Vil DU være byggerådgiver i Skanderborg Kommune

Byggerådgiver til Skanderborg Kommune.

Vil du være med til at præge udviklingen og få en vigtig rolle i opbygningen og videreudviklingen af et nyt forretningsområde hos Skanderborg Kommune?

Motiveres du af ansvar, helhedstænkning og styring af byggeprojekter? Er du god til at skabe relationer og på en motiverende måde få samarbejdet mellem forskellige interesser til at glide? Evner du at skabe overblik, samtidig med at du sikrer fremdrift?

Vi har et antal større byggeprojekter i pipeline og søger en dygtig kollega til at være med fra opstarten af projekterne.

Du bliver en del af Teknik og Miljø, i vores afdeling Kommunale Bygninger, der pt. består af 10 engagerede kolleger; maskinmestre, bygningskonstruktører og administration. Vores hovedopgaver er, ud over anlægsprojekter, at drifte, vedligeholde og optimere brugen af Kommunens bygninger.

Du får ansvar og sikrer kvaliteten
Du bliver kontaktperson i forhold til de mange interessenter, der er i en sådan proces; kontraktholdere, administrationen, fagchefer, borgere mv. På de større projekter bliver du en del af et team, og du vil arbejde selvstændigt på mindre opgaver. Herudover, vil du indgå i arbejdet med drift og vedligehold af kommunens bygninger.

Du vil typisk blive tilknyttet projekterne fra start til slut - helt fra den indledende kundekontakt til det færdige projekt afleveres rettidigt.

Det er derfor vigtigt, at du

 • leverer faglige resultater til aftalt tid, økonomi og kvalitet
 • gennemfører og leder projektet kompetent i forhold til forbere­delse, opstart, udførelse og afslutning
 • forventningsafstemmer og formidler klart med kollegaer, inte­ressenter og samarbejdspartnere om projektets mål og omfang og økonomi, formidler relevant til leder og fagchefer og har den økonomiske ledelse af projektet hvor du identificerer og håndterer risici
 • kender Kommunens organisering og kan agere i en politisk styret organisation
 • håndterer evt. konflikter, hvis de opstår, og giver feedback i en kon­struktiv ånd for at gøre projektgruppen bedre
 • samarbejder og forventningsafstemmer med projektgruppen
 • handler i tråd med Kommunens værdier, og i særdeleshed med Kommunens vision ”mennesker møder mennesker”
 • kommunikerer klart, relevant og rettidigt til leder og projektejer
 • videndeler erfaringer og sikrer, at erfaringer og læring fra projekter forankres op ad i organisationen Du evaluerer projektet
 • samarbejder, opbygger personlige relationer og skaber net­værk
 • tager medansvar for et godt arbejdsmiljø i projektet og i afdelingen

Vi forventer, at du

 • har en relevant byggeteknisk uddannelse. Du har måske en håndværksmæssig baggrund og har videreuddannet dig som ingeniør eller bygningskonstruktør, også gerne ny uddannet
  har blik for kvalitet og punktlighed, og du sætter en ære i, at levering sker som aftalt
  er handlingsorienteret
 • trives med en bred kontaktflade og har fokus på relationer, samarbejde og gennemtænkt kommunikation i din opgaveløsning
 • har en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen, fordi du forstår vigtigheden af en velgennemtænkt planlægning
 • bidrager til et sikkert og værdiskabende arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

 • et udfordrende job med mulighed for at præge udviklingen i et nyetableret forretningsområde
 • et spændende og levende miljø med gode og dygtige kolleger
 • en bred kontaktflade på en arbejdsplads, som er præget af tværfagligt samarbejde
 • en uformel organisation med stor frihed under ansvar

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter relevant overenskomst.

Vi har en uformel tone, flekstid og et godt socialt miljø. 

 

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 8. januar 2019
Ansøgningsfrist: 1. februar 2019
Forventet start: 1. april 2019
Arbejdsgiver
Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Danmark