Trafikplanlægning, vejdrift og vejjura i Vej og Trafik, Silkeborg Kommune

Vi søger kolleger, der brænder for at arbejde med veje!

Vi søger kolleger, der brænder for at arbejde med veje! Vi har brug for hjælp til trafikplanlægning, vejdrift og vejjura. Er det noget for dig, så ring og hør nærmere. Du er også velkommen til at sende en ansøgning.

Stilling i team Myndighed
I Myndighedsteamet kan du blive en del af et team på 9 personer, der på et højt fagligt niveau arbejder med vejplanlægning og vejjuridisk sagsbehandling. Du kommer til at arbejde med at sikre et sammenhængende og velfungerende vej- og stinet i kommunen, vurderer vej- og stinet i planlægningssammenhænge (kommune-, struktur-, lokal- og bebyggelsesplaner) og sikrer en fortsat god mobilitet i hele kommunen.

Teamet arbejder også med administration af vejlovgivningen (blandt andet adgangssager, vejbyggelinjer og råden over vejareal). Det betyder, at du både vil have mulighed for at arbejde detaljeret med planlægningen af et sammenhængende vej- og stinet i kommunen og kunne afgøre konkrete sager efter vejloven og privatvejsloven.

Du kommer i teamet til at arbejde med udarbejdelse af sagsfremstillinger til den politiske behandling og deltagelse i projektgrupper med eksterne og interne interessenter vedrørende trafikale forhold.

Teamet gennemfører desuden kommunens ekspropriations- og taksationssager og administrerer kommunens parkeringspolitik og -kontrol.

Stilling i team Vejdrift
I Vejdriftsteamet kan du blive en del af et stærkt og erfarent team på 7 personer, som har ansvaret for den overordnede drift af kommunens veje. Det betyder, at du sammen med driftsteamet får stor indflydelse på og ansvar for løsning af opgaverne. Der er rig mulighed for sparring på de faglige og opgavemæssige udfordringer. 

Vejnettet i kommunen er velholdt, men vejvedligeholdelsen skal fortsat foregå effektivt, så den bliver bedst og billigst muligt – vi arbejder derfor tæt sammen med vores entreprenørgård.

Vi har særligt brug for hjælp til at varetage kommunens vintertjeneste og renholdningsopgaver. Derudover vil du indgå i løsningen af teamets andre opgaver, som primært er administration af vejdriftens fagområder (afvanding, belysning, belægninger, skilte osv.). Det vil også være muligt at have en del af ansvaret for vejbelysning, vejinventar eller kommunikationen til trafikanterne om vejarbejde og vejlukninger. Du vil i jobbet derfor have en del borgerkontakt og politisk opmærksomhed.          

Derfor skal du vælge Silkeborg Kommune
Du vil blive ansat i blandt erfarne kolleger, hvor hverdagen er travl, men hvor der er plads til sparring og humor.
Der er gode muligheder for at påvirke dine opgaver og udviklingen af teamet.
Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Det er en fast stilling med 37 timers fleksibel arbejdsuge med mulighed for hjemmearbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
Vi har medarbejdergoder som sundhedsordning, kantine og træningslokale.
Du får et godt og uformelt arbejdsklima med dine kolleger i sektionen (30) og afdelingen (ca. 150).
En arbejdsplads i en aktiv kommune beliggende naturskønt midt i Jylland med ca. 100.000 indbyggere.

Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring med og lyst til at arbejde med vejområdet.
  • er god til at samarbejde og indgå aktivt i selvstyrende team.
  • har en naturlig autoritet og er imødekommende.
  • er god til at kommunikere med både borgere, entreprenører og virksomheder.
  • bruger digitale løsninger som det mest naturlige.
  • er ingeniør, teknisk assistent/designer, bygningskonstruktør, byggetekniker, landinspektør, landmålingstekniker eller har en anden relevant uddannelse.

Læs mere om os på 
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Afdelinger/Teknik-og-Miljoeafdelingen/Vej-og-Trafik

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 5. januar 2024
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Danmark