Vil DU være med til at udbygge og optimere Skanderborg Kommunes bygninger?

Erfaren Projektleder og byggerådgiver til Skanderborg Kommune.

Er du en stærk projektleder med stort fokus både på processer og resultater, og vil du være med til at udvikle byggestyring i Skanderborg Kommune? Så er dette måske stillingen for dig.

Skanderborg Kommune står over for en stor og spændende opgave med at insource dele af vores byggerådgivning hvor vi har et antal større byggeprojekter i pipeline.

Vi søger derfor en dygtig projektleder med solide generalist kompetencer til en nyoprettet stilling.

Som projektleder får du ansvar for udbud og opstart af de største projekter og du kommer til at arbejde med at planlægge og styre processerne for disse. Første større opgaver vil være på Børn og unge området.

Et vigtigt element i dit arbejde vil bestå af samarbejde på tværs både internt i Teknik og Miljø og med kontraktholdere, fagchefer og andre interessenter. Opgaven indeholder et væsentligt proceselement, hvor du skal være med til at designe og afvikle møde- og workshopaktiviteter, der skal være med til at skabe fælles forståelse for opgaven og den fælles løsning.

I driftsfasen vil du skulle arbejde med kvalitetssikring, erfaringsopsamlinger og foretage evalueringer. Derudover skal du stå for at gennemføre forskellige analyser og udviklingsopgaver, eksempelvis videreudvikling af bæredygtighed, styringsmodel, IKT aftaler, udbud mv.

Du bliver en del af Teknik og Miljø, i vores afdeling Kommunale Bygninger, der pt. består af 10 engagerede kolleger; maskinmestre, bygningskonstruktører og administration. Vores hovedopgaver er, ud over anlægsprojekter, at drifte, vedligeholde og optimere brugen af Kommunens bygninger.

Vores forventninger
Vi forventer derfor følgende af dig inden for tre hovedområder

Ledelse af projekt og projektgruppe

 • Du leverer faglige resultater til aftalt tid, økonomi og kvalitet
 • Du planlægger og rammesætter projektet kompetent i forhold til forberedelse, opstart, udførelse og afslutning
 • Du prioriterer og uddelegerer rette opgaver til relevante delta­gere, og du evner at lede projektdeltagere, så de løser opgaverne korrekt
 • Du administrerer projektets økonomi ansvarsfuldt
 • Du sætter rammen i forhold til at kunne identificere risici
 • Du ser vigtigheden af at følge op på kvalitet, tid, ressourcer m.m.
 • Du indgår fordelagtige aftaler med leverandører og er en god bestiller
 • Du har en forpligtelse til at sikre, at erfaringer og læring fra projek­terne forankres relevant i Kommunen
 • Du giver rammer for faglig sparring i projektudførelsen
 • Du samarbejder og forventningsafstemmer med relevante samarbejdspartnere
 • Du giver og efterspørger klar formidling i alle projektets faser
 • Du har et mentoransvar for at give sparring og støtte på tværs af projekter med relevante kollegaer og fag/delprojektledere

 
Samarbejdet med din leder og projektejer

 • Du har politisk tæft og blik for organisatorisk gangbare løsninger
 • Du fremstår robust, handlekraftig og beslutningsdygtig i din for­ventningsafstemning
 • Du kommunikerer klart, relevant og rettidigt til leder og projektejer
 • Du tager medansvar for strategisk styrkelse og nytænkning af projekt- og porteføljeledelsesindsatsen
 • Du kender Kommunens organisering og agerer godt i en politisk styret organisation

 
Samarbejdet med kolleger, interessenter og samarbejdspartnere

 • Du vurderer projektets løsninger i forhold til politiske og organisa­torisk gangbare løsninger
 • Du evaluerer projektet og dets samarbejdspartnere og sikrer, at erfaringer og læring fra projekter forankres på tværs i Kommunen
 • Du indgår aftaler med leverandører, forhandler og er en god bestiller
 • Du er fagligt ambitiøs i forhold til at udvikle Kommunens pro­jektledelse og byggestyring
 • Du samarbejder, opbygger personlige relationer og skaber netværk
 • Du tager ansvar for et godt arbejdsmiljø i projekterne og i afdelingen
 •  Du handler i tråd med Kommunens værdier, og i særdeleshed med Kommunens vision ”mennesker møder mennesker”

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har en længere videregående uddannelse, som har givet dig en solid organisatorisk, processuel og forretningsmæssig forståelse. Derudover har du minimum 5 års relevant erhvervserfaring med projektledelse og processtyring. Det er en fordel, hvis du har kendskab Børn og Unge området (skoler), men det er ikke et krav. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring fra den offentlige sektor.

Vi forventer desuden, at du

 • har stærke generalist kompetencer – herunder gode formuleringsevner i forhold til notatskrivning samt udarbejdelse af beslutningsoplæg
 • har en analytisk og systematisk tilgang til dine opgaver
  formår at arbejde detaljeorienteret såvel som på et strategisk niveau
 • har en solid procesforståelse
 • er udadvendt og vant til at samarbejde med forskellige faggrupper

Som person er du struktureret, og du har et tilstrækkelig overblik til at varetage mange forskellige opgaver på samme tid, og samtidig bevare et godt humør i en travl hverdag. Du er god til at tage ansvar for dine opgaver, og du evner at få kolleger og andre samarbejdspartnere til at levere de nødvendige bidrag til tiden.

 

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 8. januar 2019
Ansøgningsfrist: 1. februar 2019
Forventet start: 1. april 2019
Arbejdsgiver
Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune, Danmark