Projektkoordinator til Byggeri og udvikling

Diakonissestiftelsen udvikler nye rammer om sundhed, velfærd og livskvalitet. Vi bygger fællesskaber, som giver mening for den enkelte og for samfundet. Den fine gamle hovedbygning på Frederiksberg har allerede fået følgeskab af et nyt hospice tegnet af Nord Architects og nye seniorboliger tegnet af Vandkunsten. Næste projekt bliver Sundhedshus & Atriumgård i samarbejde med AART Architects.

Gode rum i menneskelig skala, arkitektonisk kvalitet og en høj grad af dialog med brugerne er blandt de ting, vi lægger vægt på. Vores byggeorganisation er lille og smidig, så du kommer sammen med projektchefen rundt i alle hjørner og kroge, både under projektering og udførelse. Det foregår i et tæt samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører.

Internt samarbejder vi med kolleger fra andre fagområder, brugere, frivillige, beboere og erhvervslejere. Vi tilrettelægger processer, som understøtter nye fællesskaber, blandt andet i seniorboligerne.

Din profil

  • arkitekt med nogle års erfaring inden for byggeri
  • drømmer om at følge et projekt hele vejen – i tæt samspil med brugere og byggefolk
  • kan bore dig ned i detaljen og samtidig bevare overblikket
  • har god forståelse for de strategier og helheder, dine opgaver indgår i
  • skaber tillid og respekt om din person, både i mødet med samarbejdspartnere inden for byggeri og i forhold til brugere og potentielle lejere
  • professionel, præcis og velformuleret i skrift og tale

Vi tilbyder

  • gode kolleger, nærvær og fællesskab
  • spændende og varierede opgaver
  • korte beslutningsveje
  • en arbejdsplads, der tilstræber balance mellem arbejdsliv og andet i livet

Opgaverne
Sundhedshus og Atriumgård

  • projektudvikling i samarbejde med ekstern arkitekt og ingeniør - med afsæt i vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen
  • dialog med potentielle brugere og lejere
  • research, mødearrangør, referent og andre praktiske opgaver
  • nyhedsbreve og anden kommunikation, især i byggeperioden

Seniorboliger
facilitator i forhold til fortsat opbygning af seniorfællesskabet og dets samspil med resten af Diakonissestiftelsen

Andre opgaver
efter behov bistå ved andre former for projektudvikling og tværgående samarbejder

Organisation

Byggeri og udvikling er en af de tværgående funktioner på Diakonissestiftelsen. Enheden består af en projektchef, som refererer til direktionen, og en projektkoordinator. Vi arbejder tæt sammen med udlejningschefen og har derudover løbende kontakt til det tekniske personale i Ejendomme, kolleger i andre enheder, naboer og andre interessenter og samarbejdspartnere. Byggeprojekter styrer vi med bistand fra eksterne rådgivere: arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, byggeleder og bygherrerådgiver.

Ansættelsesforhold

37 timer/uge.

Løn forhandles med afsæt i den relevante overenskomst og dine kvalifikationer.

Ansættelse pr. 1. oktober 2018

Ansøg

Datoer
Oprettet: 1. august 2018
Ansøgningsfrist: 20. august 2018
Forventet start: 1. oktober 2018
Arbejdsgiver
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Frederiksberg Kommune, Danmark