Strategisk konsulent til Byggeri og Ejendomme

Vil du gerne arbejde med tværgående projekter på organisationsniveau, og har du erfaring med udvikling og implementering af strategier samt viden om Facility Management, hospitalsbygninger, energi eller miljø – så er det dig, vi leder efter!

Ejendomsområdet er decentralt organiseret i Region Midtjylland, men bl.a. strategiarbejdet er centralt forankret i Byggeri og Ejendomme, hvor vi på koncernniveau arbejder med initiativer på anlægs- og ejendomsområdet. Vores eksisterende strategier skal løbende ajourføres og udvikles, samtidigt med at vores nye regionale bæredygtighedsstrategi skal implementeres og gøres til en endnu større del af vores hverdag. Vil du være med til at sætte en ambitiøs standard for nybyggeri og drift af den eksisterende bygningsmasse hos en af landets store offentlige bygningsejere?

Hvem søger vi?
Vi søger en kompetent kollega til at arbejde med vores politisk godkendte ejendomsstrategi på tværs af organisationen, samtidigt med at der sørges for fremdrift indenfor vores ansvarsområder i den regionale bæredygtighedsstrategi.

Du skal:

  • bistå i udvikling og implementering af Region Midtjyllands Ejendomsstrategi, herunder bl.a. understøtte Region Midtjyllands tværgående ledernetværk på ejendomsområdet; Chefforum for drift og udvikling af ejendomme.
  • bistå i den fortsatte implementering af Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi, samt handleplaner inden for vores ansvarsområder; energi, bæredygtigt byggeri, spildevand etc.
  • deltage i evaluering og opfølgning på de pilotprojekter inden for bæredygtigt byggeri og ejendomsdrift, som vi løbende igangsætter.
  • have lyst til at indgå i den administrative betjening af regionens ledelse og det politiske niveau f.eks. ved at medvirke til udarbejdelse af beslutningsoplæg og orienteringer om problemstillinger på ejendomsområdet, såsom arealanvendelse, energi, spildevand, affald, byggeri, grøn omstilling etc. i samarbejde med relevante kollegaer.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har teknisk viden og en uddannelse som f.eks. maskinmester, ingeniør eller lign. Du har erfaring med bygningsdrift og/eller bygherrerollen (gerne fra et hospital!) og er vant til at arbejde med energi, miljø, bæredygtighed samt bygninger/byggeprojekter i forskellige skalaer. Du skal have lyst til at arbejde med mange interne interessenter, skal kunne drive processer og kommunikere klart og forståeligt i både skrift og tale. Du har øje for nytænkning og optimering, og du evner at skabe gode, faglige relationer og netværk. Du skal være selvstændig og klar til at kaste dig ud i nye opgaver inden for dit fagområde efterhånden som de opstår – men også være en holdspiller, der lytter og samarbejder med dine engagerede og dygtige kollegaer i afdelingen og i resten af organisationen.

Bliv en del af en region med høje ambitioner for bæredygtighed
I 2021 vedtog Region Midtjylland en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, hvor vi bl.a. sigter mod at være en cirkulær region i 2030, med bæredygtige indkøb, genbrug, genanvendelse, vedvarende energi og minimalt forbrug. I 2050 vil Region Midtjylland være CO2-neutral, og det skal bl.a. ske ved gennemførelse af ambitiøse energibesparende projekter frem mod 2030. Vi vil reducere ressource- og klimaaftrykket, når vi bygger nyt, og når vi skal drifte og vedligeholde vores eksisterende bygninger. Bæredygtigt byggeri er således en del af vores ejendomsstrategi.

Hvem er vi?
Du vil blive ansat i regionens kontor for Byggeri og Ejendomme, der er ét blandt seks kontorer i Koncernøkonomi med i alt ca. 100 ansatte. Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for Region Midtjyllands økonomi, bl.a. budget, regnskab, økonomiske analyser og strategier for forvaltning af regionens ejendomsportefølje. Vi lægger vægt på en åben og uhøjtidelig omgangsform – og på stærke faglige kompetencer.

Byggeri og Ejendomme har 18 engagerede medarbejdere, der sætter faglighed i højsædet. Da kontoret har en bred opgaveportefølje har vi medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, som lægger vægt på samarbejde og vidensdeling på tværs. Kontoret har mange interne og eksterne samarbejdsrelationer, f.eks. regionens hospitaler (herunder psykiatrien), de sociale institutioner, regionens lægehuse, sundhedshuse samt andre offentlige myndigheder, private leverandører og rådgivere.

Regionens samlede ejendomsportefølje har et areal på over 1,3 mio. kvadratmeter bygninger, og er værdisat til over 13 mia. kr. En væsentlig opgave for Byggeri og Ejendomme er at medvirke til, at regionens samlede bygningsmasse anvendes og vedligeholdes optimalt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn.

Tjenestestedet er Regionshuset i Viborg.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 13. juni 2022
Ansøgningsfrist: 7. august 2022
Forventet start: 1. oktober 2022
Arbejdsgiver
Region midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Viborg Kommune, Danmark