Forlænget frist: Ingeniør med viden om bygninger, indeklima og politisk tæft - Esbjerg

Vil du være med til at fremme energibesparelser og øge effektiviteten i anvendelsen af energi i bygninger? Vil du være med til at drive de projekter, der udvikler fremtidens energimærke, som er understøttet af data og digitalisering? Så er du måske vores nye kollega til energimærkningsordningen i Energistyrelsens Center for energiadministration i Esbjerg!

Om jobbet
Energimærkningsordningen er et af de populære værktøjer til fremme af energieffektivisering i bygninger. Ordningen rummer et stort potentiale for at sikre mere effektivt forbrug af bygningsenergi. Du kan være med til at drive arbejdet med at identificere og igangsætte initiativer, der understøtter energieffektiviseringer i bygninger.

I teamet løser vi både drifts- og udviklingsopgaver, og du kommer til at arbejde med begge dele. Driften omfatter kvalitetssikring af energimærkninger, der udtages til kontrol, behandling af klager fra bygningsejere om energimærkninger samt teknisk sagsbehandling i samarbejde med dine juristkolleger i teamet, fx når der skal laves nye eller ændrede regler.  

På udviklingssiden bliver du en af projektlederne i vores arbejde med at styrke og udvikle energimærkningsordningen, så den i endnu højere grad bliver baseret på effektiv indberetning, udnyttelse og udstilling af data. Vi er optagede af, at ordningen indgår aktivt i Energistyrelsens samlede arbejde med øget tilgængelighed og digitalisering af data, som er under opbygning.

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores interessenter, i teamet, i enheden, i centeret og på tværs af Energistyrelsen og lægger derfor vægt på, at du har lyst til og evner at etablere gode faglige samarbejdsrelationer.

Om dig
Du har en baggrund som bygningsingeniør eller tilsvarende erfaring med myndighedsudøvelse og projektledelse og er interesseret i at udvikle energimærkningsordningen til gavn for samfundet, borgere og virksomheder. Har du viden om indeklima er det en fordel lige såvel som det er en fordel, hvis du har forståelse og flair for at arbejde med data.  

Stillingen indeholder gode muligheder for at være med til at præge området, som har politisk bevågenhed, og stor interesse for de data ordningen genererer. Data fra ordningen indgår i flere andre sammenhænge, bl.a. de udbetalingspuljer til grøn omstilling, som Energistyrelsen også administrerer. Du skal derfor være i stand til at omsætte din tekniske faglighed og gode ideer til oplæg, der kan indgå i de politiske drøftelser. Du kommer til at arbejde både selvstændigt og i tæt sammen med kolleger i teamet og på tværs af styrelsen og med vores departement. Vi lægger derfor vægt på, at du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt, og at du har en samarbejdsorienteret tilgang.

Om os
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er 500 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Center for energiadministration (EAD) ligger i på Niels Bohrs Vej 8 i Esbjerg. I centeret er der ca. 100 medarbejdere fordelt på 4 enheder. Ud over energimærkeordningen, løser vi også opgaver inden for fx EU´s CO2-kvoteordninge, støtteordninger til vedvarende energi (VE), det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), og udbetaling af puljeordninger til grøn omstilling. 

Enheden rummer to teams, to teamledere og en kontorchef. Det andet team i enheden administrerer EU´s CO2-kvote-ordning for danske virksomheder. Du bliver en del af et velfungerende tværfagligt team i energimærkeordningen, som er optaget af at drive og udvikle energimærkeordningen, og som bidrager til løsninger i den grønne omstilling sammen med vores interessenter og resten af Energistyrelsen. Vi holder møder i teamet hver uge, hvor vi sammen følger op på opgaverne for at sikre en klar prioritering. Du kan forvente at ledelsen vægter dialog, trivsel og udviklingsmuligheder højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Du vil afhængig af dine kvalifikationer og erfaring blive ansat som enten fuldmægtig med rådighedsforpligtelse eller konsulent. 

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Charlotte Kirk Larsen, tlf. 33 92 74 24 eller teamleder Ruth Severinsen, tlf. 33 92 68 47.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vi ønsker at besætte stillingen 1.maj 2021 eller snarest muligt.

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 23. februar 2021
Ansøgningsfrist: 9. marts 2021
Forventet start: Hurtigst muligt
Arbejdsgiver
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Esbjerg Kommune, Danmark