Safety Auditor til Odense Letbane

Odense Letbane P/S søger Safety Auditor i Safety-organisationen - Projektansættelse.

Odense Letbane er nu i gang med anlægsfasen, hvor anlægsarbejder langs hele traceet har været i gang siden sommeren 2017 og i april 2018 begyndte arbejdet med at bygge det kommende drifts- og vedligeholdelsescenter. Efter sommeren 2018 begyndte arbejdet med at anlægge selve letbanen med skinner, master og signaler. Dette er sket parallelt med, at produktionen af letbanetogene er begyndt.

Udbuddet på O&M (Drift & vedligehold) er i den afsluttende fase og forventes afsluttet inden udgangen af 2018. Odense Letbane er planlagt til åbning i slutningen af 2020.

Odense Letbane går målrettet efter at inddrage de bedste kræfter, og Odense Letbanes organisation er sammensat af absolut kompetente profiler, der hver har markeret sig blandt de allerbedste inden for sit felt. Dette indebærer også, at Odense Letbane kun samarbejder med rådgivere, der er førende på verdensplan inden for letbanebyggeri.

Om jobbet
Ved etableringen af O&M kommer Odense Letbane ind i en spændende fase og søger derfor en Safety Auditor, hvis primære rolle bliver at støtte Safety Manager - Railway, som er ansvarlig for letbanesikkerheden og certificering ved levering af transportsystem og drift- & vedligeholdelsescenteret samt støtte Project Director med ansvar for den kommende drift med tilhørende vedligehold. Du vil organisatorisk referere til vores Safety Manager - Railway.

Dit primære ansvarsområde og fokus bliver at forestå dokumentgennemgang, rådgivning og auditering af sikkerhedsledelsessystemet hos O&M samt i samarbejde med Safety Manager – Railway at bistå den kommende letbaneoperatør M på de sikkerhedsmæssige emner. En succesfaktor for Safety Auditoren vil være at skabe et overblik over implementeringen af sikkerhedsledelse hos O&M.

For at få succes i stillingen forventes det, at den kommende Safety Auditor

  • har erfaring med auditering af sikkerhedsledelsessystemer
  • selvstændigt kan forberede og gennemføre audits
  • har viden om og erfaring med sikkerhedsledelse på jernbaneområdet – Og gerne mod letbaner specifikt
  • kan sikre input til ledelsesrapportering på baggrund af gennemførte audit
  • assisterer safety teamet med opbygning af sikkerhedsledelse og tilknyttede discipliner hos O&M
  • kan assistere de øvrige tekniske disciplinledere med at gennemføre kvalitetssikring og audits på andre områder.

Herudover forventer vi, at du formår at arbejde stabilt og systematisk i et komplekst miljø og samtidigt formår at fastholde overblikket og motivationen ved opgaveløsningen. Du kan endvidere kommunikere på engelsk i skrift og tale, da vi arbejder i et internationalt miljø med mange samarbejdspartnere.

Du bliver en del af et begejstret projektmiljø og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på transformationen af Odense. Odenses borgere har taget godt imod projektet, og der er alle muligheder for at skabe en varig succes.

Du besidder teknisk flair, er vant til at sætte dig ind i nye systemer og strukturer hurtigt. Vi forestiller os, at du tidligere har arbejdet i et projekt eller arbejdet med opgaver i en kompleks organisation. Du er struktureret og præcis i din arbejdstilgang med sans for detaljerne. Herudover er du motiveret af at være med til at skabe systematik samt overblik og være en del af det team, der skal anlægge kernen i letbanen og sikre overblik over processerne.

Vil du vide mere?
Spørgsmål til stillingen kan rettes i fortrolighed til Safety Manager - Railway Mogens Niese-Petersen på 24 91 49 53 eller Technical Director Steen Lykke på 30 51 39 47.

Det praktiske
Forventet tiltrædelse er den 1. januar 2019, men gerne før. Ansættelse sker på attraktive kontraktvilkår og er tidsbegrænset til anlægsfasens overgang til drift, som er planlagt til ultimo 2020.

 

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 22. november 2018
Ansøgningsfrist: 12. december 2018
Forventet start: 1. februar 2019
Arbejdsgiver
Odense Letbane P/S
Odeons Kvarter 18
5000 Odense C
Odense Kommune, Danmark