Ingeniør søges til undervisning i tekniske installationer

Har du indgående kendskab til bygningsfysik, installationer og energidesign? Har du lyst til at dele din viden og faglige begejstring med til engagerede og nysgerrige studerende? Kan du se dig selv indgå i et fagligt stærkt uddannelses- og forskningsmiljø i tæt kontakt med erhvervslivet? Vil du være med til at uddanne fremtidens ingeniører? Så er det dig vi søger!

VIA University College søger snarest muligt en underviser i tekniske installationer til vores bygningsingeniøruddannelse. Vi har i samarbejde med branchen skærpet vores profil på bygge og anlæg – og vi har derfor behov for at øge og styrke vores stab af undervisere. Uddannelsen udbydes på vores campus i Horsens, som udbyder i alt 30 uddannelser, heraf 13 ingeniøruddannelser. Uddannelsen har ca. 200 fuldtidsstuderende samt 25 adjunkter og lektorer tilknyttet.

Vi underviser og vejleder ingeniørstuderende i tværfaglige teams, hvor vi skaber synergi mellem fagdisciplinerne.

Mere om jobbet
Vi tilbyder en stilling på fuld tid i et spændende, internationalt og tværprofessionelt undervisnings- og forskningsmiljø med ca. 100 kompetente kolleger, der brænder for at uddanne praksisnære og jobparate diplomingeniører. Du vil blive del af en arbejdsplads, der har fokus på at sikre de bedste rammer for personlig og faglig udvikling. Der vil desuden være mulighed for at undervise på et af vore internationale samarbejdsuniversiteter.

Dine opgaver består i at:
− undervise i ingeniørmæssige discipliner, bygningsfysik, installationer og energidesign.
− vejlede studerende i forbindelse med semester- og bachelorprojekter
− deltage i fortsat udvikling af uddannelsen i tæt samarbejde med kolleger og ledelse
− deltage i internationale aktiviteter
− deltage i brobygningsaktiviteter

Din profil
Du har en relevant videregående uddannelse som fx installationsingeniør og har solid erhvervserfaring som rådgivende ingeniør, entreprenør eller tilsvarende. Du har oparbejdet en faglig ekspertise inden for energirenovering. Derudover forventer vi, at du:

− har et bredt kendskab til IKT
− er en god og engageret formidler
− brænder for dit fag og har lyst til at undervise og motivere de studerende
− kan indgå i teamsamarbejde omkring undervisning og vejledning
− har gode engelskkundskaber og kan undervise på engelsk
− er åben over for at udvikle faget og nye områder
− trives i et miljø med en uformel og fri tone
− er fleksibel, imødekommende, god til at kommunikere og kan trives i et til tider travlt miljø

Har du undervisningserfaring, er det naturligvis en fordel, men ikke et krav. Som en del af dit job vil du gennemgå et adjunktforløb, som klæder dig på til at undervise og sikrer, at du får den nødvendige pædagogiske og didaktiske viden.

Forskning og udvikling
Har du lyst og evner indenfor Forskning og Udvikling, er der gode muligheder for at deltage i projekter i vores Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi & Miljø, som forsker i, hvordan vi skaber, udnytter og beskytter de knappe ressourcer. I tæt samarbejde med praksis udvikler vi nye løsninger og viden inden for intelligent og bæredygtigt byggeri, energirenovering, indeklima mv.

Løn- og ansættelsesforhold
Jobbet er på fuld tid. Dit hovedarbejdssted bliver Horsens, men der vil kunne forekomme aktiviteter på andre af VIAs adresser i Region Midtjylland.
Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler og overenskomster inkl. pensionsbidrag. Ansættelsen sker i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Se link til cirkulære

Ansøg

Datoer
Oprettet: 17. maj 2018
Ansøgningsfrist: 24. juni 2018
Forventet start: 1. august 2018
Arbejdsgiver
VIA University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Hornsens
Horsens Kommune, Danmark