Vi mangler nye kollegaer og søger derfor undervisere til elektrikeruddannelsen og efteruddannelsen

Er du vores nye kollega og har du lyst til at bruge dit fag i en ny sammenhæng og være med til at forme fremtidens unge, så de bliver stolte og dygtige elektrikere?

TEC – Technical Education Copenhagen søger 3 faglærere til elektrikeruddannelsen.

Opgaver
Du møder et spændende og inspirerende job som underviser, hvor du får indflydelse på jobindholdet og rig mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du bliver tilknyttet hovedforløbet for elektrikeruddannelsen og vores dynamiske efteruddannelse.
Vi søger nye kollegaer, som er fagligt dygtige og nysgerrige på den rivende udvikling el-branchen er i.

Vi er en skole i vækst og i perioder går det rigtigt stærkt. Vi samarbejder med mange skoler i Europa og Indien/Kina med henblik på egen og elevernes kompetenceudvikling. Vi udvikler derfor også faglige kurser, som er målrettet vore internationale samarbejdspartnere.

Som underviser på TEC kommer du til at arbejde målrettet med erhvervsrettet og virkelighedsnær undervisning, som foregår både teoretisk og praktisk. Du skal planlægge og gennemføre undervisning samt tilrettelægge arbejdsopgaver og instruktioner.

Du indgår i et tæt samarbejde i lærerteamet omkring udvikling, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Udgangspunktet for samarbejdet er en fælles rød tråd i den pædagogiske og didaktiske udførelse af undervisningen samt fokus på elevernes læring gennem feedback, helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Profil
Vi forventer du:

  • er uddannet elektriker, el-installatør eller lignende.
  • er udviklingsorienteret, nysgerrig og får energi af at tilegne dig ny viden
  • trives med at arbejde i team
  • er brancheorienteret og har praktisk erhvervserfaring
  • er god til at skabe relationen til andre mennesker
  • er empatisk og rummer forskellighed
  • er fortrolig med brugen af it og online-medier
  • er en god rollemodel

Hvad brænder vi for?
at vores elever, lærlinge og kursister flytter sig fagligt mest muligt, tror på sig selv og lykkes i livet.

Vi tilbyder
På TEC tilbyder vi dig en arbejdsplads med gode rammer for et levende, innovativt og trygt lærings- og arbejdsmiljø med en åben og ærlig dialog baseret på tillid, hvor vi er tilgængelige for hinanden i hverdagen og arbejder sammen om at levere undervisning, der tiltrækker, motiverer og fastholder elever. Vi samarbejder lokalt, nationalt og globalt, og er nysgerrige på hinandens undervisning

Som ny lærer vil du få hjælp og støtte af erfarne kolleger, og som en del af din kompetenceudvikling betaler vi for, at du får en pædagogisk uddannelse på diplomniveau, som foregår i arbejdstiden. Ansættelse er betinget af, at du består denne pædagogiske diplomuddannelse.

Ansættelsesvilkår
Du skal være opmærksom på, at der ved ansættelse i denne stilling vil blive indhentet børneattest, hvorfor det er en betingelse for ansættelse, at du samtykker til indhentelse af denne.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler for erhvervsskolelærer på tjenestemandslignende vilkår, med 2 års prøvetid.

Ansættelse efter aftale

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Gitte Holmsgaard, uddannelsesleder (gho@tec.dk) eller telefon 25453187 eller Gitte Clemmensen, udannelsesleder (gac@tec.dk) eller telefon 25453247. NB skolen er lukket i uge 52.

Vi er en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.

TEC er en moderne skole, der tilbyder og udvikler uddannelser, som imødekommer arbejdsmarkedets og de uddannelsessøgendes ønsker og behov. Vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker, og har en høj faglig og pædagogisk standard. Vi har 5 forskellige fagretninger til erhvervsuddannelser med over 30 hovedforløb, ét htx-gymnasie og en mangfoldighed af kursusaktiviteter fordelt på fem adresser.

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 20. december 2018
Ansøgningsfrist: 13. februar 2019
Forventet start: 1. marts 2019
Arbejdsgiver
TEC
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Frederiksberg Kommune, Danmark