Afdelingschef til Drift og Anlæg i Odenses By- og Kulturforvaltning

Har du lederkompetencer til at blive chef for en stor afdeling med 650 medarbejdere og et samlet drifts- og anlægsbudget på 1 mia. kr? Har du strategisk overblik, organisatorisk forståelse og politisk tæft? Og brænder du for at være en del af en spændende kultur- og lederudviklingsproces i By- og Kulturforvaltningen?

Så kunne du godt være den afdelingschef vi søger til Drift og Anlæg. Vi har brug for en person med en stærk praktisk, teoretisk og tværfaglig baggrund til at stå i spidsen for en meget stor drifts- og anlægsafdeling, som tager del i mange aspekter af byens dagligdag og udvikling. Her sikrer vi solid drift og udvikling af dels kommunens hverdagsfundament i form af veje, stier, parker og broer og dels kommunens rammer for velfærden i form af bygninger og ejendomme.

Og alt dette spiller ind og understøtter en by i rivende udvikling. Odense udvikler sig i disse år fra stor dansk by til en dansk storby. Der er investeret over 40 mia. kroner i byens udvikling og en lang række ambitiøse byggeprojekter skyder til stadighed op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, mens letbanen, Det ny H.C. Andersens Hus og det nye supersygehus tager form. Samtidig vokser byens boligmasse markant og opsluger det stigende befolkningstal.

Om stillingen
Stillingen som afdelingschef er indplaceret på niveau 2. Du refererer direkte til forvaltningens administrerende direktør og vil ofte fungere direkte som rådgiver for rådmand og udvalg inden for dit faglige ansvarsområde. Derudover indgår du i en erfaren chefgruppe med 4 kolleger på tværs af forvaltningen og i forhold til egen afdeling skal du lede gennem ledere.

I Drift og Anlæg løses der mange opgaver for kommunens øvrige forvaltninger. Derudover er der snitflader til mange andre af By- og Kulturforvaltningens afdelinger og kontorer. Derfor skal du være en holdspiller med blik for helheden.

Du bliver leder af en afdeling med en bred, bred vifte af forskellige fagligheder, kulturer og personligheder. Derfor skal du have gode sociale kompetencer og have lyst til at arbejde med dine lederes potentialer.

Du kommer til at stå i et politisk pres, i et samspil med mange interessenter og med en drift, som skal lykkes og udvikles i en stram økonomisk ramme. Odense Kommune står netop i disse måneder foran en større økonomisk omprioritering af midler til de traditionelle velfærdsområder. Det betyder budgetreduktioner i By- og Kulturforvaltningen og nogle at de udfordringer, der ligger først for, er derfor sammen med chefgruppen at få tilpasset forvaltningens opgaver og serviceniveauer til den reducerede økonomi. Det kræver fokus på at lede forandringen ved bl.a. at motivere, prioritere og implementere helt i bund.

Det bliver således ikke udfordringer, der kommer til at mangle. Det kunne tale for at rekruttere en ”verdensmester”. Men det er ikke det, vi leder efter. Vi ønsker en afdelingschef, som er sulten efter at lykkes sammen med andre, der sætter organisationens mål foran sine egne, og som forstår egne styrker og svagheder og kan bruge disse hensigtsmæssigt i sin ledelsesgerning og samspil med andre.

I Odense Kommune har vi besluttet at arbejde med effektledelse. Det betyder, at vi hele tiden skal være fokuseret på, hvilken effekt for borgere og virksomheder, der i sidste ende kommer ud af vores indsatser. Det er ikke altid let at måle og vurdere, så derfor er opfølgning, nysgerrighed og læring vigtige ledelsesværdier, som vi øver os i.

Som afdelingschef for Drift og Anlæg skal du

 • skabe gode rammeforhold for afdelingens ledere og medarbejdere
 • have det økonomiske ansvar for en driftsafdeling med et driftsbudget på ½ mia. og et lige så stort anlægsbudget
 • være medlem af forvaltningens øverste ledelse og deltage aktivt i forvaltningens strategiske udvikling
 • have det overordnede ansvar for afdelingens politiske sager, herunder for fremlæggelser for udvalg, byråd og økonomiudvalg
 • have det overordnede ansvar for styring af alle kommunens anlægsopgaver
 • løbende omsætte signaler fra det politiske niveau til strategier og konkret handling – og omvendt
 • omsætte den konkrete dagligdag til strategiske dagsordener og politiske sager
 • lede dine kontorchefer til at omsætte strategierne til handling.
 • tage ansvar for arbejdet med afdelingens effektmål
 • Samarbejde og forhandle med brancheforeninger og fagforeninger
 • udvikle og optimere driften i takt med de økonomiske stramninger.

Stillingen fordrer dermed bl.a., at du

 • har forståelse og sans for økonomisk styring og overblik
 • har politisk tæft og gerne erfaring fra en politisk ledet organisation
 • er en dygtig leder med solid lederidentitet, der både evner at lede sig selv, sit faglige felt, sine ledere og det kollektive ansvar
 • er bevidst om eget værdigrundlag som leder
 • har en veludviklet faglig og kommunikativ ballast og er i stand til at fortolke, oversætte og videreformidle opad og nedad i organisationen
 • formår at rådgive dine politiske chefer indenfor dit område
 • motiveres af udfordringer og stiller krav om at der findes løsninger
 • gerne har erfaring med og forstår udbudsprocesser.

Personligt forventer vi, at du

 • kan skabe og vedligeholde gode relationer
 • til enhver tid insisterer på og er garant for det gode samarbejde
 • har lyst til og motiveres af at reflektere over din egen ledelsesgerning i et tæt samarbejde med dine nærmeste kolleger
 • har en naturlig pondus, som gør dig i stand til at tilføre personlighed og gennemslagskraft til dine projekter
 • har respekt for helheden og den forskellighed, der er i forvaltningen.

 

Vil du vide mere?
Læs mere om stillingen i job- og personprofilen.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer til stillingen, er du velkommen til at kontakte forvaltningens administrerende direktør Anne Velling på 2484 2432.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte HR-partner Kamilla Kjær Reng på 3012 1686.

Få lignende jobopslag direkte ind i din mail

Ansøg

Ansøg på hjemmeside
Datoer
Oprettet: 1. marts 2019
Ansøgningsfrist: 24. marts 2019
Forventet start: 1. juni 2019
Arbejdsgiver
Odense Kommune
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C
Odense Kommune, Danmark