her vil vi også samarbejde med investorer og bygherrer om deres krav til data, der dokumenterer kvalitet og bæredygtighed.
 
Indsatsen vil ske i tæt samarbejde med vores virksomhedsmedlemmer og samarbejdspartnere som brancheorganisationer, videninstitutioner, erhvervshuse og -centre, bygherrer, klyngeorganisationer samt andre udviklingsorganisationer i byggeriet. 
 
Som forretningsudvikler for digitalisering og ny teknologi i byggeriet bliver dine opgaver eksempelvis at:

 • Forberede og gennemføre møder, workshops og webinarer med fokus på fordele ved at øge den interne og eksterne digitalisering i virksomheden samt de nyeste konkrete metoder og værktøjer til formålet
 • Drive kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på konkrete digitale værktøjer og teknologier, der kan understøtte de små og mellemstore virksomheders digitale udvikling og evne til at indgå i mere databaserede samarbejder og processer
 • Skabe matchmaking og gennemføre innovationssamarbejder på tværs af byggeriets virksomheder, videninstitutioner og andre parter som eksempelvis bygherrer
 • Være med til at drive vores advisory board for digitalisering i byggeriet og industrielt byggeri
 • Hjælpe vores medlemmer med at søge puljer til konkret, digital forretningsudvikling
 • Drive videreudviklingen af WE BUILD DENMARK’s strategi på området i tæt samspil med vores øvrige digitaliseringsindsats samt styrke vores strategiske alliancer og samarbejder med andre aktører i byggeriets innovationslandskab.
   

Vi forventer at du:

 • Har en fagrelevant professionsbachelor eller længere videregående uddannelse.
 • Har et godt kendskab til byggeriet og dets mange aktører og gerne et stærkt netværk i branchen.
 • Har indsigt i de vigtigste digitale værktøjer og systemer, der anvendes i byggeriet.
 • Har forståelse for muligheder og udfordringer med at øge digitalisering i virksomhederne og i samarbejdet på tværs af værdikæden.
 • Har erfaring med forretningsudvikling samt at drive netværksaktiviteter og samarbejder på tværs af forskelligartede aktører, herunder at inddrage videninstitutioner.
 • Er en dygtig formidler mundtligt og skriftligt, og du kan begå dig på både dansk og engelsk.

Det vil være en fordel, hvis du har undervisningserfaring eller anden erfaring med at formidle kompliceret stof på en forståelig måde. Du har flair for at skabe strategiske samarbejder og kan eksekvere på dem i konkrete aktiviteter for og med vores medlemmer.

Hos os får du:

 • Kompetente og udviklingsorienterede kolleger i vores digitaliseringsteam, hvor vi hjælper hinanden med at løfte nogle virkelig spændende dagsordener inden for digitalisering og ny teknologi i byggeriet, industrielt byggeri, intelligente bygninger og Smart City.
 • Muligheden for at spille en central rolle i at sætte retningen for WE BUILD DENMARK’s arbejde med digitalisering og ny teknologi i byggeriet
 • En uformel og åben organisation, hvor samarbejde og gode relationer er nøglen til succes.
 • Faglige og personlige udviklingsmuligheder gennem alsidige arbejdsopgaver og en bred kontaktflade.
 • En attraktiv samlet pakke med god firmapension, sundhedsforsikring og gode muligheder for at balancere arbejds- og familieliv. Du vil have stor indflydelse på planlægningen af dine opgaver og gode muligheder for at arbejde og holde møder både hjemmefra og ved tilstedeværelse på vores kontorer.
  Individuel løn efter kvalifikationer.

Arbejdssted vil være i WE BUILD DENMARK’s kontor i enten Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved eller København, alt efter hvor du selv bor - og du kommer også til at deltage i en del møder og aktiviteter rundt i Danmark
 
 
Om WE BUILD DENMARK
WE BUILD DENMARK er Danmarks bygge- og anlægsklynge med lokale kontorer rundt om i hele landet.
WE BUILD DENMARK er et stærkt samlingspunkt for innovation, som er helt afgørende for at sikre en både bæredygtig og konkurrencedygtig bygge- og anlægssektor. Derudover er vi samlingspunkt for erhvervsfremme inden for Smart City, som går på tværs af en række sektorer.
Vi samler virksomheder, videninstitutioner og offentlige og private bygherrer i partnerskaber på tværs af branchen. Gennem forretningsudvikling skaber vi sammen innovative løsninger, som giver værdi for vores medlemmer.
 
I vores digitaliseringsteam arbejder med vi med innovation og forretningsudviklingen inden for digitalisering og ny teknologi indenfor byggeri og anlæg; industrielt byggeri og anvendelse af robotter i byggeriet; bæredygtig drift af bygninger med brug af digitale løsninger; Smart City-teknologier og den digitale omstilling i byer; vores Living Lab DOLL, som er Europas største testfacilitet for Smart City-teknologier samt vores nye program for startups indenfor byggeri og Smart City.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 12. januar 2022
Ansøgningsfrist: 28. januar 2022
Forventet start: 1. marts 2022
Arbejdsgiver
We Build Denmark
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M
Ingen region, Danmark