Ingeniør søges til undervisning i spildevand

Har du indgående kendskab til de ingeniørmæssige discipliner inden for spildevand? Har du lyst til at dele din viden og faglige begejstring med til engagerede og nysgerrige studerende? Kan du se dig selv indgå i et fagligt stærkt uddannelses- og forskningsmiljø i tæt kontakt med erhvervslivet? Vil du være med til at uddanne fremtidens ingeniører? Så er det dig vi søger!

VIA University College søger snarest muligt en underviser i spildevand til vores uddannelse til forsyningsingeniør. Uddannelsens fokus er, at uddanne ingeniører inden for projektering, udførelse og drift i Forsyningssektoren og vores studerende får en solid viden inden for vand, spildevand,

klimatilpasning og fjernvarme. Uddannelsen udbydes på vores campus i Horsens, som udbyder i alt 30 uddannelser, heraf 13 ingeniøruddannelser.

Vi underviser og vejleder ingeniørstuderende i tværfaglige teams, hvor vi skaber synergi mellem fagdisciplinerne.

Mere om jobbet
Vi tilbyder en stilling på fuld tid i et spændende, internationalt og tværprofessionelt undervisnings- og forskningsmiljø med ca. 100 kompetente kolleger, der brænder for at uddanne praksisnære og jobparate diplomingeniører. Du vil blive del af en arbejdsplads, der har fokus på at sikre de bedste rammer for personlig og faglig udvikling. Der vil desuden være mulighed for at undervise på et af vore internationale samarbejdsuniversiteter.

Dine opgaver består i at:

  • undervise i ingeniørmæssige discipliner inden for spildevand
  • vejlede af studerende i forbindelse med semester- og bachelorprojekter
  • deltage i fortsat udvikling af uddannelsen i tæt samarbejde med kollegaer og forsyningssektoren
  • evt. deltage i internationale aktiviteter (erfa-grupper, gæsteundervisning o.a.)
    deltage i brobygningsaktiviteter

Har du undervisningserfaring, er det naturligvis en fordel, men ikke et krav. Som en del af dit job vil du gennemgå et adjunktforløb, som klæder dig på til at undervise og sikrer, at du får den nødvendige pædagogiske og didaktiske viden.

Forskning og udvikling
Har du lyst og evner indenfor Forskning og Udvikling, er der gode muligheder for at deltage i projekter i vores Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi & Miljø, som forsker i hvordan vi anvender og beskytter de knappe ressourcer.

Løn- og ansættelsesforhold
Dit hovedarbejdssted bliver Horsens, men der vil kunne forekomme aktiviteter på andre af VIAs adresser i Region Midtjylland.

Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler og overenskomster inkl. pensionsbidrag. Ansættelsen sker i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Se link til cirkulære

Ansøg

Datoer
Oprettet: 17. maj 2018
Ansøgningsfrist: 31. maj 2018
Forventet start: 1. august 2018
Arbejdsgiver
Via University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Horsens Kommune, Danmark