Vær med til at forme fremtiden i Grønland

Erfaren projektdirektør til Kalaallit Airports

3 nye lufthavne skal sikre udvikling
Lufttrafifikken i Grønland er af afgørende betydning for hele samfundet og dets sammenhængskraft. Ud over transport til søs, er det lufthavnsinfrastrukturen alene, der binder landet sammen, og som skaber de nødvendige forbindelser der gør, at det er muligt at rejse til og fra Grønland samt internt i Grønland. Grønlands Selvstyre stiftede Kalaallit Airports A/S i 2016 med det formål, at anlægge, eje og drive to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat (begge på 2.200 meter) og en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq (1.500 meter)

Jobbet som projektdirektør
Der skal bygges lufthavne for knap 4 mia. dkr. for at styrke den Grønlandske infrastruktur, muliggøre tiltrækning af investeringer og styrke turismen m.v. og som projektdirektør får du en central placering i et af de samlet set største og vigtigste projekter i Grønland i nyere tid. Der er tale om en stor kraftanstrengelse for det Grønlandske samfund, og det er naturligvis helt afgørende, at disse meget store projekter gennemføres inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet. Din opgaver bliver således:

 • Overordnet projektledelse
 • Skabe overblik og initiere koordinering samt kvalitetssikring af delprojekternes grænseflader
 • Kontrol af det overordnede projektøkonomi, tidsplan, kontraktopfyldelse mv.
 • Udbud af opgaver og efterfølgende forhandling

Det er et valg, at der ikke i projekterings- og byggefasen opbygges en stor egen projektorganisation, men at selskabet i stedet i højere grad skal trække på ressourcer og ekspertise hos eksterne rådgivere. Du får ledelsen af en lille intern projektorganisation med bl.a. en viceprojektdirektør og to projektchefer, som refererer til dig på hvert deres område.

Du bliver tilknyttet hovedkontoret i Nuuk, hvor du indgår i en tre mands direktion. Direktionen referer til selskabets uafhængige bestyrelse, som består af medlemmer rekrutteret ud fra deres faglige indsigt og viden i store anlægsprojekter.

Din rolle i projekterne kræver

 • Indgående kendskab til anlægsprojekter udført efter dansk/grønlandsk lovgivning
 •  Indgående kendskab til rollen som bygherre, herunder de regler og risici som er indbefattet i en størreanlægsopgave
 • Stor erfaring med det tværfaglige samarbejder, som knytter sig til bygherrerollen, bl.a. i forhold til
  bygherrerådgiver, projekterende rådgiver, specialister, entreprenøren m.fl.
 • Erfaring med direktionsarbejde
 • Erfaring fra anlægsbranchen (ingeniør eller lignende). Evt. supplerende lederuddannelse og erfaring med projekter af tilsvarende karakter.

På det personlige plan skal du have stærke forhandlingsevner, klare målsætninger og en god evne til at nå dem. I din ledelsesmæssige stil skal du have respekt for virksomhedens arbejdskultur, og naturligvis det forarbejde som har formet processen hidtil. For at få det bedste ud af vores gode medarbejderteam skal du have en uddelegerende og tillidsbaseret ledelsesstil, samt forståelse for den komplekse virksomhed, hvor der er et miks af medarbejdere med forskellige baggrunde, som alle er specialister inden for deres felt. Endvidere en udpræget god tværorganisatorisk forståelse og evner til at skabe samarbejde på tværs af medarbejderstab, eksterne interessenter og de forskellige  rojekter/delprojekter.

Du skal være indforstået med at have bopæl i Nuuk i hele anlægsperioden d.v.s. indtil ultimo 2023.

Vi tilbyder dig

 • En central placering og et stort ansvar for et at de største og vigtigste projekter i Grønland i nyere tid
 • En gagepakke der modsvarer de høje krav til kvalifikationer og erfaringer
 • Indflydelse på ansættelsesformen, som vi er indstillede på at diskutere med dig

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg via e-mail
Datoer
Oprettet: 6. november 2019
Ansøgningsfrist: 22. november 2019
Forventet start: 1. januar 2020
Arbejdsgiver
Kalaallit Airports Holding A/S
Imaneq 33, 5. etage
P.O. Box 2000
3900 Nuuk
Udland, Danmark