Medarbejder til myndighedsopgaver, Teknik & Miljø - Genopslag

I Vejle Kommune er der fuld fart på udviklingen, og det er kendt for de fleste, at trafik og mobilitet fylder rigtig meget i denne centrale del af landet. Vi har derfor skarpt fokus på at skabe en infrastruktur, der udvikler sig i takt med Vejles og de øvrige byers udvikling i hele kommunen.

Du kan komme med ombord, for i Teknik & Miljø søger vi en medarbejder til en vigtig rolle på vejmyndighedsområdet i afdelingen Anlæg & Infrastruktur.

Det kræver dog, at du er skarp på vejlovgivningen, og at du er god til at kommunikere med borgerne både på skrift og i tale. Dygtighed og dialog er grundlaget for, at sagsbehandlingen glider, så opgaven ikke udvikler sig til ”en sag”, som efterfølgende skal håndteres. Men når konflikter opstår, skal du kunne håndtere det og være i stand til at arbejde på at finde holdbare løsninger.

Om jobbet
Der er stor selvstændighed i jobbet. Det indebærer, at du tager dit ansvar på dig, da du skal træffe afgørelser, der har umiddelbar betydning for borgerne. Til gengæld kan virkningen af dit arbejde ses med det samme.

Du bliver en del af afdelingen Anlæg & Infrastruktur. Afdelingen er placeret i området Byer & Land i Teknik & Miljø. Anlæg & Infrastruktur bidrager hver dag til at skabe rammebetingelserne for en strategisk og fysisk udvikling af Vejle Kommune i overensstemmelse med byrådets visioner.

Dine opgaver vil være myndighedsbehandling af:

 • private byggemodninger
 • vejsager, som håndtering af nabosager, bistå forvaltningen i vejspørgsmål, parkeringsforhold og meget mere

Teknik & Miljø har et højt serviceniveau. Vi har fokus på at levere en service, der er ud over det forventelige. Vi har oven i købet ambitioner om, at det ikke bliver kedeligt, når borgere og virksomheder samarbejder med os. Du skal derfor have en pragmatisk og kundeminded tilgang.

Tiltrædelse 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

Vi forventer af dig
Fagligt forventer vi, at du

 • har et godt kendskab til vejlovgivningen.
 • er god til dialog og konfliktløsning.
 • er god til kommunikation både i tale og på skrift.
 • har praktisk indsigt i vejens elementer.
  trives med at tale og mødes med borgere.
 • Vi forestiller os, at du har en baggrund som vejingeniør, landinspektør eller lignende. Det er ikke så vigtigt, hvad din uddannelse er, da vi vægter din erfaring på området over din faglige baggrund.

Personligt forventer vi, at du

 • kan arbejde selvstændigt, og at du samtidig er god til og har glæde ved at arbejde i fælleskaber om løsning af opgaver.
 • er fleksibel og omstillingsparat i forbindelse med ændring af opgaver og tidsplaner.
 • vil være med til, sammen med resten af Teknik & Miljø, at løfte serviceniveauet på myndighedsområdet, til
 • er indstillet på, sammen med kolleger og ledelse, at være med til at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads, med god stemning og høj motivation.

Det er vigtigt, at du er i stand til og finder glæde ved at samarbejde med en bred vifte af fagligheder, borgere, lokalråd og mange flere om at finde den rigtige løsning inden for den ramme og økonomi, der er givet. Vores verden er så kompleks og i konstant forandring, at opgaverne skal løses i fælleskab for komme i mål.

Vi tilbyder dig
mulighed for at være medskaber af Vejles fremtidige infrastruktur.
mulighed for at bruge din faglighed sammen med andre til at skabe gode løsninger til gavn og glæde for borgere, erhverv og politikere.
mulighed for at indgå i en travl og dynamisk afdeling, der skaber synlige resultater.
mulighed for at indgå i området Byer & Land, hvis primære fokus er på vækst og udvikling.

Ansættelsesvilkår
Dine løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Stillingen er en fuldtidsstilling med gennemsnitligt 37 timer ugentligt.

Om os
Vejle Kommune har fuld fart på udviklingen. Vores fokus ligger på at skabe en infrastruktur, der er velfungerende, og som udbygges og ændres i takt med byens vækst og udvikling. Vi har særligt fokus på oplevelsen af trafikken set fra brugernes side. I Teknik & Miljø tænker vi serviceorienteret og ude-fra-ind. Vores faglighed bruges til at skabe det, som politikere, erhverv og borgere efterspørger på et trafiksikkert og vejteknisk velfunderet fundament. Det sker med et særligt fokus på, hvor politikere, erhverv og borgere er på vej hen.

Byrådet har en vækstvision for en markant stigning af indbyggerantallet i Vejle Kommune frem mod år 2050. For at det kan lykkes, er en af hjørnestene en velfungerende infrastruktur. Du bliver en del af en afdeling, som bidrager til opfylde visionen. Vores bidrag er at skabe en velfungerende infrastruktur sammen med andre.

Flere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen som vejmyndighed, kan du kontakte afdelingsleder Claus Weng Petersen, tlf.: 76 81 23 65 eller mail: clwpe@vejle.dk

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 1. januar 2019.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Datoer
Oprettet: 16. november 2018
Ansøgningsfrist: 1. januar 2019
Forventet start: 1. februar 2019
Arbejdsgiver
Vejle Kommune
Vejle Kommune, Danmark