Ejendomsdriftskonsulent til ZBC Ejendomme

Som en af Danmarks største erhvervsskoler har vi på ZBC behov for en agil ejendomsorganisation, der tilpasser bygninger og faciliteter til gældende behov på uddannelsesområdet. ZBC Ejendomme er ZBC’s tværgående ejendoms- og facility-organisation, hvor du som ejendomsdriftskonsulent har en central rolle i drifts/vedligeholdelsesprojekter, der understøtter uddannelserne og skolens vækst bedst muligt.

ZBC blev til i 2017, efter en fusion af to sjællandske erhvervsskoler og en SOSU-skole. Der arbejdes løbende på at vedligeholde og tilpasse ejendommene, således at ZBC’s uddannelser tegner sig endnu mere markant – både samlet set og med faglige særkender. Vores projekt- og supportteam har derfor nok at lave og har brug for en god kollega, der er vant til selvstændigt at drive projekter med interne og eksterne interessenter. 

Med base i Ringsted vil du, sammen med ZBC Ejendommes projektledere være en del af vores support-/koordineringsteam, som udfører opgaver på ZBC’s uddannelsessteder i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, og Vordingborg. Sammen med dine kolleger vil du også være med til at etablere best practice for projekt- og driftsudvikling og i det hele taget understøtte ZBC’s mission: Vi uddanner til fremtiden. I teamet vil du få en faglig sparringsfunktion i samarbejdet med vores facility manager. 

I ZBC Ejendomme har vi et godt arbejdsfællesskab og en uformel omgangstone, hvor der er plads til, at den enkelte kan udvikle sine faglige og personlige kompetencer. 

Arbejdsopgaver
Individuelt og i samarbejde med dine kolleger, får du ansvar for, at:

 • Have overblik over projekter i facility/-driftsområdet.
 • Være faglig sparringspartner med vores facility manager samt projektlederteamet.
 • Udarbejde kravsspecifikationer og indhente tilbud for drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Indhente tilbud og priser fra eksterne tilbudsgivere i samarbejde med ZBC Indkøb.
 • Opstille budgetter og sikre, at de bliver overholdt - i samarbejde med ZBC Økonomi/controller.
 • Styre tid og kvalitet.
 • Kommunikere og være i tæt dialog om projekters faser og opgaver i samarbejde med øvrige interessenter.
 • Optimere eksterne leverancer og kontrakter i samarbejde med ZBC Indkøb.
 • Udvikle ZBC’s bæredygtighedsprofil i dine opgaver/projekter.
 • I stillingen vil der især, men ikke udelukkende, være fokus på opgaver og projekter af teknisk karakter; ventilation, varmeanlæg og lign.
 • I stillingen vil der især, men ikke udelukkende, være fokus mindre projekter inden for drift og vedligehold samt faglig sparring med lederen af FM

Kvalifikationer
Vi søger en kollega, der opfylder nedenstående:

 • Du føler dig sikker i skriftlig formidling.
 • Du arbejder engageret, og du kan skabe ideer og kreative forslag i hverdagen samt i projekter.
 • Du kan talbehandle og analysere behov.
 • Du er servicemindet og kan fastholde andre i dine projekter og opgaver.
 • Du kan samarbejde med forskellige interessenter og forstår andres situation.
 • Du er vant til at indgå i forhandlinger med eksterne partnere.
 • Du kan overskue projektets leverancer og milepæle, og du er vant til at levere færdige resultater til tiden.
 • Du har minimum tre til fem års relevant erhvervserfaring.
 • Du har en relevant uddannelse som eksempelvis bygningskonstruktør, ingeniør, maskinmester eller lignende.
 • Du kan anvende digitale værktøjer og tegneprogrammer.
   

Kan du se dig selv i ovenstående, så kan vi tilbyde
Du vil få en stor grad af frihed og fleksibilitet i en dynamisk organisation, hvor dine idéer let kan omsættes til praksis, og hvor dit engagement kan komme til udtryk. Vi lægger vægt på, at du udvikler dig som medarbejder –blandt andet via videreuddannelse. 

På ZBC bliver du en del af en arbejdsplads, hvor dine opgaver og din dagligdag foregår sammen med mange talentfulde og engagerede kolleger, der med hver sin faglighed bidrager til, at vores mere end 6.000 elever og kursister dagligt får en god faglig og social oplevelse. Det er en styrke at have kolleger med forskellige faglige og personlige baggrunde, og derfor vil du opleve, at vi hver dag arbejder for at spille hinanden gode og at samskabelse på tværs af fagligheder er en stor del af vores hverdag og DNA på ZBC. 

Ansættelse
Der er tale om fastansættelse på fuldtid, og vi glæder os til at byde dig velkommen på Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted, den 1. august 2022 eller efter aftale. 

Ansættelsesområdet er ZBC, og tjenestestedet er som udgangspunkt Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted - med opgaver på alle ZBC’s adresser. Du skal således have egen bil og kørekort. 

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst, afhængig af din baggrund og erfaring. 

Som uddannelsesinstitution indhenter vi børneattest i forbindelse med en eventuel ansættelse.  

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Ebbe Udengaard, ZBC Ressourcedirektør, på 4096 2780 / ebbe@zbc.dk eller Morten Meier Wulff, Projektleder for ZBC Ejendomme projektteam, på 2519 2805 mwul@zbc.dk

Hvem er vi?
ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte, en omsætning på 710 millioner og adresser i 9 byer på Sjælland. Vi udbyder mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser og har teknisk gymnasium og handelsgymnasium, ligesom vi tilbyder efter- og videreuddannelse inden for mange brancher. Derudover har vi mange faglige og sociale miljøer. Hos os er der fokus på den enkelte elev, men vi lægger også vægt på, at vores elever er en del af et stærkt fællesskab.

Selv om vi er en stor skole, er vores primære mission at bevare bredden i uddannelsestilbuddet og have en høj kvalitet i uddannelserne. Vores skole er også internationalt orienteret, så elever på alle uddannelser har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vi har samtidig fokus på, hvad ZBC’s arbejde betyder for vores samfund og ikke mindst for vores mange elever, kursister, samarbejdspartnere og virksomheder. 

ZBC er UNESCO Verdensmålsskole
På ZBC uddanner vi til fremtiden, og vi er stolte over, at ZBC er UNESCO Verdensmålsskole. Med afsæt i et globalt netværk og med et stort fokus på at fremme bæredygtig udvikling globalt, nationalt og lokalt støtter vi vores elever og kursister i at blive reflekterende medborgere. Hver dag arbejder vi på forskelligvis med FN’s 17 verdensmål både i undervisningen og i driften af ZBC. Når vi sætter fokus på verdensmålene, lærer vores elever og kursister om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Områder, der kommer til at definere fremtidens arbejdsmarked og medarbejdere. 

ZBC
Vær med. Verden er til at forandre.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 9. maj 2022
Ansøgningsfrist: 6. juni 2022
Forventet start: 1. august 2022
Arbejdsgiver
ZBC Ringsted
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Ringsted Kommune, Danmark