Planchef

Vil du være del af en spændende, travl og udfordrende arbejdsdag?

Randers Kommune er en af Danmarks største og mest dynamiske kommuner - og det kan mærkes. Vil du være med til at gå forrest og sikre en fortsat udvikling af Randers Kommune og medarbejdere i Plan med afsæt i din interesse, viden og erfaring inden for planområdet?

Vil du være del af en spændende, travl og udfordrende arbejdsdag med en bred variation af opgaver, engagerede medarbejdere og et godt, fagligt og socialt miljø? Vil du være en del af en velfungerende og engageret ledergruppe med en uformel ledelsesstil, der arbejder efter fælles mål, og hvor samarbejde og ledelsessparring samt en stor lyst til at hjælpe hinanden er en selvfølgelighed? Så er denne stilling den helt rigtige til dig!

Opgaven:
Planchefen har ansvar for ledelse, drift og udvikling af planområdet med en stor, kompleks og perspektivrig opgaveportefølje indenfor fysisk planlægning. Af igangværende og store, kommende opgaver og projekter kan nævnes:

 • Lokalplanlægning og Kommuneplan 2021
 • Byomdannelse og fortætning, f.eks. af Sporbyen Scandia og af det gamle kaserneområde
 • Udvikling af midtbyen i forlængelse af midtbystrategi
 • Udvikling af nye bydele, f.eks. i Munkdrup i Randers Syd
 • Afledte projekter af byudviklingsprojektet Byen til Vandet
 • Klimatilpasning og strategisk energiplanlægning

Som planchef får du ledelsesansvar med tilhørende udvikling og

sparring af 22 engagerede og dygtige medarbejdere med et bredt, fagligt spænd, som blandt andet beskæftiger sig med kommuneplanlægning, udviklingsprojekter, midtbyplanlægning, lokalplaner, klima- og energiplanlægning, byfornyelse, erhvervsservice, arkitekturpolitik, miljøvurdering og VVM.

Planopgaven skal udmøntes med afsæt i byrådets visioner, politikker, strategier samt budgetter, og varetages i et tæt og konstruktivt samspil med planområdets mange dygtige medarbejdere, direktøren, øvrige chefer, de andre forvaltninger i kommunen, politikere, borgere, bygherrer og investorer.

Planchefen skal have fokus på den løsningsorienterende dialog og helhedsorienterede løsninger af høj kvalitet. Forberedelse af sagerne til de politiske udvalg sker i tæt dialog med direktør og afdelingschef.

Det er planchefen, der fremlægger sagerne for udvalgene.

Vi søger derfor en planchef, der idéelt set:

 • Er visionær og ambitiøs på organisationens og Randers' vegne
 • Er en dygtig kommunikator, både i skrift og tale, og bruger dialog som en naturlig del af samarbejdet - såvel internt, som eksternt
 • Er en samarbejdende holdspiller, der har fokus på helheder og sammenhænge på tværs af hele organisationen
 • Har en tillidsfuld, anerkendende, inddragende og motiverende ledelsesstil, der understøtter den enkelte medarbejders fortsatte udvikling og trivsel
 • Har en relevant uddannelse samt interesse og viden inden for planområdet
 • Har erfaring med ledelse, prioritering og selvledelse, og kan bevare overblikket selv i en travl hverdag
 • Er fagligt nysgerrig, har strategisk overblik og er analytisk stærk - og ved hvornår det som chef er nødvendigt at kende detaljerne
 • Formår at sikre sammenspil mellem jura, byudvikling, borgerinddragelse og arkitektur
 • Har kendskab til en politisk ledet organisation og samarbejde med mange interessenter
 • Bidrager til den gode stemning og har en uhøjtidelig stil
 • Er god til at sætte rammer og retning for det daglige arbejde
 • Vil bidrage til at udvikle ledergruppen i Plan, By og Natur

Læs mere om kommunen på www.randers.dk eller www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses.

 

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 8. januar 2020
Ansøgningsfrist: 26. januar 2020
Forventet start: 1. april 2020
Arbejdsgiver
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers
Randers Kommune, Danmark