Tilsynsførende på vejområdet

Hvis du har viden om, hvordan et vejarbejde foregår og holder af at færdes på vejene både i by og på land hver dag, så har vi jobbet, hvor du kan bruge din viden aktivt.

I Hillerød Kommune er der stort fokus på, at bevare vejenes værdi bedst muligt og at vejarbejder giver mindst mulig gene både for dem, som benytter vejene, men også for vejens naboer. Hillerød Kommune oplever en meget stor byggeaktivitet både af boliger og industri og derudover har Hillerød Forsyning iværksat en større renovering af kloak- og fjernvarmeledninger. Det medfører, at der er en meget stor graveaktivitet i kommunens veje.

For at sikre at gravningerne i vejene bliver reetableret rigtigt og afleveres med så få følgeskader som muligt er der behov for, at øge kontrolindsatsen både under og efter der bliver gravet. Derfor ansætter vi en Tilsynsførende, som skal føre dagligt tilsyn med entreprenørernes arbejder på og i vejen.

Specielt gravemetoder og reetablering vil være et fokusområde for, at sikre at en gravning ikke bevirker, at Hillerød Kommune flere år senere skal udføre reparationer, som giver yderligere gener for vejens brugere og naboer.

Ud over et dagligt fysisk tilsyn, bruger vi også et elektronisk skadesregistreringssystem, hvor kommunens 392 km offentlige veje og 135 km offentlige cykelstier gennemkøres op til 4 gange årligt.  Herefter anvendes et billedbehandlingsprogram til at genkender huller, afskalninger, gravninger, striber, skilte mm. Det vil være din opgave, at gennemkøre vejene med systemet.

Du vil blive ansat i Trafik, Vej og Parksektionen med 19 fastansatte kolleger, som varetager drifts-, anlægs- og myndighedsopgaver inden for trafik, vej og parkområdet. Sektionen har et tæt samarbejde med de øvrige sektioner i By og Miljø afdelingen. Arbejdsformen bygger på uddelegering af kompetence og ansvar til den enkelte projektleder og medarbejder og ledelsesformen er tillidsbaseret.

Lidt om dig
Det vigtigste er

 • at du har konkret erfaring fra vejanlæg og ved hvordan en reetablering skal udføres, i forhold til materialevalg, komprimering og udførelsesmetode
 • at du har gode kommunikationsevner og situationsfornemmelse
 • at du kan lave en konkret vurdering selv, og gå i dialog med entreprenøren
 • at du er fortrolig med brug af IT systemer som for eksempel RoSy eller Vejman til behandling af graveansøgninger.
 • at du gerne har kendskab til myndighedsbehandling, Vejloven og Privatvejsloven
 • har kurset ”Vejen som arbejdsplads”
 • at du har gyldigt kørekort til bil.

Opgaverne er

 • kontrol og tilsyn ved gravearbejde, skiltning, afmærkning, råden over vej samt eftersyn når arbejdet er færdigmeldt.
 • deltagelse i opstartsmøder og afleveringsforretning, samt 1 års gennemgang.
 • følge op på, at entreprenørerne får udbedret skader og fejl inden for garantiperioden
 • administrativ arbejde med gravetilladelser.
 • gennemkøre de kommunale veje op til 4 gange årligt, for tilstandsregistrering.
 • diverse ad hoc opgaver

Det er vigtigt at du har viden om, hvordan et gravearbejde på vejen foregår og kan kommunikere både med dem der arbejder på vejen, men også med borgere og trafikanter. Du skal være i stand til, at formidle de krav vi stiller og sørge for, at de bliver opfyldt. Du skal være robust og kunne håndtere konflikter, så de ikke udvikler sig. Vi forventer at du er mødestabil og ansvarsbevidst, struktureret og omhyggelig – og ikke mindst en god kollega.

Du skal have flair for IT og kunne jonglere mange opgaver, uden at miste overblikket. Du skal være serviceminded over for borgere og virksomheder og evne at forklare svar på en ordentlig og forståelig måde såvel skriftligt som mundtligt. Din uddannelse er ikke afgørende, men du skal have en teknisk basis viden inden for vejområdet specielt i forhold til vejarbejde, gravninger og asfaltarbejder. Det vil være en fordel, at du tidligere har arbejdet i lignende stillinger.

Vi tilbyder
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med den relevante faglige organisation.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid.

Vi håber, at du som vores nye kollega kan begynde den 1. februar 2023.

Yderligere oplysninger
Sektionen Trafik, Vej og Park er en del af afdelingen By og Miljø på Rådhuset, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sektionsleder Ivan Christensen på telefon 72 32 22 20.

På kommunens hjemmeside www.hillerod.dk kan du finde mere information om kommunen, og her kan du også se visionen og fortællingen om Hillerøds byudvikling. 

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 17. november 2022
Ansøgningsfrist: 30. november 2022
Forventet start: 1. februar 2023
Arbejdsgiver
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Hillerød Kommune, Danmark