Projektleder til udvikling af byggeriet

Værdibyg søger en stærk projektleder til at hjælpe os med at skabe bedre processer og samarbejde i byggeriet gennem udviklingsprojekter, der giver anbefalinger eller udfordrer byggeriets parter og virksomheder med nye idéer, som skaber øget produktivitet og kvalitet i byggeriet.

Bygge- og anlægssektoren har en årlig omsætning på over 260 mia. kr. og beskæftiger mere end 170.000 mennesker og er dermed Danmarks fjerdestørste industri. Byggeriet er en betydelig samfundsaktør med afgørende indflydelse på landets boliger, ejendomme og infrastruktur, men også i forhold til økonomi. Der er et stigende fokus på, hvordan byggeriets parter kan øge værdien af byggeriets værdiskabende rolle i samfundet, og her ser man bl.a. på, hvordan man kan øge byggeriets produktivitet gennem bedre samarbejde og effektive processer. Her har Værdibyg siden 2008 haft en central position som unik udviklingsplatform i byggeriet, der har samlet hele byggeriets værdikæde om løsningen af en række fælles udfordringer.

Der er fortsat mange ting at tage fat i, og nu søger vi i Værdibyg en projektleder til at hjælpe os med at løfte vores mange nye spændende udviklingsprojekter. I samarbejde med byggeriets aktører udvikler vi anbefalinger til byggeriets processer og i de kommende år bl.a. med fokus på at understøtte byggeriets nye aftalesystem, fokusere på samspillet mellem processer og teknologi samt udvikling af byggeriet gennem ledelse og adfærd. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner og vil gerne tættere på byggeriets praktikere – eksempelvis gennem demonstrationsprojekter. Samtidig formidler vi løbende resultaterne fra Værdibygs vejledninger til byggeriets praktikere på tværs af fagligheder og forståelser.

Opgaverne
Vi søger en kollega til vores team på fire personer, der i tæt samarbejde med byggeriets parter arbejder med løse byggeriets udfordringer, udfordre branchen og sikre effektiv implementering af tiltag til gavn for byggeriets processer. Vi udarbejder og udgiver bl.a. vejledninger og best practice om mange aspekter af byggeriets processer og samarbejdsrelationer mellem byggeriets parter. Vi sikrer dermed fælles forståelse og tilgang til processerne samt konkrete værktøjer til at smidiggøre samarbejdet. Vi fungerer som projektledere og proceskonsulenter og driver Værdibygs udviklings- og formidlingsarbejde.

Opgaverne består bl.a. af:

  • Udvikling af byggeprocesser
  • Projektledelse af udviklingsprojekter
  • Kommunikation og faglig formidling
  • Procesfacilitering af workshops ifm. udvikling af nye anbefalinger til branchen
  • Sekretariatsdrift

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en byggefaglig baggrund og er f.eks. uddannet ingeniør eller arkitekt eller har en anden uddannelsesmæssig baggrund krydret med erfaringer fra byggeriet. Du må gerne have nogle års erhvervserfaring fra byggebranchen, udviklings- eller interesseorganisation eller lign. Du skal have gode kommunikationsfærdigheder og formuleringsevner og være nysgerrig, inddragende og lyttende og god til at skabe konsensus. Du må meget gerne have erfaring med at udvikle og drive udviklingsprocesser og styre projekter i mål.

Lidt om Værdibyg
Værdibyg har siden 2008 været et unikt udviklingsprogram i byggeriet, der har samlet hele byggeriets værdikæde om løsningen af en række fælles udfordringer. Udgangspunktet var en erkendelse af, at der er mange udfordringer i byggeriet, som den enkelte part ikke kan løse alene, og derfor har vi involveret byggeriets praktikere på tværs af byggeriets værdikæde for at finde de gode løsninger og anbefalinger til en fælles og værdiskabende byggeproces. Anbefalingerne udgives som vejledninger og med byggeriets brancheorganisationer som samlet afsender og får derigennem status som procesteknisk fælleseje. I den kommende periode vil vi arbejde videre med udvikling af byggeriets processer og fortsat udgive råd og vejledninger til byggeriets praktikere. Samtidig vil vi arbejde målrettet med at indsamle nyeste viden og trends og udfordre ved at spille det tilbage til branchen. Værdibyg arbejder i tættere samspil med byggeriets virksomheder og institutioner og skaber ”ambassadører”, der vil arbejde for en stærkere implementering af anbefalingerne.

Ansættelsesforhold
Værdibygs sekretariat er placeret hos Bygherreforeningens sekretariat, som bor i Nyboder midt i København. Du bliver dermed del af en stærk faglig enhed med 20 dygtige kolleger, der bl.a. arbejder med medlemshåndtering, events og udviklingsprojekter inden for blandt andet bygherrekompetencer, bæredygtighed og digitalisering. Du vil med tiden kunne komme til at løse opgaver for Bygherreforeningen. Vi kan tilbyde fleksible arbejdsforhold i gode rammer, alsidige og udviklende opgaver samt søde kolleger og et stort netværk af samarbejdspartnere. Løn efter kvalifikationer.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg via e-mail
Datoer
Oprettet: 2. juli 2019
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Arbejdsgiver
Vaerdibyg.dk
Borgergade 111
1300 København
Københavns Kommune, Danmark