Erfaren geotekniker til Vejdirektoratet

Har du en bred indsigt i geo- og anlægsteknik? Har du lyst til at bruge din erfaring til at påvirke de geotekniske løsninger for fremtidens vejprojekter? Så har vi stillingen til dig!

Hos Vejdirektoratet arbejder vi hver dag for at skabe sammenhæng for de mange trafikanter, der benytter de danske statsveje. 

Med Infrastrukturplan 2035 har vi mange spændende opgaver i Vejdirektoratet, som f.eks. tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus og tredje Limfjordsforbindelse. Omfanget af og variationen i vores geotekniske opgaver er steget markant, og gode geotekniske løsninger med tværfagligt fokus er højt prioriteret.

I denne stilling vil du være med i alle faser fra strategiske analyser, som f.eks. af en fast forbindelse mellem Als og Fyn til planlægning og udførelse, og du vil spille en vigtig rolle i at sikre det rigtige fundament for vores vision om en mere bæredygtig, sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i Danmark.

’’Vi søger en ny kollega, som vil være med til at sikre høj kvalitet i Vejdirektoratets projekter, og som ønsker at udfordre de traditionelle løsninger og være med til at afprøve og indføre ny teknologi,’’ fortæller teamleder Kim André Larsen.

Dine primære opgaver
Vi tilbyder en alsidig stilling, hvor du skal navigere i spillerummet mellem entreprenør, rådgiver og bygherre. 

Som ansvarlig geotekniker får du bygherrerollen og vil blandt andet få ansvaret for geotekniske undersøgelser, vurderinger og beslutninger i en række infrastrukturprojekter. Dine arbejdsopgaver vil primært være at: 

 • udarbejde geotekniske vurderinger og projekteringsgrundlag.
 • bidrage til forundersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger.
 • gennemføre udbud af rådgiverydelser og geotekniske undersøgelser. 
 • styrerådgivere og boreentreprenører.
 • kontrollere modtaget materiale fra leverandører og sikre, at de bedste løsninger bliver valgt.
 • følge op under anlægsarbejder.
 • fungere som sparringspartner til kollegaer internt i egen afdeling og på tværs af fagdisciplinerne.

Vi forventer desuden, at du deltager aktivt i udviklingen af Vejdirektoratets interne kvalitetssikringssystem, deltager i netværksarbejde og i udviklingsprojekter, der bidrager til Vejdirektoratets strategi, blandt andet digitalisering og bæredygtighed. Der vil også være mulighed for at deltage aktivt i standardiseringsarbejde, vejregelarbejde m.m. 

Din profil
Vi ser gerne, at du:

 • har solid erfaring med geoteknik fra f.eks. rådgiver- eller entreprenørbranchen, og at du har en baggrund som ingeniør eller geotekniker. 
 • har erfaring med geoteknisk projektering og anlægsteknik – og det vil være en fordel, hvis du har indgående kendskab til vejbyggeri.
 • har erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale.
 • har erfaring med planlægning og opfølgning af anlægsarbejder.
 • har erfaring med organisatorisk implementering af geotekniske løsninger og brugen heraf. 
 • kan bevare overblikket og nå de fastlagte mål til tiden. 
 • motiveres af samarbejde og vidensdeling.
 • har gode samarbejdsevner. 

Velkommen til Team Geoteknik 
”For mig har det været den helt rigtige beslutning at skifte til Vejdirektoratet. Vi har et stærkt sammenhold i afdelingen, hvor vi hjælper hinanden - uden regning. Vi har komplekse og ansvarsfulde opgaver, en anerkendende leder, som giver frihed under ansvar, og mulighed for at give slip på jobbet, når vi har fri,” fortæller geotekniker Anne Louise Schaarup.

Du bliver en del af den geotekniske gruppe, som består af 17 kollegaer i primært Skanderborg. Vi har fokus på at udvikle vores faglige kompetencer og fastholde det gode sociale miljø på kontoret. Vi mener, det er vigtigt, at man har det godt med sine kolleger og trives i en uformel atmosfære, mens der udføres et professionelt stykke arbejde. 

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på kontoret og hjemme.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende statslig overenskomst. Der er mulighed for forhandling af tillæg alt efter dine kvalifikationer, ligesom der er mulighed for at blive ansat som special- eller chefkonsulent.

Som special- eller chefkonsulent ansættes du med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 38,5 time inkl. frokostpause og modtager 9 ekstra årlige fridage.

Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. 

Tjenestested er Vejdirektoratet på adressen Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg. 

Læs mere
Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Kim André Larsen på telefon 4027 2874 eller mail kala1@vd.dk.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 2. juli 2024
Ansøgningsfrist: 18. august 2024
Forventet start: 1. oktober 2024
Arbejdsgiver
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Danmark