Afdelingsleder til Park, Vej og Mobilitet – Danmarks bedste job inden for anlæg og drift

Til en nyoprettet stilling søger By- og Udviklingsforvaltningen en afdelingsleder, der kan sætte rammerne og retningen for en ny afdeling, der får en nøglerolle i udviklingen af Kolding Kommunes infrastruktur og bosætningsindsats.

Arbejdssted: Park, Vej og Mobilitet, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding

Arbejdstid: 37 timer ugentligt

Ansættelsestidspunkt: 1. april 2020

Hvad kan vi tilbyde:
Vi kan uden at overdrive tilbyde et af Danmarks bedste job inden for anlæg og drift, og det er uanset om du kommer med erfaring fra det private eller det offentlige. Det er et job, hvor vi kan love, at du både bliver udfordret og får gode rammer for personlig udvikling. Opgaverne spænder vidt inden for feltet af veje, grønne områder, projektering, trafik og mobilitet. Jobbet har en særdeles bred berøringsflade, både internt, men også med en lang række eksterne interessenter og private aktører.

By- og Udviklingsforvaltningen

I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi proaktivt for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer, bæredygtige løsninger og et ambitiøst fællesskab.

I hele forvaltningen vægter vi det tværfaglige samarbejde, og vi har en betydelig berøringsflade og samspil internt i forvaltningen, men også med en stor berøringsflade til eksterne og/eller private aktører.

I Kolding Kommune går vi nye veje, når vi arbejder ud fra Borgerens Centrum. Vi tager udgangspunkt i det, der fylder i det enkelte menneskes liv – og sammen finder vi de rigtige løsninger, der giver mening for borgeren.

Afdelingen Park, Vej og Mobilitet
Afdelingen Park, Vej og Mobilitet er en ud af fire afdelinger i området Anlæg og Drift. Det er en ny afdeling, som er opstået som følge af en fusion mellem to tidligere afdelinger, med hver sin leder. Afdelingen har i dag 31 kompetente og engagerede medarbejdere, der er organiseret i otte teams og en stor grad af selvledelse.

Der ligger en vigtig opgave i at understøtte og fremme, at den nye afdeling får en fælles kultur med en vi-følelse. Alle kender allerede hinanden og der er et tæt samarbejde mellem de to afdelinger, som også har delt kontorer før fusionen.

I Anlæg og Drift har vi sat yderligere fokus på den strategiske retning, og det har medført udvikling af fire mantraer, som vi gennem vores adfærd og handlinger vil kendes på - af kollegaer og omverden.

  • Vi arbejder ud fra Borgerens Centrum – det betyder vi planlægger, designer og udfører vores ydelser fra borgernes perspektiv.
  • Vi stiller vores viden til rådighed.
  • Vi anerkender og inddrager kollegaens faglige viden og engagement for helheden.
  • Opgaven sætter holdet.

I forlængelse deraf er det vores ambition at udvikle og styrke vores evne til at lede og styre vores projekter. Vi vil i Anlæg og Drift skabe en stærk projektorganisation, der kan understøtte hele forvaltningen i de mange projekter, der er med til at udvikle Kolding. Dette arbejde forventer vi, at den nye leder af Park, Vej og Mobilitet bliver omdrejningspunkt i. 

Hvem er vores nye afdelingsleder

Det er ufravigeligt, at du er Leder med stort L. Det ligger naturligt for dig at sætte den strategiske retning, så alle kender individuelle og fælles mål. Du formår succesfuldt at lede dine medarbejdere med både sparring, retning og gennemslagskraft, så der er konsensus omkring udviklingen og klar prioritering af opgaverne i afdelingen.

Det er vigtigt for os, at du har en teknisk forståelse for afdelingens arbejdsområder. Vi forestiller os derfor, at du har et stærk faglig baggrund med en ingeniør eller naturvidenskabelig uddannelse – alternativt en anlægsfaglig eller grøn baggrund, med en betydelig praktisk erfaring i drift og anlæg.

Der er allerede i afdelingen et betydeligt fokus på projekt- og porteføljestyring, og det er en opgave vi fremadrettet vil prioritere endnu højere. Vi forestiller os derfor, at du har en stor både praktisk og teoretisk erfaring som projekt- og/eller projekteringsleder.

Du har evnen til at forankre de politiske og faglige prioriteter og sikre ejerskab hos dine medarbejdere. Derfor er du også en dygtig kommunikator, der kan håndtere afdelingens sager både internt og eksternt, ligesom du har øje for betydningen af direkte og opsøgende dialog, når nogen har interesse i vores opgaver. Kort sagt, du skal være mere end almindeligt dygtig til at lede hele vejen rundt, både opad, til siden og nedad. Om du kommer fra det offentlige eller private er mindre afgørende.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef for Anlæg og Drift Martin Sejersgaard-Jacobsen på mobil 24 23 98 67.

 

Job-og kompetenceprofil samt ledelsesgrundlag

Du kan læse mere om stillingen i job- og kompetenceprofilen her samt ledelsesgrundlaget her.

Ansættelsessamtaler:

Vi afholder 1. samtalerunde tirsdag den 4. februar 2020.

2. samtale afholdes fredag den 21. februar 2020, hvor der også vil blive forelagt en case.

Personprofilanalyse vil indgå i rekrutteringen, ligesom der vil blive trukket referencer.

Mellem de to samtaler vil der være et uformelt kaffemøde med hhv. områdechef Martin Sejersgaard-Jacobsen og by- og udviklingsdirektør Merete Dissing.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 18. december 2019
Ansøgningsfrist: 27. januar 2020
Forventet start: 1. februar 2020
Arbejdsgiver
Kolding Kommune
Bredgade 1
6000 Kolding
Kolding Kommune, Danmark