Erfarne Ingeniører til alsidige og tværfaglige bygge- og renoveringsprojekter

Ønsker du en interessant og alsidig hverdag og en spændende arbejdsplads, hvor du kan gøre en forskel? Så er det lige DIG, vi søger.

Vi søger snarest muligt ingeniører eller tilsvarende med bred erfaring og tværfaglig forståelse til vores Tegnestue i Teknisk Afdeling (TA) på Aarhus Universitetshospital (AUH), som led i et generationsskifte og tilpasning af Tegnestuens kvalifikationer.

Aarhus Universitetshospital er Danmarks største og ét af de mest specialiserede hospitaler. Teknisk Afdelings målsætning er at være den foretrukne servicepartner for hospitalet på højeste faglige niveau og afdelingen varetager nybyggeri, ombygning, renovering, indretning, vedligeholdelse og drift af mere end 500.000 etage m2 i Skejby, flere lejemål, igangværende nybyggeri af Hospitalsapotek og –vaskeri (ca. 17.000m2) samt Forum (ca. 23.000m2), som tages i brug september 2022.

Vi søger dynamiske og fagligt stærke projektledere, der brænder for at være med til at optimere og tilpasse de eksisterende bygninger/installationer og sikre høj egnethed og kvalitet i fremtidens hospitalsbyggeri i tæt dialog med slutbrugere og i samarbejde med kollegaer i TA, AUH's Projektafdeling, eksterne rådgivere og entreprenører m.fl.

Du kommer til at indgå i et tegnestueteam på ca. 20 personer. Der lægges vægt på selvstændig opgavevaretagelse og ansvar, men vi arbejder også i mindre teams. Tværfagligheden og bred faglig viden er en naturlig og nødvendig forudsætning og vi følger altid projekterne fra start til slut. 

Vi tilbyder:

 • at du bliver en del af et dygtigt og erfaringsrigt team af både arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, maskinmestre m.fl.
 • fokus på de gode og komplette løsninger, hvor pris og tid ikke er det eneste, der tæller. 
 • en lærerig hverdag med vægt på uddelegering af ansvar og personlig udvikling, hvor den enkeltes indsats og kompetencer er vigtige for helheden.
 • en arbejdsdag med sparring og samarbejde med mange forskellige interessenter og faggrupper, der vægtes højt for opgaveløsningen.
 • et engageret, uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø med gode kollegaer.
 • fleksible arbejdsvilkår, der giver mulighed for balance mellem arbejde og privatliv.
 • udvikling gennem kurser, erfaring og deltagelse i at sikre kvaliteten af nuværende og fremtidens byggeri, bl.a. ved udarbejdelse af AUH's egne standarder.

Vi forventer, at du: 

 • er uddannet ingeniør eller tilsvarende, med + 5 års erfaring.
 • har god erfaring med tværfaglig projektledelse og tilsyn som rådgiver/projektleder i offentligt eller privat regi.
 • har en bred og solid erfaring inden for de tekniske installationer, gerne med hovedvægt på enten det el- tekniske område eller VVS/Ventilation.
 • har solid erfaring med økonomi- og projektstyring.
 • har solid erfaring i brugen af MS Office pakken samt gerne mestrer brugen af Revit. 
 • kan formidle kompleks viden i et let forståeligt dansk, både skriftligt og mundtligt.
 • har godt kendskab til gældende lovgivning og standarder på området.  
 • har indgående kendskab til ydelsesbeskrivelsen. 
 • er tillidsskabende og trives med samarbejde og vidensdeling på tværs af fag og interesser.
 • har gennemslagskraft, sætter pris på positiv kommunikation og god faglig sparring.
 • som person har et godt humør, trives med variation og er nysgerrig på hverdagens overraskelser.
 • har begreber som god service og brugerens behov helt inde på rygmarven.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Ugentlig arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sektionsleder Maj-Britt Lillelund 
på tlf. 2119 3758, i tidsrummet 9-11, tirsdage undtaget.

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 18. august 2022
Ansøgningsfrist: 30. september 2022
Forventet start: 1. december 2022
Arbejdsgiver
Region midtjylland
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Århus Kommune, Danmark