Tilbuds- & Projekteringschef - Midtjylland

Jakobsen & Blindkilde A/S udfører byggeri i hoved- og totalentreprise for både private og offentlige bygherrer. Med en høj grad af egenproduktion (jord, kloak, beton, murer og tømrer) er virksomhedens egne håndværkere til stede på byggepladsen fra start til slut. Jakobsen & Blindkilde er markedsledende på tekniske anlæg og naturgenopretning og har via NCC mulighed for at trække på stærke kompetencer inden for bl.a. projektdesign og digitalisering. Jakobsen & Blindkilde – med hovedkontor i Aulum - beskæftiger mere end 75 medarbejdere og har en årlig omsætning omkring 250 – 300 mio. kr.

Med reference til områdedirektøren og i tæt samarbejde med organisationen i såvel Jakobsen & Blindkilde som NCC Byggeri Vest, får du som ny Tilbuds- & Projekteringschef ansvaret for styrkelse af en selvstændig markedsposition for Jakobsen & Blindkilde inden for forretningsområdet byggeri i hoved- og totalentreprise. - med en høj grad af egenproduktion. Du bliver en aktiv deltager i selektering af projekterne, forhandling/dialog med rådgiverne, tilbudsudarbejdelse, forhandling med kunder, indkøb, efterkalkulation, projektoverdragelse til udførende og erfaringsopsamling.

Ansvar
I samarbejde med områdedirektøren, kalkulationschefen og produktionsorganisationen styrer du tilbudsprojekterne, hvilket indbefatter:

 • Planlægning og koordinering.
 • Udvælgelse og granskning af sager.
 • Udarbejdelse og kommunikation af samt opfølgning på realistisk tilbudstidsplan – udførelsestidsplan.
 • Deltagelse i besigtigelse og tilbuds- og dialogmøder med bygherre/rådgivere.
 • Afdækning af kundens behov, beslutningsmønstre og forventninger.
 • Forhandling med kunden.
 • Fastlæggelse af tilbudsstrategi og udførelsesmetoder.
 • Indhentning og forhandling af priser.
 • Effektiv håndtering af projektets risici – i alle faser.
 • Sikring af den Røde Tråd i projektets ledelse, styring og opfølgning.

Erfaring med hoved- og totalentrepriser
Du får en nøglerolle i den fortsatte udvikling, så det er vigtigt, at du er god til at samarbejde både internt og eksternt. Samtidig har du øje på deadlines og evner at have overblik og være inde i detaljerne i både projektmateriale og kalkulation, og så er du ikke bange for selv at smøge ærmerne op, når der er brug for det.

 • Du har en teknisk uddannelse som f.eks. konstruktør eller bygningsingeniør, gerne med en håndværksmæssig baggrund som enten murer eller tømrer.
 • Du har haft ansvaret for projektstyring i udførelsesfasen.
 • Du har relevant erfaring med kalkulation, tilbud og projektering af projekter i hoved- og totalentreprise.
 • Du kan selvstændigt drive en kompleks tilbudsproces fra start, over tilbudsafgivelse, kontraktindgåelse til overdragelse til produktionen.
 • Du har kendskab til de almindelige aftaleretslige regler.
 • Du har et godt netværk og kontakt til underentreprenører, rådgivere og offentlige myndigheder.

Personlige kompetencer:

 • Robust og optræder med naturlig autoritet – selv i pressede/udfordrende situationer.
 • Udviser personlig integritet og bruger sund fornuft.
 • Ekstrovert DNA – proaktiv og nysgerrig.
 • Ordholden, troværdig, punktlig – skaber god stemning omkring dig.
 • Løsningsorienteret, robust og standfast – stærk til samarbejde og gode relationer.
 • Netværksbygger og mange relevante kontakter til beslutningstagere.
 • Åben og ærlig – direkte og kontant (den gode måde).
 • Stor arbejdskapacitet, høj kvalitetssans, ser helheder frem for enheder.
 • God ambassadør for såvel J&B som NCC – tegner en professionel og kompetent profil.
 • God til at kommunikere i skrift og tale.
 • Udviser etisk ansvarlighed og efterlever Code of Conduct.

Vi tilbyder
En selvstændig og udviklende nøgleposition i en markant virksomhed med stolte traditioner og stort markedspotentiale. Store muligheder for indflydelse og prægning. Flad og uformel organisation – en del af en topprofessionel koncern. Innovation og rummelighed – med meget høj kunde- og medarbejdertilfredshed. Arbejdssted i Aulum.

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 6. oktober 2020
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Unik Recruitment
Tangen 6
8200 Århus N
Midtjylland, Danmark